Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підвищено рейтинг ПАТ "РВС БАНК"


Изображение 1
07-03-2018

7 березня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA+. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року:

1. Згідно зі звітністю, в структурі статті балансу РВС БАНК «кошти клієнтів» кошти юридичних та фізичних осіб за 2017 рік порівняно з 2016 збільшились на 285,76%: з 68,92 млн. грн. до 265,867 млн. грн. Крім того, з’явились кошти банків в розмірі 10,016 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками 12 місяців 2017 року продемонстрували такі темпи приросту:

  • Активи виросли на 55,45%до 524,584 млн.грн.;

  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 122,37% до 27,93 млн. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 235,49%;

  • Власний капітал зменшився на 9,04% до 226,012 млн. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

01.01.2018

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

10 016

1,87%

0

0,00%

-

Кошти юридичних и фізичних осіб

265 867

49,60%

68 920

20,42%

285,76%

Зобов'язання всього:

298 573

55,70%

88 996

26,37%

235,49%

Статутний капітал банку

300 039

55,98%

300 039

88,91%

0,00%

Власний капітал банку:

226 012

42,17%

248 468

73,63%

-9,04%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

234547

44,71%

88 543

26,24%

75,80%

Кошти в інших банках

1 490 561

0,28%0,11%

0

0,00%

-

Кредити та заборгованість клієнтів

27 930

5,32%

12 560

3,72%

122,37%

Основні засоби та нематеріальні активи

3 754

0,72%

1 578

0,47%

137,86%

Інші фінансові активи

-4 297

0,06%

86

0,03%

-5894,06%

Активи всього:

524584

100%

337 464

100,00%

55,45%

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за 12 місяців 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла з 3,72% до 5,21%, або на 1,49 п.п. (з 12,56 млн. грн. до 27,93 млн. грн.);

  • частка грошових коштів та еквівалентів збільшилась на 18,47п.п. до 44,71%

На думку Агентства, такі зміни в структурі активів ПАТ «РВС БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. ПАТ «РВС БАНК» продовжує нарощувати об’єми бізнесу, завдяки чому збільшує свою присутність на кредитному ринку.

2. Регулятивний капітал ПАТ «РВС БАНК» (Н1) за 12 місяців 2017 року збільшився на 3,75% до 249,373 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 84,31% до 47,07%, або на 37,24 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, який був в рази вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.02.2018 Н1 Банку складав 221,052 млн. грн., а Н2 – 50,67%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2018

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

115 817,6

249 373

109 653,6

240 365

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,10%

47,07%

12,69%

84,31%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

55,55%

98,11%

60,79%

130,48%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

108,08%

82,12%

102,14%

130,60%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

98,37%

67,59%

92,09%

87,76%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,29%

18,84%

21,48%

14,09%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

208,31%

18,84%

308,27%

14,09%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» станом на 01.01.2018 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 32,37 п.п. і склав 98,11%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 48,48 п.п. – до 82,12%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) також зменшився, і на початку 2018 року досягнув позначки у 67,59%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками чотирьох кварталів 2017 року показала тенденцію до зниження. Але станом на 01.02.2018 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні з граничними значеннями нормативів, які встановлені НБУ. Станом на 01.02.2018 р. Н4 Банку складав 115,5%, Н5 – 82,66%, Н6 – 65,3%. Із огляду на зростання активних операцій Банку, оптимізація його ліквідності заслуговує на позитивну оцінку.

3. За підсумками дванадцяти місяців 2017 року Банк зазнав збиток у розмірі 22,457 млн. грн. Але Агентство звертає увагу, що розмір збитку, отриманий за чотири квартали 2017 року, в 3,11 разів менший ніж збиток за той самий період 2016 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

За 2017 рік

За 2016 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

12 566

8 163

4 403

53,94%

Чистий процентний дохід

10 105

7 404

2 701

36,48%

Комісійні доходи

32 325

662

31 663

4782,85%

Результат від операцій із іноземною валютою

1 282

140

1 142

815,81%

Процентні витрати

2 461

759

1 702

224,29%

Комісійні витрати

1 629

43

1 586

3689,02%

Адміністративні та інші операційні витрати

122 383

286 316

-163 933

-57,26%

Прибуток / (збиток)

-22 457

-69 876

47 419

-

За чотири квартали 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року виросли майже всі ключові показники дохідності Банку. Так, процентні доходи становили 12,566 млн. грн., комісійні доходи – 32,325 млн. грн., результат від операцій з іноземною валютою – 1,282 млн. грн., чистий процентний дохід – 10,105 млн. грн. Адміністративні витрати знизились в 2,34 рази: з 286,316 млн. грн. до 122,383 млн. грн.

Банк продовжував активно розвивати свій бізнес. В серпні 2017 року ПАТ «РВС БАНК» почав емісію платіжних карт Національної платіжної системи «ПРОСТІР» з чіпом міжнародного стандарту EMV CPA. Співробітниками УКРКАРТ і НБУ в короткі строки була проведена сертифікація чіпованих карт НПС «ПРОСТІР», ініційована Банком. В жовтні 2017 року ПАТ «РВС БАНК» став партнером системи міжнародних грошових переводів «Welsend». Реалізувати переводи в даній системі можна в чотирьох валютах: гривня, долар США, євро та російський рубль. Система «Welsend» представлена в більш ніж 1000 пунктах обслуговування клієнтів в містах України та більш ніж в 23000 пунктах за її межами.

Таким чином, згідно з даними звітності ПАТ «РВС БАНК», Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативів ліквідності, продовжує нарощувати об’єми бізнесу, а також забезпечив приріст процентних, комісійних доходів та результату від операцій з іноземною валютою. Відповідні фактори дозволяють Агентству підвищити рейтинг ПАТ «РВС БАНК».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела