Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Изображение 1
02-12-2020

2 грудня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року. 

Балансові показники

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 ключові балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрували наступні зміни: 

1. Власний капітал Банку зменшився на 8,52%: з 54,529 млрд. грн. до 49,884 млрд. грн. Протягом перших трьох кварталів поточного року статутний капітал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» залишався незмінним, станом на 01.10.2020 його обсяг складав 206,060 млрд. грн. 

Таблиця 1

Окремі балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

01.10.2020

01.01.2020

Темп зростання, %

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

-

7 721

2,49%

-

Заборгованість перед банками та іншими фінансовими організаціями

5

0,00%

201

0,06%

-97,51%

Кошти клієнтів

285 611

81,59%

240 621

77,69%

18,70%

Зобов'язання всього

300 174

85,75%

255 194

82,39%

17,63%

Акціонерний капітал банку

206 060

58,86%

206 060

66,53%

-

Власний капітал банку

49 884

14,25%

54 529

17,61%

-8,52%

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви

53 433

15,26%

45 894

14,82%

16,43%

Заборгованість банків

14 567

4,16%

27 118

8,76%

-46,28%

Кредити та аванси клієнтам

56 477

16,13%

59 544

19,22%

-5,15%

Інвестиційні цінні папери

195 563

55,87%

152 157

49,13%

28,53%

Інвестиційна нерухомість

2 970

0,85%

3 379

1,09%

-12,10%

Інші фінансові активи

2 644

0,76%

2 210

0,71%

19,64%

Інші активи

8 964

2,56%

9 285

3,00%

-3,46%

Активи всього

350 058

100,00%

309 723

100,00%

13,02%

Джерело: окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2020 року 

2. За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 кредитний портфель АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зменшився на 5,15% (з 59,544 млрд. грн. до 56,477 млрд. грн.), а його частка в активах Банку скоротилась на 3,09 п.п. (з 19,22% до 16,13%). 

При цьому, портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 28,53% (до 195,563 млрд. грн.), а його частка в активах Банку збільшилась на 6,74 п.п. (з 49,13% до 55,87%). Станом на початок жовтня 2020 року портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був сформований з державних боргових цінних паперів (частка яких в портфелі цінних паперів становила 99,52%) та довгострокових облігацій, випущених Державною іпотечною установою (частка яких оцінювалась в 0,48%). Агентство вкотре підкреслює, що державні цінні папери ідентифікуються як активи високої якості, тобто активи з найменшим ступенем ризику. 

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів та обов'язкових резервів в активах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 виріс на 16,43% до 53,433 млрд. грн., а їхня частка в структурі активів Банку збільшилась на 0,44 п.п. (з 14,82% до 15,26%). 

3. Агентство нагадує, що впродовж другого кварталу 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в повному обсязі погасив заборгованість перед Національним банком України: станом на 01.10.2020 в балансі Банку була відсутня така стаття зобов’язань. При цьому, Агентство нагадує, що за 2019 рік обсяг заборгованості Банку перед регулятором зменшився на 21,35%, за 2018 рік - на 20,79%, а за 2017 рік – на 31,32%. Таким чином, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вкотре підтвердив свою здатність виконувати прийняті на себе зобов’язання. 

Нормативи

В аналізованому періоді АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сформував дуже великий запас за нормативом Н1, що, в свою чергу, позитивно відобразилось на динаміці нормативів Н2 та Н3 Банку. Станом на 01.10.2020 регулятивний капітал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н1) складав 35,369 млрд. грн., що у 177 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Додатково Агентство зазначає, що станом на 02.11.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) був на рівні 35,361 млрд. грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 виріс на 13,81 п.п. і склав 27,96%, що на 17,96 п.п. перевищило встановлене регулятором граничне значення, а також було на 6,05 п.п. вище, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 02.11.2020 Н2 Банку виріс до 28,09%, що на 18,09 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 6,33 п.п. більше за середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н3) станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 збільшився на 6,91 п.п. і склав 14,04%, що на 7,04 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення (на рівні 7%), але було на 2,01 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 02.11.2020 Н3 Банку виріс до 14,10%, що на 7,10 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 1,64 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Банк продовжував підтримувати дуже великий запас за нормативом Н1, а також наростив запас за нормативами Н2 та Н3, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг. 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.10.2020

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

27,96%

19,66%

14,15%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

16,05%

14,04%

13,50%

7,13%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

89,68%

89,56%

94,35%

100,41%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

256,96%

-

268,26%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

225,79%

-

307,71%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%*

18,50%

9,84%

17,61%

16,64%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

88,35%

0,00%

105,00%

32,04%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день у звітному місяці

*для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку 

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 продемонстрували низхідну динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 10,85 п.п.: з 100,41% до 89,56%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 11,30 п.п.: з 268,26% до 256,96%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) скоротився на 81,92 п.п.: з 307,71% до 225,79%. 

Тобто станом на 01.10.2020 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував хороший запас за нормативами ліквідності: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) перевищував встановлене НБУ граничне значення на 29,56 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – на 156,96 п.п., а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 125,79 п.п. Також Агентство звертає увагу, що станом на 02.11.2020 Н6 Банку виріс до 90,49%, LCRвв збільшився до 269,38%, а LCRів виріс до 245,01%. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів за кризових умов. 

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які продемонстрували високі значення. 

Доходи та витрати

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав прибуток в обсязі 21,279 млрд. грн., що на 22,42% менше прибутку Банку за підсумками 9 місяців 2019 року. Водночас, за вказаний період ключові статті доходів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід виріс на 7,95% до 15,848 млрд. грн., а чистий комісійний дохід зменшився на 2,25% до 13,002 млрд. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

За 9 місяців 2020 року

За 9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

25 310

25 164

146

0,58%

Процентні витрати

9 462

10 483

-1 021

-9,74%

Чистий процентний дохід

15 848

14 681

1 167

7,95%

Комісійні доходи

19 337

17 861

1 476

8,26%

Комісійні витрати

6 335

4 560

1 775

38,93%

Чистий комісійний дохід

13 002

13 301

-299

-2,25%

Адміністративні та інші операційні витрати

12 028

9 646

2 382

24,69%

Прибуток / (збиток)

21 279

27 427

-6 148

-22,42%

Джерело: окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2020 року 

Отже, в умовах триваючих карантинних обмежень АТ КБ «ПРИВАТБАНК» згенерував вагомий обсяг прибутку та наростив чистий процентний дохід в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку є наслідком впливу об’єктивних факторів, зумовлених запровадженням карантинних обмежень, і відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. В третьому кварталі 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продовжив формувати резерви під можливі збитки, але основна частина таких резервів була сформована впродовж першого півріччя. Водночас, Агентство нагадує, що прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за перший квартал 2020 року на 37,01% перевищив прибуток, отриманий Банком за перший квартал 2019 року. Також Агентство вкотре підкреслює, що за підсумками 2019 року обсяг прибутку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» склав 32,609 млрд. грн., що в 2,5 рази перевищило прибуток Банку за 2018 рік. Таким чином, до запровадження карантинних заходів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» генерував рекордно великі обсяги прибутку, демонструючи високі темпи його зростання. 

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи.

Агентство вкотре нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації Банку. Агентство звертає увагу на наявність у Банку фактору зовнішньої підтримки з боку Міністерства фінансів України. 

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрував різноспрямовану динаміку ключових балансових показників. Агентство звертає увагу на зростання портфеля інвестиційних цінних паперів (+28,53%) та коштів клієнтів в ресурсній базі Банку (+18,70%). За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наростив чистий процентний дохід та згенерував прибуток в обсязі 21,279 млрд. грн., що, за даними НБУ, становить 56,6% прибутку всієї банківської системи України. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку є наслідком впливу об’єктивних факторів, зумовлених запровадженням карантинних обмежень, і відповідає загальним тенденціям у банківському секторі країни. Станом на початок листопада 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Також Агентство вкотре підкреслює, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є стратегічним інтересом Держави Україна, що забезпечує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела