Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Изображение 1
10-12-2019

10 грудня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2019 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2019 року. 

Балансові показники

Ключові балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за підсумками дев’яти місяців 2019 року продемонстрували наступні тенденції: 

1. За період з 31.12.2018 по 30.09.2019 власний капітал Банку виріс на 50%: з 31,464 млрд. грн. до 47,196 млрд. грн. При цьому, протягом зазначеного періоду Банк не збільшував акціонерний капітал: станом на 30.09.2019 його розмір становив 206,060 млрд. грн. Вагомий приріст власного капіталу Банку заслуговує на позитивну оцінку. 

Таблиця 1

Окремі балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

30.09.2019

31.12.2018

Темп зростання, %

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

8 083

2,84%

9 817

3,53%

-17,66%

Заборгованість перед банками та іншими фінансовими організаціями

41

0,01%

195

0,07%

-78,97%

Кошти клієнтів

221 834

78,02%

231 055

83,10%

-3,99%

Зобов'язання всього

237 116

83,40%

246 584

88,68%

-3,84%

Акціонерний капітал банку

206 060

72,48%

206 060

74,11%

-

Власний капітал банку

47 196

16,60%

31 464

11,32%

50,00%

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви

35 787

12,59%

27 360

9,84%

30,80%

Заборгованість банків

5 080

1,79%

-

-

-

Кредити та аванси клієнтам

58 427

20,55%

50 140

18,03%

16,53%

Інвестиційні цінні папери

160 635

56,50%

180 081

64,77%

-10,80%

Інвестиційна нерухомість

3 336

1,17%

3 340

1,20%

-0,12%

Інші фінансові активи

2 332

0,82%

2 743

0,99%

-14,98%

Інші активи

9 080

3,19%

8 899

3,20%

2,03%

Активи всього

284 312

100,00%

278 048

100,00%

2,25%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2019 року

2. Обсяг кредитів та авансів клієнтам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за підсумками дев’яти місяців 2019 року виріс на 16,53% і склав 58,427 млрд. грн., при цьому Агентство нагадує, що за підсумками 2018 року їх приріст становив 30,79%. Хороші темпи нарощення кредитної та ділової активності Банку дозволили йому згенерувати вагомі обсяги доходів та показати рекордно великий обсяг прибутку.

За період з 31.12.2018 по 30.09.2019 портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зменшився на 10,80% і склав 160,635 млрд. грн., а його частка в активах Банку знизилась на 8,27 п.п. до 56,50%, хоча її рівень продовжував залишатись доволі високим. Портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як і раніше, був сформований з державних боргових цінних паперів, а також довгострокових облігацій, випущених Державною іпотечною установою. Агентство вкотре підкреслює, що державні цінні папери ідентифікуються як активи з найменшим ступенем ризику, тобто як активи високої якості.

Станом на 30.09.2019 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів та обов'язкових резервів Банку складав 35,787 млрд. грн., що на 30,80% більше, ніж станом на 31.12.2018, а їхня частка в чистих активах Банку виросла на 2,75 п.п.: з 9,84% станом на 31.12.2018 до 12,59% станом на 30.09.2019.

3. Впродовж дев’яти місяців 2019 року заборгованість АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед НБУ зменшилась на 17,66%: з 9,817 млрд. грн. до 8,083 млрд. грн. Також Агентство нагадує, що за 2018 рік обсяг заборгованості Банку перед НБУ зменшився на 20,79%, а за 2017 рік – на 31,32%. Агентство вкотре підкреслює, що Банк має достатньо ліквідності для погашення даної заборгованості, а необхідність її підтримки носить технічний характер. Загалом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не мав значної залежності від заборгованості перед НБУ, яка на початок четвертого кварталу 2019 року становила 2,84% від обсягу пасивів Банку. 

Нормативи

Регулятивний капітал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н1) станом на 01.10.2019 склав 19,605 млрд. грн., що майже в сотню разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу у розмірі 200 млн. грн. Тобто Банк сформував та підтримував дуже значний запас за нормативом Н1. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 знизився на 3,09 п.п. і склав 14,37%. Незважаючи на зменшення, Н2 Банку з помітним запасом (4,37 п.п.) перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, але при цьому був на 4,06 п.п. меншим за середній показник Н2 по банківській системі України. 

Крім того, Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» складав 19,562 млрд. грн., а Н2 Банку був на рівні 14,47%. 

Агентство нагадує, що з липня 2017 року Банк жодного разу не допускав порушення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2). Також Агентство нагадує про дані Національного банку України, отримані за результатами оцінки стійкості банків в 2018 році, згідно з якими АТ КБ «ПРИВАТБАНК» визнано стійким до майбутніх криз та не потребує докапіталізації у 2019 році. Таким чином, на думку Агентства, Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 0,75 п.п.: з 97,74% до 96,99%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 54,69 п.п.: з 263,61% до 208,92%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) виріс на 60,94 п.п.: з 102,03% до 162,97%.

 Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

18,43%

14,37%

16,18%

17,46%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,86%

96,99%

93,52%

97,74%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>90%

-

208,92%

-

263,61%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>90%

-

162,97%

-

102,03%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,84%

5,71%

19,83%

6,26%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

120,79%

0,00%

176,23%

0,00%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день у звітному місяці

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Станом на 01.10.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував дуже хороший запас за всіма нормативами ліквідності: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) перевищував встановлене НБУ граничне значення на 36,99 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – на 118,92 п.п., а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 72,97 п.п. Крім того, норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 3,13 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 96,97%, LCRвв становив 218,68%, а LCRів був на рівні 207,20%.

 Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

Доходи та витрати

В поточному році АТ КБ «ПРИВАТБАНК» генерує рекордно великі обсяги прибутку, демонструючи високу динаміку його приросту. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року прибуток Банку склав 27,427 млрд. грн., що в 5,4 рази перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. Також Агентство нагадує, що за перше півріччя 2019 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав прибуток у сумі 18,299 млрд. грн., що в 2,6 рази перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2018 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

За 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

25 164

21 273

3 891

18,29%

Процентні витрати

10 483

10 556

-73

-0,69%

Чистий процентний дохід

14 681

10 717

3 964

36,99%

Комісійні доходи

17 861

14 788

3 073

20,78%

Комісійні витрати

4 560

3 098

1 462

47,19%

Чистий комісійний дохід

13 301

11 690

1 611

13,78%

Адміністративні та інші операційні витрати

9 895

9 949

-54

-0,54%

Прибуток / (збиток)

27 427

5 093

22 334

438,52%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2019 року

В аналізованому періоді АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрував високі темпи приросту ключових статей своїх доходів, що позитивно вплинуло на динаміку його прибутку. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з 9 місяцями 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 36,99% і склав 14,681 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 13,78% до 13,301 млрд. грн.

Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зростання комісійного доходу Банку є результатом збільшення кількості активних клієнтів та транзакцій онлайн-банку Приват24. Транзакційний бізнес є ядром сучасної бізнес-моделі Банку. За рік щоденна кількість транзакцій в Приват24 зросла на 700 тисяч. Щомісяця через Приват24 українці купують товарів та оплачують послуг на суму понад 65 млрд. грн. Агентство нагадує, що за даними НБУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» домінує на ринку роздрібних безготівкових операцій в Україні.

Агентство високо оцінює фінансові результати Банку, які дозволяють йому нарощувати обсяг власного капіталу та зменшують залежність від підтримки акціонера – Держави Україна в особі Кабінету Міністрів України. 

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи.

При цьому Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації Банку. 

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виріс в 5,4 рази і склав 27,427 млрд. грн., що є рекордним значенням як для Банку, так і для банківської системи України. Банк продовжує демонструвати високий рівень ділової та кредитної активності, підтверджуючи високу ефективність діючої бізнес-моделі. Станом на початок листопада 2019 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та ліквідністю. При цьому Агентство вкотре нагадує, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є стратегічним інтересом Держави Україна, що забезпечує Банку високий рівень зовнішньої підтримки.

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела