Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинг Акціонерного товариства "РВС БАНК"


Изображение 1
01-04-2019

1 квітня 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерному товариству «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2018 року:

1. Ключові балансові показники Банку за підсумками 2018 року продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи виросли на 90,98% і склали 973,591 млн. грн.;

  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився у 4,2 рази до 116,361 млн. грн.;

  • Зобов’язання зросли в 2,5 рази і склали 760,930 млн. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 0,71% до 212,661 млн. грн.

2018 рік став успішним для АТ «РВС БАНК» з позиції збільшення ресурсної бази. Так, за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 обсяг коштів юридичних осіб виріс майже втричі або на 189,93%115,467 млн. грн. до 334,768 млн. грн.), а кошти фізичних осіб зросли в 2,6 рази або на 164,11%150,401 млн. грн. до 397,227 млн. грн.). В структурі ресурсної бази Банку частка коштів юридичних осіб зросла на 11,73 п.п. і станом на 01.01.2019 склала 34,38%, а частка коштів фізичних осіб збільшилась на 11,30 п.п., склавши 40,80%. В той же час станом на 01.01.2019 серед зобов’язань АТ «РВС БАНК» були відсутні кошти банків.

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

01.01.2019

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

10 016

1,96%

-100,00%

Кошти юридичних осіб

334 768

34,38%

115 467

22,65%

189,93%

Кошти фізичних осіб

397 227

40,80%

150 401

29,50%

164,11%

Зобов'язання всього

760 930

78,16%

298 623

58,58%

154,81%

Статутний капітал банку

300 039

30,82%

300 039

58,86%

-

Власний капітал банку

212 661

21,84%

211 154

41,42%

0,71%

Грошові кошти та їх еквіваленти

505 982

51,97%

234 547

46,01%

115,73%

Кошти в інших банках

1 508

0,15%

561

0,11%

168,81%

Кредити та заборгованість клієнтів

116 361

11,95%

27 930

5,48%

316,62%

Основні засоби та нематеріальні активи

16 424

1,69%

3 764

0,74%

336,34%

Активи всього

973 591

100,00%

509 777

100,00%

90,98%

Джерело: дані НБУ

В структурі активів Банку протягом 12 місяців 2018 року відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла з 5,48% до 11,95%, або на 6,47 п.п.;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 5,96 п.п.: з 46,01% до 51,97%;

  • частка коштів в інших банках виросла на 0,04 п.п.: з 0,11% до 0,15%.

Таким чином, на думку Агентства, в 2018 році АТ «РВС БАНК» продемонстрував хороший рівень ділової активності: Банк успішно нарощував ресурсну базу, залучаючи кошти у фізичних та у юридичних осіб, а кредитний портфель Банку за підсумками 2018 року виріс більш ніж у 4 рази.

2. Регулятивний капітал АТ «РВС БАНК» (Н1) станом на 01.01.2019 склав 206,859 млн. грн., що на 17,05% менше, ніж станом на 01.01.2018. При цьому Н1 Банку перевищував граничну відмітку, встановлену НБУ на рівні 200 млн. грн. За період з 01.01.2018 по 01.01.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився на 24,35 п.п.: з 47,07% до 22,72%. Незважаючи на зменшення, Н2 Банку з великим запасом перевищував граничну відмітку, встановлену НБУ, і був на 6,54 п.п. вище за середній показник даного нормативу по банківській системі України. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Агентство також звертає увагу на дані Національного банку України за результатами оцінки якості активів банків (оцінки стійкості банків в поточному році), згідно з якими АТ «РВС БАНК» не має потреби (недостачі) в капіталі в 2019 році.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2019

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

не менше 200 млн. грн.

126 117

206 859

115 817

249 373

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

не менше 10%

16,18%

22,72%

16,10%

47,07%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

не менше 20%

68,66%

128,01%

55,55%

98,11%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

не менше 40%

99,12%

107,73%

108,08%

82,12%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

не менше 60%

93,52%

69,37%

98,37%

67,59%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

не більше 25%

19,83%

22,83%

20,29%

18,84%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

не більше 800%

176,23%

107,25%

208,31%

18,84%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «РВС БАНК» станом на 01.01.2019 в порівнянні з 01.01.2018 продемонстрували наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 29,90 п.п. і склав 128,01%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зріс на 25,61 п.п. до 107,73%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 1,78 п.п. до 69,37%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками 2018 року була висхідною. Станом на 01.03.2019 Н4 Банку складав 173,96%, Н5 – 123,99%, Н6 – 66,41%.

Отже, станом на 01.01.2019 та на 01.03.2019 всі три нормативи ліквідності АТ «РВС БАНК» (Н4, Н5 та Н6) з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні відмітки, при цьому нормативи Н4 та Н5 були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі. Таким чином, Банк сформував та підтримував хороший запас ліквідності.

3. За підсумками 2018 року АТ «РВС БАНК» отримав прибуток у сумі 0,887 млн. грн. проти збитку за підсумками 2017 року в розмірі 37,314 млн. грн. При цьому Агентство нагадує, що за підсумками перших дев’яти місяців 2018 року Банк отримав прибуток у розмірі 3,928 млн. грн. На думку Агентства, невеликий обсяг прибутку за 2018 рік став результатом зростання обсягу витрат Банку за підсумками четвертого кварталу 2018 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства "РВС БАНК",

тис. грн., %

Показник

За 2018 рік

За 2017 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

42 908

12 566

30 342

241,46%

Чистий процентний дохід

16 730

10 105

6 625

65,56%

Комісійні доходи

51 416

32 324

19 092

59,06%

Процентні витрати

26 178

2 461

23 717

963,71%

Комісійні витрати

5 159

1 629

3 530

216,70%

Адміністративні та інші операційні витрати

123 187

137 240

-14 053

-10,24%

Прибуток / (збиток)

887

-37 314

-

-

Джерело: дані НБУ

В той же час Агентство позитивно оцінює здатність АТ «РВС БАНК» генерувати доходи. Так, за підсумками 2018 року в порівнянні з 2017 роком процентні доходи Банку збільшились в 3,4 рази і склали 42,908 млн. грн., чистий процентний дохід зріс на 65,56% до 16,730 млн. грн., а комісійні доходи виросли на 59,06% і склали 51,416 млн. грн. При цьому за вказаний період Банк скоротив на 10,24% обсяг адміністративних та інших операційних витрат.

Банк продовжує розширювати спектр своїх послуг та продуктів для клієнтів, зокрема на початку 2019 року клієнти АТ «РВС БАНК» отримали можливість переказу коштів по Україні та закордон за допомогою «Western Union».

Таким чином, в 2018 році АТ «РВС БАНК» демонстрував хороший рівень ділової активності, нарощуючи ресурсну базу та кредитний портфель. Банк підтримував високий запас нормативу адекватності регулятивного капіталу та нормативів ліквідності. В 2018 році АТ «РВС БАНК» вийшов на прибуткову діяльність і показав хороші темпи приросту ключових статей доходів.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела