Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Изображение 1
31-08-2021

 

31 серпня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

 

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2021 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-липень 2021 року.

 

Балансові показники

Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 ключові балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрували наступні зміни:

1. Власний капітал Банку зменшився на 17,21%: з 52,825 млрд грн до 43,732 млрд грн. Розмір акціонерного капіталу Банку в аналізованому періоді не змінювався і станом на 01.07.2021 становив 206,060 млрд грн.

Таблиця 1

Окремі балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показники

01.07.2021

01.01.2021

Темп зростання, %

млн грн

%

млн грн

%

Заборгованість перед банками та іншими фінансовими організаціями

9

0,002%

2

0,001%

350,00%

Кошти клієнтів:

308 948

83,89%

312 708

81,75%

-1,20%

Зобов'язання всього

324 536

88,12%

329 700

86,19%

-1,57%

Акціонерний капітал банку

206 060

55,95%

206 060

53,87%

0,00%

Власний капітал банку

43 732

11,88%

52 825

13,81%

-17,21%

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви

57 246

15,54%

49 911

13,05%

14,70%

Заборгованість банків

19 554

5,31%

25 059

6,55%

-21,97%

Кредити та аванси клієнтам

62 502

16,97%

55 021

14,38%

13,60%

Інвестиційні цінні папери

196 275

53,30%

221 661

57,95%

-11,45%

Активи всього

368 268

100,00%

382 525

100,00%

-3,73%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність ПриватБанку за шість місяців, що закінчились 30 червня 2021 року

2. За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 кредитний портфель АТ КБ «ПРИВАТБАНК» збільшився на 13,60% (до 62,502 млрд грн), а його частка в активах Банку виросла на 2,59 п.п. (з 14,38% до 16,97%).

Портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 зменшився на 11,45% (до 196,275 млрд грн), а його частка в активах Банку зменшилась на 4,65 п.п. (з 57,95% до 53,30%). Станом на початок липня 2021 року портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був сформований переважно з державних боргових цінних паперів (частка яких в портфелі цінних паперів становила 99,85%), а також з довгострокових облігацій, випущених Державною іпотечною установою (частка яких оцінювалась в 0,15%). Агентство вкотре підкреслює, що державні цінні папери ідентифікуються як активи високої якості, тобто активи з найменшим ступенем ризику.

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів та обов'язкових резервів в активах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 виріс на 14,70% до 57,246 млрд грн, а їх частка в структурі активів Банку збільшилась на 2,49 п.п. (з 13,05% до 15,54%).

Таким чином, в аналізованому періоді АТ КБ «ПРИВАТБАНК» істотно наростив обсяг кредитного портфеля, а також грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів, натомість зменшивши інвестиції в цінні папери. Також Агентство зазначає, що 11 серпня 2021 року Уряд схвалив оновлену Стратегію розвитку Банку до 2024 року, яка визначає наступні стратегічні цілі розвитку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: зростання кредитування сегменту малого та середнього бізнесу, зміцнення позицій Банку як провідного роздрібного банку України, підвищення інвестиційної привабливості та прибутковості Банку.

Нормативи

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» має дуже великий показник регулятивного капіталу (Н1), що, в свою чергу, позитивно впливає на значення нормативів Н2 та Н3 Банку. Станом на 01.07.2021 регулятивний капітал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н1) складав 43,014 млрд грн, що у 215 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Додатково Агентство зазначає, що станом на початок серпня 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс до 43,053 млрд. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н2) за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 збільшився на 0,85 п.п. і склав 28,94%, що на 18,94 п.п. перевищувало за встановлене регулятором граничне значення, а також було на 7,29 п.п. вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2021 Н2 Банку становив 28,67%, що на 18,67 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н3) станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 зменшився на 0,42 п.п. до 14,48%, що було на 7,48 п.п. вищим за встановлене НБУ граничне значення (на рівні 7%), але було на 1,64 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.08.2021 Н3 Банку становив до 14,34%, що на 7,34 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Банк підтримував дуже значний запас за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2021

01.01.2021

по системі

банк

по системі

банк

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,65%

28,94%

21,98%

28,09%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

16,12%

14,48%

15,67%

14,06%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

89,72%

88,60%

86,82%

92,92%

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>80%

-

139,93%

-

-

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

240,47%

-

278,23%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

220,88%

-

218,18%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%*

18,84%

7,58%

19,14%

9,62%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

77,29%

0,00%

87,39%

0,00%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день у звітному місяці

*для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 продемонстрували наступну динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 4,32 п.п.: з 92,92% до 88,60%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 37,76 п.п. до 240,47%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) виріс на 2,70 п.п. до 220,88%.

Обов’язковий до виконання з 1 квітня 2021 року коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік, у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 01.07.2021 становив 139,93%, що на 59,93 п.п. перевищувало мінімально необхідне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 80%.

Таким чином, станом на початок липня 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував вагомий запас за нормативами ліквідності: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) перевищував встановлене НБУ граничне значення на 28,60 п.п., коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) – на 59,93 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – в 2,40 рази, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – в 2,21 рази. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.08.2021 Н6 Банку виріс до 89,41%, NSFR збільшився до 154,61%, LCRвв виріс до 253,33%, а LCRів знизився до 215,90%.

Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, свідченням чого є високі значення відповідних нормативів Банку (Н6, NSFR, LCRвв та LCRів).

Доходи та витрати

За підсумками діяльності в першому півріччі 2021 року прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» склав 11,612 млрд грн, що на 17,28% менше прибутку Банку за підсумками першого півріччя 2020 року. При цьому, ключові статті доходів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» впродовж аналізованого періоду показали істотний приріст: чистий процентний дохід Банку виріс на 26,10% до 13,329 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 30,71% до 10,615 млрд грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %

Показник

За І півріччя 2021 року

За І півріччя 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

17 220

17 217

3

0,02%

Процентні витрати

3 891

6 647

-2 756

-41,46%

Чистий процентний дохід

13 329

10 570

2 759

26,10%

Комісійні доходи

15 977

12 138

3 839

31,63%

Комісійні витрати

5 362

4 017

1 345

33,48%

Чистий комісійний дохід

10 615

8 121

2 494

30,71%

Адміністративні та інші операційні витрати

8 798

7 895

903

11,44%

Прибуток / (збиток)

11 612

14 037

-2 425

-17,28%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність ПриватБанку за шість місяців, що закінчились 30 червня 2021 року

Отже, в складних макроекономічних умовах діяльності, зумовлених триваючими карантинними обмеженнями, викликаними пандемією COVID-19, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в першому півріччі 2021 року згенерував вагомий обсяг прибутку та наростив чистий процентний та чистий комісійний доходи порівняно з першим півріччям 2020 року. Низхідна динаміка прибутку Банку пов’язана зі збитками від переоцінки балансової вартості інвестиційних цінних паперів в портфелі Банку.

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи.

Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації Банку. Агентство звертає увагу на наявність у Банку фактору зовнішньої підтримки з боку Міністерства фінансів України.

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрував різноспрямовану динаміку ключових балансових показників. Агентство звертає увагу на зростання портфеля кредитного Банку (+13,60%). Станом на початок серпня 2021 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг. За підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» істотно наростив чистий процентний і чистий комісійний доходи (на 26,10% та на 30,71% відповідно). За результатами діяльності в першому півріччя 2021 року Банк згенерував прибуток в обсязі 11,612 млрд грн, що, за даними НБУ, становить 38,61% від прибутку всієї банківської системи України. Також Агентство вкотре підкреслює, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є стратегічним інтересом Держави Україна, що забезпечує Банку високий рівень зовнішньої підтримки.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)


Экспертное мнение

Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее
Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ За підсумками першого кварталу, депозити... Далее
Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках
Семен БАБАЄВ , Заступник Голови Правління, керівник головного управління роздрібного бізнесу ПРАВЕКС БАНКу (фото... Далее
У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Підсумок роботи Глобус Банку... Далее
Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління Forward Bank За підсумками 1 кварталу 2021 року банку вдалося... Далее

Архив раздела