Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПАТ "РВС БАНК"


Изображение 1
07-08-2018

7 серпня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2017 рік та за перше півріччя 2018 року:

1. Згідно зі звітністю ПАТ «РВС БАНК, в структурі балансу Банку кошти юридичних та фізичних осіб станом на 01.07.2018р. становили 301,601 млн. грн., що на 13,44% більше даного показника станом на 01.01.2018р. Водночас, майже в чотири рази збільшились кошти банків: з 10,016 млн. грн. до 40,073 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками першого півріччя 2018 року продемонстрували такі темпи приросту:

  • Активи зросли на 14,23% до 582,312 млн. грн.;

  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 171,63% до 75,867 млн. грн.;

  • Зобов’язання зросли на 22,81% до 366,724 тис. грн.;

  • Власний капітал збільшився на 2,1% до 215,588 млн. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

01.07.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

40073

6,88%

10 016

1,96%

300,09%

Кошти юридичних и фізичних осіб

301601

51,79%

265 868

52,15%

13,44%

Зобов'язання всього:

366724

62,98%

298 623

58,58%

22,81%

Статутний капітал банку

300039

51,53%

300 039

58,86%

0,00%

Власний капітал банку:

215588

37,02%

211 154

41,42%

2,10%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

239115

41,06%

234 547

46,01%

1,95%

Кошти в інших банках

786

0,13%

561

0,11%

40,11%

Кредити та заборгованість клієнтів

75867

13,03%

27 930

5,48%

171,63%

Інвестиційна нерухомість

206383

35,44%

209146

41,03%

-1,32%

Основні засоби та нематеріальні активи

12027

2,07%

3 764

0,74%

219,53%

Інші активи, що не увійшли до агрегованих статей балансу

48134

8,27%

33829

6,64%

42,29%

Активи всього:

582312

100,00%

509 777

100,00%

14,23%

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за перші три місяці 2018 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла з 5,48% до 13,03%, або на 47,937 п.п. (з 27,93 млн. грн. до 75,867 млн. грн.);

  • частка грошових коштів та еквівалентів зменшилась на 4,95 п.п. до 41,06%.

На думку Агентства, такі зміни в структурі активів ПАТ «РВС БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. ПАТ «РВС БАНК» продовжує нарощувати обсяги бізнесу другий квартал поспіль, завдяки чому збільшує свою присутність на кредитному ринку.

2. Регулятивний капітал ПАТ «РВС БАНК» (Н1) станом на 01.07.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. зменшився на 14,72% до 212,672 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ, на 12,672 млн грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 47,07% до 31,8%, або на 15,27 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, який був в рази вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Дуже високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Додатково банком надана статистична звітність за липень 2018 року, з якої випливає, що регулятивний капітал Банку станом на 01.08.2018 складає 214,697 млн. грн., а адекватність регулятивного капіталу 31,30%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

212672

-

249 373

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,44%

31,80%

16,10%

47,07%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,61%

175,52%

55,55%

98,11%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

104,21%

117,75%

108,08%

82,12%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,82%

62,22%

98,37%

67,59%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,02%

22,06%

20,29%

18,84%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

155,56%

65,99%

208,31%

18,84%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» станом на 01.07.2018 в порівнянні з 01.01.2018 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 77,41 п.п. і склав 175,52%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зріс на 35,63 п.п. до 117,75%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 5,37 п.п. до 62,22%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками двох кварталів 2018 року показала різноспрямований тренд. Станом на 01.07.2018 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «РВС БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні з граничними значеннями нормативів, які встановлені НБУ. З огляду на зростання активних операцій Банку, оптимізація його ліквідності та значний запас за нормативами Н4 і Н5 заслуговують на позитивну оцінку. Станом на 01.08.2018 Н4 Банку складав 158,08%%, Н5 – 147,71%, Н6 – 69,98%.

3. За підсумками першого півріччя 2018 року Банк отримав прибуток у розмірі 3,773 млн. грн. Агентство звертає увагу, що перше півріччя 2017 року Банк закінчив зі збитком у розмірі 17,534 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2018 року

За І півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

12705

4834

7871

162,83%

Процентні витрати

6769

1058

5711

539,79%

Чистий процентний дохід

5936

3776

2160

57,20%

Комісійні доходи

25158

11434

13724

120,03%

Комісійні витрати

2311

630

1681

266,83%

Чистий комісійний дохід

22847

10804

12043

111,47%

Результат від операцій із іноземною валютою

9011

689

8322

1207,84%

Адміністративні та інші операційні витрати

28242

16784

11458

68,27%

Прибуток / (збиток)

3773

-17534

-

-

За перше півріччя 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року виросли всі ключові статті доходів Банку. Так, процентні доходи збільшились на 162,83% до 12,705 млн. грн., комісійні доходи – на 120,03% до 25,158 млн. грн., результат від операцій з іноземною валютою виріс у 13,07 рази до 9,011 млн. грн., чистий процентний дохід – на 57,2% до 5,936 млн. грн. Адміністративні витрати збільшились на 68,27%.

Таким чином, згідно з даними звітності ПАТ «РВС БАНК», Банк забезпечив дуже високий запас регулятивного капіталу та нормативів ліквідності, продовжує нарощувати обсяги бізнесу, забезпечив приріст процентних, комісійних доходів та результату від операцій з іноземною валютою, а також продемонстрував прибуток за підсумками першого півріччя 2018 року. Відповідні фактори дозволяють Агентству оновити рейтинг ПАТ «РВС БАНК».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела