Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги АТ "Райффайзен Банк Аваль"


Изображение 1
12-12-2019

12 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909):

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" за національною шкалою оновлено на рівні uaAAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає можливість попередити передбачувані ризики в короткостроковому періоді.

  • Рейтинг депозитів АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено на рівні ua1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль", Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2019 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів.

1. Ключові балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль" в період з 01.01.2019 по 01.10.2019 продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи Банку виросли на 4,03% і склали 76,269 млрд. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 28,13% до 13,277 млрд. грн.;

  • Власний капітал виріс на 0,44% і склав 11,674 млрд. грн.;

  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 5,40% до 44,302 млрд. грн.;

  • Кошти клієнтів показали приріст на 6,50% до 62,201 млрд. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 4,71% до 64,595 млрд. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

01.10.2019

01.01.2019

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

196 885

0,26%

697 373

0,95%

-71,77%

Кошти клієнтів

62 200 678

81,55%

58 405 951

79,67%

6,50%

Зобов’язання всього:

64 594 679

84,69%

61 689 860

84,15%

4,71%

Статутний капітал банку

6 154 516

8,07%

6 153 411

8,39%

0,02%

Власний капітал всього:

11 674 412

15,31%

11 622 970

15,85%

0,44%

Грошові кошти та їх еквіваленти

13 276 762

17,41%

10 362 053

14,13%

28,13%

Кредити та заборгованість клієнтів

44 301 561

58,09%

46 829 034

63,88%

-5,40%

Основні засоби та нематеріальні активи

3 513 066

4,61%

2 767 270

3,77%

26,95%

Інші активи

697 835

0,91%

1 364 665

1,86%

-48,86%

Активи всього:

76 269 091

100,00%

73 312 830

100,00%

4,03%

Джерело: фінансова звітність Банку

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року динаміка ключових балансових показників АТ "Райффайзен Банк Аваль" була різноспрямованою: Банк наростив активи, зобов’язання та власний капітал, а також збільшив обсяг коштів клієнтів, при цьому зменшився кредитний портфель Банку. В той же час Агентство очікує на зростання кредитної активності Банку, якому, зокрема, сприяє співпраця з ЄБРР. Так, у жовтні 2019 року була анонсована нова програма фінансування від ЄС та ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business на суму 25 млн. євро для клієнтів АТ "Райффайзен Банк Аваль", які належать до сегменту малого та середнього бізнесу (МСБ). Також Агентство звертає увагу, що Банк одним з перших в Україні розпочав співпрацю з ЄБРР у сфері Risk Sharing: у листопаді поточного року АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ЄБРР видали перший кредит за Програмою розподілу ризиків.

2. Регулятивний капітал АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Н1) станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 зменшився на 4,07% і склав 10,053 млрд. грн., при цьому його обсяг в 50,3 рази перевищував встановлену НБУ граничну позначку в розмірі 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 знизився на 1,13 п.п.: з 19,04% до 17,91%. Станом на 01.10.2019 Н2 Банку на 7,91 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був на 0,52 п.п. нижчим за середній показник даного нормативу по банківській системі України. Крім того, Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н1 Банку складав 10,439 млрд. грн., а Н2 був на рівні 18,83%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчать нормативи капіталу Банку (Н1 та Н2), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Також Агентство звертає увагу на дані Національного банку України, отримані за результатами оцінки стійкості банків в 2018 році, згідно з якими АТ "Райффайзен Банк Аваль" не має потреби в капіталі в 2019 році. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за необхідності, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

10 053 339

-

10 480 006

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

18,43%

17,91%

16,18%

19,04%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,86%

77,89%

93,52%

84,25%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>90%

-

192,82%

-

152,14%*

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>90%

-

262,06%

-

165,59%*

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,84%

9,58%

19,83%

10,13%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

120,79%

9,58%

176,23%

20,17%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*дані за нормативами LCRвв та LCRів наведені станом на 01.02.2019

Станом на 01.10.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був на 17,89 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) в 2,1 рази перевищував встановлене НБУ нормативне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) був у 2,9 рази більше граничного показника. Таким чином, норматив Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а нормативи LCRвв та LCRів були більш ніж вдвічі вищими за встановлені регулятором мінімальні відмітки. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 79,07%, LCRвв був на рівні 200,41%, а LCRів становив 244,24%. Високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

Отже, станом на початок листопада 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

3. За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток АТ "Райффайзен Банк Аваль" склав 3,504 млрд. грн., що на 13,92% менше прибутку Банку, отриманого за підсумками 9 місяців 2018 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат

АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

За перше півріччя 2019 року

За перше півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

7 348 298

6 548 321

799 977

12,22%

Процентні витрати

2 034 393

1 300 195

734 198

56,47%

Чистий процентний дохід

5 313 905

5 248 126

65 779

1,25%

Комісійні доходи

3 835 215

3 311 862

523 353

15,80%

Комісійні витрати

1 991 102

1 517 421

473 681

31,22%

Чистий комісійний дохід

1 844 113

1 794 441

49 672

2,77%

Непроцентні витрати

3 437 280

2 957 126

480 154

16,24%

Прибуток/(збиток)

3 503 873

4 070 650

-566 777

-13,92%

Джерело: фінансова звітність Банку

В той же час, впродовж періоду аналізу АТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрував приріст ключових статей своїх доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 1,25% до 5,314 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 2,77% до 1,844 млрд. грн.

Зростання ключових статей доходів Банку та вагомий обсяг прибутку, згенерований Банком за підсумками перших трьох кварталів поточного року, заслуговують на позитивну оцінку.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" наростив активи, збільшив власний капітал та обсяг ресурсної бази, а також згенерував вагомий обсяг прибутку та показав приріст ключових статей своїх доходів. Станом на початок листопада 2019 року Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів. Також Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за потреби, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. Перелічені фактори дозволили Агентству оновити рейтинги Банку на високому рівні.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела