Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПАТ «ПРИВАТБАНК»


Изображение 1
10-04-2018

10 квітня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA із позитивним прогнозом. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року, а також даних статистичної звітності Банку за 2017 рік та січень-лютий 2018 року.

Балансові показники

Динаміка ключових балансових показників Банку протягом 12 місяців 2017 року свідчила про наступні тенденції:

1. Станом на 31.12.2017 власний капітал Банку становив 25,608 млрд. грн. Збільшення власного капіталу заслуговує на позитивну оцінку та стало можливим, здебільшого, через готовність акціонера Банку – Держави Україна – надавати йому підтримку. Статутний капітал Банку також збільшився в 4,06 рази: з 50,695 млрд. грн. до 206,06 млрд. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

31.12.2017

31.12.2016*

Темп зростання, %

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

12394

4,78%

18047

8,26%

-31,32%

Заборгованість перед банками та фінансовими організаціями

234

0,09%

2651

1,21%

-91,17%

Кошти клієнтів

208566

80,51%

180952

82,78%

15,26%

Зобов'язання всього

233454

90,12%

207714

95,02%

12,39%

Статутний капітал банку

206060

79,54%

50695

23,19%

306,47%

Власний капітал банку

25608

9,88%

10885

4,98%

135,26%

Готівкові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

19697

7,60%

31117

14,23%

-36,70%

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

34435

13,29%

27044

12,37%

27,33%

Кошти в інших банках

7937

3,06%

2179

1,00%

264,25%

Кредити та заборгованість клієнтів

38118

14,71%

54671

25,01%

-30,28%

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

90224

34,83%

64409

29,46%

40,08%

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

39175

15,12%

0

0,00%

-

Інші фінансові активи

11483

4,43%

10748

4,92%

6,84%

Інші активи

17992

6,95%

28430

13,01%

-36,71%

Активи всього

259062

100,00%

218599

100,00%

18,51%

Джерело: звітність Банку згідно даних НБУ, у разі суттєвих розбіжностей із даними після річного аудиту рейтинг може бути переглянутий окремим рішенням Агентства.

* - данні на 31.12.2016 р. на відміну від попередніх оновлень рейтингу було замінено на данні НБУ із урахуванням річних коригуючи проводок.

2. Кредити та заборгованість клієнтів Банку за виключенням резервів за 2017 рік впали на 30,28% до 38,118 млрд. грн., що пов’язано зі значним доформуванням Банком резервів. За перше півріччя 2017 року кредити та заборгованість клієнтів Банку становили 44,291 млрд. грн., а за 9 місяців 2017 року – 47,835 млрд. грн.

Втім, слід враховувати, що на початок 2018 року більше 60% активів Банку були представленні цінними паперами у формі ОВДП, переважна частина яких з’явилась у Банку після націоналізації внаслідок заміщення кредитів, які не обслуговуються. В Україні ОВДП, як державні цінні папери, ідентифікуються як актив з найменшим ступенем ризику. Тому навіть при наявності кредитного портфеля поганої якості, в цілому якість активів Банку можна вважати цілком придатною, щоб забезпечити його безперервну роботу та задовольнити попит з боку клієнтів на ліквідність.

3. Заборгованість ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед НБУ за перше півріччя 2017 року знизилась на 28,45%, до 12,912 млрд. грн, а за 9 місяців – на 33,44%, вже до 12,012 млрд. грн. В цілому, за результатами 2017 року заборгованість Банку перед НБУ скоротилась на 31,32%: з 18,047 млрд. грн. до 12,394 млрд. грн. Агентство нагадує, що зі звітності Банку за 30 червня 2017 року, яка була опублікована на сайті НБУ, випливає, що Банк прострочив повернення рефінансування НБУ. На думку Агентства, цю інформацію слід класифікувати як технічні дії Банку, спрямовані на зменшення юридичних ризиків, оскільки за виданим НБУ рефінансуванням є гарантії (зобов’язання) щодо погашення від попередніх акціонерів Банку. Натомість, зниження заборгованості перед НБУ з кварталу в квартал з Боку Банку Агентство розглядає як факт зниження залежності Банку від НБУ, що вказує на позитивні тенденції в управлінні Банком після націоналізації.

Нормативи

Норматив регулятивного капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 02.01.2018 р. склав 17,569 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 200 млн. грн. Поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повністю виконує нові вимоги НБУ до Н1 та має дуже великий запас по цьому нормативу. Ймовірність невиконання Банком цього нормативу найближчим часом дорівнює нулю.

Станом на 01.01.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 2,10%, але згодом Банк було докапіталізовано і на 01.03.2017 року Н2 Банку складав вже 10,43%. За підсумками 12 місяців 2017 року Н2 Банку досяг 17,33%, а на 01.03.2018 вже складав 20,06%.

В цілому, протягом періоду аналізу динаміка Н2 Банку була нестабільною і, як прогнозувалось, рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом спочатку залежав від зовнішньої підтримки акціонера Банку – держави Україна. Акціонер своєчасно надавав капітал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», не допускаючи дефіциту капіталу протягом тривалого часу. За 12 місяців 2017 року Н2 Банку коливався у межах, які дозволені НБУ, але час від часу був нижче встановленого нормативу. Наприкінці липня 2017 року Н2 Банку перевищив 16% і далі цей норматив Банку продемонстрував тенденцію до зростання, збільшившись до 20,06%. Фактично, норматив Н2 Банку було стабілізовано з липня 2017 року, і протягом вже більше ніж 7 місяців він не знижувався нижче 15,93%.

Нормативи ліквідності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 продемонстрували таку динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 63,52% до 32,47%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився з 146,13% до 155,54%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився з 76,07% до 99,76%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.01.2018

01.01.2017

по системі

банк

по

системі

банк

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,10%

17,33%

12,69%

1,55%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

55,55%

32,47%

60,79%

63,52%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

108,08%

155,54%

102,14%

146,13%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

98,37%

99,76%

92,09%

76,07%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,29%

5,70%

21,48%

142,17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

208,31%

0,00%

308,27%

1251,39%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день у звітному місяці

Джерело: данні НБУ та статистичної звітності Банку

Таким чином, Банк підтримував дуже хороший запас нормативів ліквідності. Нормативи Н5 та Н6 Банку на 01.01.2018 р. перевищували не тільки граничні значення, встановлені НБУ, але й середні значення цих нормативів по банківській системі України. У березень 2018 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» увійшов з такими значеннями нормативів: Н4 – 37,41%, Н5 – 153,98%, Н6 – 97,54%. Отже, Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю протягом 2017 року і перших двох місяців 2018 року.

Доходи та видатки

За 12 місяців 2017 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав збиток у сумі 22,966 млрд. грн., що на 86,04% нижче збитку за той самий період 2016 року. Збиткова робота Банку відноситься до негативного фактору, але розмір збитку не вплинув на стабільність роботи Банку за умови наявності підтримки від акціонера. Також слід враховувати, що збитки за 2017 в основному через значні відрахування в резерви за активами що сформовані до націоналізації.

До позитивних тенденцій слід віднести: збільшення нарахованого чистого процентного доходу Банку, та головне – збільшення чистого комісійного доходу (табл. 3).

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

2017 рік

2016 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

23037

33086

-10049

-30,37%

Процентні витрати

18374

29376

-11002

-37,45%

Чистий процентний дохід

4663

3710

953

25,69%

Комісійні доходи

14610

10924

3686

33,74%

Комісійні витрати

3017

2205

812

36,83%

Адміністративні та інші операційні витрати

22935

9325

13610

145,95%

Прибуток / (збиток)

-22966

-164472

141506

86,04%

Джерело: звітність Банку згідно даних НБУ, у разі суттєвих розбіжностей із даними після річного аудиту рейтинг може бути переглянутий окремим рішенням Агентства.

* - данні за 2016 р. на відміну від попередніх оновлень рейтингу було замінено на данні НБУ із урахуванням річних коригуючи проводок.

Додатково слід враховувати, що розмір отриманого за 2017 рік збитку в рази менше збитку за 2016 рік. Агентство вважає, що діяльність Банку операційно є збалансованою, генерація збитків відбувається завдяки тим факторам, що і призвели до націоналізації Банку і над нівелюванням впливу яких менеджмент Банку ще працює.

Інші фактори

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування банківської системи. Стратегічну роль ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для держави підтверджують факти докапіталізації Банку на 107 млрд. грн. у грудні 2016 року, на 9,8 млрд. грн. – у лютому 2017 року, на 22,5 млрд. грн. – влітку 2017 року, і на 16 млрд. грн. – у грудні 2017 року. Після націоналізації ключовий акціонер Банку на практиці довів свою спроможність докапіталізовувати Банк у необхідних обсягах, чим підтвердив свій високий рівень зовнішньої підтримки.

Аналіз судових спорів, які тривають навколо процедури націоналізації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», показав, що у більшості випадків основні претензії позивачів стосуються процедури націоналізації та визнання кола пов'язаних осіб. Як і раніше, Агентство допускає, що частина судових спорів може створити додаткове навантаження на зобов'язання Банку, але Банк має достатньо ліквідних коштів та гарантовану підтверджену на практиці підтримку від акціонера для того, щоб вказані ризики не впливали на його довгостроковий кредитний рейтинг.

 Додатково Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації. Агентство вважає, що процес націоналізації пройшов із мінімумом втрат для його клієнтів. Агентство допускає наявність судових спорів з боку тих кредиторів Банку, які потрапили під нормативне визначення "пов'язанні особи", але факт наявності таких спорів не несе прямого впливу на кредитний ризик Банку.

Агентство вітає призначення головою Правління пана Петра Крумханзла, який вже мав досвід роботи в Україні в якості члена Правління з операційних питань в Райффайзен Банк Аваль під час кризи 2008 року. Цінним також є досвід пана Крумханзла на посаді члена Правління з операційних питань у створеній урядом Австрії компанії з управління проблемними активами Heta Asset Resolution, де він відповідав за виділення непрацюючих активів в так званий «поганий банк». Його останній досвід роботи був пов'язаний з ринком Китаю, де він обіймав посаду члена Правління з операційних питань Home Credit, керував усіма операціями банку, в складі якого працювало більше 85 000 співробітників. Призначення банкіра з суттєвим досвідом роботи на посаду голови правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» стало одним із факторів, який вплинув на рішення Агентства залишити позитивний прогноз по довгостроковому рейтингу при збитковій роботі Банку.

 Таким чином, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю та регулятивним капіталом, мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі Держави, і з липня 2017 року забезпечував зростання адекватності регулятивного капіталу Банку. Перелічені фактори зробили можливим оновити рейтинги Банку та підтвердити позитивний прогноз. Покращення прогнозу за довгостроковим кредитним рейтингом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відображає думку Агентства про те, що за 2017 рік ТОП-менеджменту Банку вдалось переломити ситуацію на краще, помітно послабити залежність Банку від його акціонера, та на практиці довести можливість стабільної безперебійної роботи націоналізованого банку. 

Источник: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела