Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги АТ "Райффайзен Банк Аваль"


Изображение 1
24-06-2020

24 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909): 

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" за національною шкалою оновлено на рівні uaAAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає можливість попередити передбачувані ризики в короткостроковому періоді.
  • Рейтинг депозитів АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено на рівні ua1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль", Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів. 

1. Ключові балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль" за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 продемонстрували позитивну динаміку:

  • Активи Банку виросли на 13,13% до 93,655 млрд. грн.;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 74,60% і склали 23,645 млрд. грн.;
  • Власний капітал виріс на 5,16% до 13,688 млрд. грн.;
  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 0,34% до 47,514  млрд. грн.;
  • Кошти клієнтів показали приріст на 10,08% і сягнули обсягу в 73,474 млрд. грн.;
  • Зобов’язання виросли на 14,61% і склали 79,967 млрд. грн. 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

01.01.2020

01.01.2019

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

306 770

0,33%

209 055

0,25%

46,74%

Кошти клієнтів

73 474 010

78,45%

66 748 547

80,63%

10,08%

Зобов’язання всього:

79 967 372

85,39%

69 770 440

84,28%

14,61%

Статутний капітал банку

6 154 516

6,57%

6 154 516

7,43%

-

Власний капітал всього:

13 687 685

14,61%

13 015 808

15,72%

5,16%

Грошові кошти та їх еквіваленти

23 645 399

25,25%

13 542 570

16,36%

74,60%

Кредити та заборгованість клієнтів

47 513 571

50,73%

47 352 398

57,20%

0,34%

Основні засоби та нематеріальні активи

3 667 933

3,92%

3 769 339

4,55%

-2,69%

Інші активи

772 171

0,82%

1 867 416

2,26%

-58,65%

Активи всього:

93 655 057

100,00%

82 786 248

100,00%

13,13%

Джерело: фінансова звітність Банку 

         Таким чином, в першому кварталі 2020 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" продовжив нарощувати масштаби своєї діяльності, що підтверджувалось хорошими темпами приросту ключових балансових показників Банку. При цьому, Агентство вкотре підкреслює важливість співпраці АТ "Райффайзен Банк Аваль" з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка сприяє зростанню кредитної активності Банку. В даному контексті Агентство нагадує про те, що АТ "Райффайзен Банк Аваль" одним з перших в Україні розпочав співпрацю з ЄБРР у сфері Risk Sharing: у листопаді 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ЄБРР видали перший кредит за Програмою розподілу ризиків. Також Агентство звертає увагу на те, що в непростих макроекономічних умовах АТ "Райффайзен Банк Аваль" продовжує активно кредитувати аграрний бізнес України, а також надає підтримку своїм клієнтам у сфері малого і середнього бізнесу, які мають проблеми з оплатою кредитів. 

2. Регулятивний капітал АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Н1) за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 виріс на 15,62%: з 10,674 млрд. грн. до 12,341 млрд. грн. Станом на 01.04.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) більше ніж в 60 разів перевищував граничний показник, встановлений НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Н2) станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 збільшився на 1,55 п.п. і склав 20,68%, що на 10,68 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, а також було на 1,39 п.п. більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 зменшився на 0,73 п.п. і склав 11,14%, що було на 4,14 п.п. вище за встановлене НБУ граничне значення (на рівні 7%), але на 1,87 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник даного нормативу. 

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 04.05.2020 Н1 Банку складав 12,237 млрд. грн., Н2 був на рівні 20,60%, а Н3 становив 11,15%. 

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за необхідності, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.04.2020

01.01.2020

 

по системі

банк

по системі

банк

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

12 340 848

-

10 674 030

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,29%

20,68%

19,66%

19,13%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

13,01%

11,14%

13,50%

11,87%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,56%

90,57%

94,35%

81,96%

 

Норматив коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

306,12%

-

197,66%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті  (LCRів)

>100%

-

325,94%

-

196,26%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,44%

11,13%

17,61%

10,43%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

112,08%

21,82%

105,00%

20,66%

 

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Станом на 01.04.2020 норматив короткострокової ліквідності АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Н6) на 30,57 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) був у 3,1 рази більше, ніж встановлене регулятором мінімальне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) в 3,3 рази перевищував встановлений НБУ граничний показник. Також Агентство звертає увагу, що станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 85,17%, LCRвв був на рівні 322,27%, а LCRів становив 502,15%. При цьому Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. 

Отже, станом на початок травня 2020 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів): Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а нормативи LCRвв та LCRів були в декілька разів вищими за встановлені регулятором мінімальні показники. 

3. За підсумками першого кварталу 2020 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" отримав прибуток в обсязі 1,037 млрд. грн., що на 3,95% менше прибутку Банку за результатами першого кварталу 2019 року. 

Водночас, впродовж вказаного періоду аналізу ключові статті доходів Банку продемонстрували позитивну динаміку. Так, чистий процентний дохід АТ "Райффайзен Банк Аваль" виріс на 6,74% до 1,858 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 13,79% до 626,094 млн. грн. 

Хороші темпи приросту ключових статей доходів АТ "Райффайзен Банк Аваль" та вагомий обсяг прибутку, згенерований Банком в непростих макроекономічних умовах діяльності, заслуговують на високу оцінку. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат

АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

За І квартал 2020 року

За І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

2 569 623

2 350 854

218 769

9,31%

Процентні витрати

712 080

610 561

101 519

16,63%

Чистий процентний дохід

1 857 543

1 740 293

117 250

6,74%

Комісійні доходи

1 393 918

1 160 452

233 466

20,12%

Комісійні витрати

767 824

610 237

157 587

25,82%

Чистий комісійний дохід

626 094

550 215

75 879

13,79%

Адміністративні та операційні витрати

1 212 975

1 150 869

62 106

5,40%

Прибуток/(збиток)

1 036 740

1 079 405

-42 665

-3,95%

Джерело: фінансова звітність Банку 

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрував хороші темпи приросту ключових балансових показників та основних статей свої доходів, а також згенерував вагомий обсяг прибутку, що в непростих макроекономічних умовах діяльності заслуговує на високу оцінку. Станом на початок травня 2020 року Банк був дуже добре забезпечений капіталом та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів. Крім того, Агентство вкотре підкреслює, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за потреби, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. Перелічені фактори дозволили Агентству оновити рейтинги Банку на найвищому рівні. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела