Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерного товариства "РВС БАНК"


Изображение 1
29-09-2020

29 вересня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) за національною шкалою на рівні uaAA-. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA- характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. 

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року: 

1. За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 ключові балансові показники АТ «РВС БАНК» продемонстрували позитивну динаміку:

  • активи виросли на 18,40%: з 1,071 млрд. грн. до 1,268 млрд. грн.;

  • кредитний портфель Банку збільшився на 1,75%: з 277,817 млн. грн. до 282,685 млн. грн.;

  • зобов’язання зросли на 22,61%: з 850,402 млн. грн. до 1,043 млрд. грн.;

  • власний капітал показав приріст на 2,12%: з 220,222 млн. грн. до 224,896 млн. грн. 

За підсумками першого півріччя поточного року Банк показав хороші темпи приросту як коштів фізичних осіб, так і коштів юридичних осіб. Так, станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях АТ «РВС БАНК» виріс на 20,66% і склав 374,188 млн. грн., а обсяг коштів юридичних осіб збільшився на 34,02% до 612,953 млн. грн. Наведена динаміка обсягу ключових складових ресурсної бази Банку відповідним чином вплинула на зміни в її структурі. Так, за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 в структурі пасивів АТ «РВС БАНК» частка коштів юридичних осіб виросла на 5,63 п.п. (з 42,72% до 48,35%), а частка коштів фізичних осіб збільшилась на 0,56 п.п. (з 28,96% до 29,52%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

01.07.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

-

-

-

-

-

Кошти юридичних осіб

612 953

48,35%

457 375

42,72%

34,02%

Кошти фізичних осіб

374 188

29,52%

310 105

28,96%

20,66%

Зобов'язання всього

1 042 720

82,26%

850 402

79,43%

22,61%

Статутний капітал банку

300 039

23,67%

300 039

28,02%

-

Власний капітал банку

224 896

17,74%

220 222

20,57%

2,12%

Грошові кошти та їх еквіваленти

497 979

39,28%

379 695

35,46%

31,15%

Кредити та заборгованість клієнтів

282 685

22,30%

277 817

25,95%

1,75%

Основні засоби та нематеріальні активи

26 869

2,12%

31 617

2,95%

-15,02%

Активи всього

1 267 616

100,00%

1 070 624

100,00%

18,40%

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 в структурі активів АТ «РВС БАНК» відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів в активах Банку зменшилась на 3,65 п.п.: з 25,95% до 22,30%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 3,82 п.п.: з 35,46% до 39,28%. 

Таким чином, незважаючи на карантинні обмеження, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «РВС БАНК» продемонстрував позитивну динаміку ключових балансових показників: Банк наростив активи, зобов’язання, кредитний портфель та власний капітал, а також показав хороші темпи приросту коштів фізичних та юридичних осіб. 

2. Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 регулятивний капітал АТ «РВС БАНК» (Н1) зменшився на 50,06% і склав 209,361 млн. грн., що на 9,361 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.). При цьому Агентство вкотре нагадує про те, що 16 березня 2020 року Національний банк України погодив надання дозволу на включення до основного капіталу АТ «РВС БАНК» фінансової допомоги в сумі 48 млн. грн. від акціонера Банку Руслана Демчака. 

Динаміка регулятивного капіталу Банку (Н1), в свою чергу, вплинула на динаміку нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Так, за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 Н2 Банку зменшився на 52,38 п.п. до 15,62%, що на 5,62 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,29 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 норматив достатності основного капіталу АТ «РВС БАНК» (Н3) знизився на 18,38 п.п. і склав 15,62%, що на 8,62 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 0,13 п.п. менше за середньо-ринковий показник. 

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 03.08.2020 Н1 Банку збільшився до 216,857 млн. грн., а Н2 та Н3 виросли до 15,81%. Отже, станом на 03.08.2020 Н1 Банку перевищував встановлене НБУ граничне значення на 16,857 млн. грн., Н2 був на 5,81 п.п. вищим за встановлений регулятором граничний рівень, а Н3 – на 8,81 п.п. 

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «РВС БАНК» наростив запас за всіма трьома нормативами капіталу: Н1, Н2 та Н3. При цьому, запас за нормативами Н2 та Н3 є помітним, а запас за нормативом Н1 Банку залишається несуттєвим. 

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2020

01.01.2020

по системі, млн. грн.

Банк, тис. грн.

по системі, млн. грн.

Банк, тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

не менше 200 млн. грн.

170 821

209 361

150 314

419 235

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

не менше 10%

21,91%

15,62%

19,66%

68,00%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

не менше 7%

15,75%

15,62%

13,50%

34,00%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

не менше 60%

88,15%

65,39%

94,35%

69,06%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

не менше 100%

-

311,25%

-

102,48%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

не менше 100%

-

1318,98%

-

514,28%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

не більше 25%

19,15%

22,90%

17,61%

10,89%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

не більше 800%

90,11%

64,17%

105,00%

21,36%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Нормативи ліквідності АТ «РВС БАНК» за підсумками першого півріччя 2020 року продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 3,67 п.п. і склав 65,39%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 208,77 п.п. до 311,25%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 804,70 п.п. і склав 1318,98%. 

Таким чином, станом на початок липня 2020 року норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 5,39 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був на 22,76 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. При цьому станом на 01.07.2020 норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «РВС БАНК» (LCRвв) в 3,11 рази перевищував встановлений регулятором граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) був у 13,19 разів вищим за нормативний показник. 

Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 63,41%, LCRвв був на рівні 264,38%, а LCRів становив 1114,33%. Агентство вкотре нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. 

3. За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «РВС БАНК» отримав прибуток в обсязі 6,519 млн. грн., що на 93,73% менше прибутку Банку за підсумками першого півріччя 2019 року. При цьому, за вказаний період аналізу АТ «РВС БАНК» продемонстрував високі темпи приросту ключових статей своїх доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року процентні доходи Банку виросли на 44,78% до 51,070 млн. грн., чистий процентний дохід збільшився в 2,57 рази і склав 24,392 млн. грн., комісійні доходи показали приріст на 28,66% і склали 32,585 млн. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 30,54% до 28,148 млн. грн. 

Таким чином, незважаючи на триваючі карантинні обмеження, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «РВС БАНК» продемонстрував позитивний фінансовий результат на фоні значного приросту ключових статей своїх доходів. Низхідна динаміка прибутку Банку за вказаний період аналізу була очікуваною з огляду на поточну макроекономічну ситуацію та відповідає тенденціям, що склались у банківській системі України. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства "РВС БАНК",

тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2020 року

За І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

51 070

35 273

15 797

44,78%

Процентні витрати

26 678

25 791

887

3,44%

Чистий процентний дохід

24 392

9 482

14 910

157,25%

Комісійні доходи

32 585

25 326

7 259

28,66%

Комісійні витрати

4 437

3 763

674

17,91%

Чистий комісійний дохід

28 148

21 563

6 585

30,54%

Адміністративні та інші операційні витрати

108 181

115 268

-7 087

-6,15%

Прибуток / (збиток)

6 519

104 029

-97 510

-93,73%

 Таким чином, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «РВС БАНК» наростив активи, зобов’язання, кредитний портфель та власний капітал, а також показав хороші темпи приросту ключових складових ресурсної бази: коштів фізичних осіб (+20,66%) та коштів юридичних осіб (+34,02%). Станом на початок серпня 2020 року АТ «РВС БАНК» продовжував підтримувати вагомий запас за нормативами ліквідності LCRвв та LCRів, а також наростив запас за нормативами капіталу (Н1, Н2 та Н3), при цьому, запас за нормативом Н1 Банку залишався несуттєвим. Незважаючи на карантинні обмеження, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «РВС БАНК» продемонстрував позитивний фінансовий результат на фоні значного приросту ключових статей своїх доходів. Низхідна динаміка прибутку Банку за вказаний період аналізу була очікуваною з огляду на поточну макроекономічну ситуацію та відповідає загальним тенденціям у банківському секторі України. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела