Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «Полтава-Банк»


Изображение 1
18-02-2021

18 лютого 2021 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ “Полтава-Банк” (код ЄДРПОУ 09807595) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу АТ “Полтава-Банк”, Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за 2020 рік, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів.

1. Ключові балансові показники АТ Полтава-Банк” за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • активи виросли на 27,38%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 1,70%;

  • зобов'язання виросли на 38,57%;

  • власний капітал виріс на 3,04%.

Ключові складові ресурсної бази Банку за підсумками 2020 року показали хороші темпи приросту. Так, станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів клієнтів АТ “Полтава-Банк” виріс на 35,31% (до 2,254 млрд. грн.): кошти фізичних осіб в зобов’язаннях Банку збільшились на 17,35% (до 973,174 млн. грн.), а кошти юридичних осіб виросли на 53,10% (до 1,282 млрд. грн.). За вказаний період аналізу структура фінансових ресурсів АТ “Полтава-Банк” зазнала наступних змін: частка коштів фізичних осіб зменшилась на 2,58 п.п. (з 32,72% до 30,14%), а частка коштів юридичних осіб виросла на 6,67 п.п. (з 33,01% до 39,68%).

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

01.01.2021

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти клієнтів

2 254 256

69,82%

1 666 024

65,73%

35,31%

Кошти юридичних осіб

1 281 082

39,68%

836 760

33,01%

53,10%

Кошти фізичних осіб

973 174

30,14%

829 264

32,72%

17,35%

Зобов’язання всього:

2 406 076

74,52%

1 736 301

68,50%

38,57%

Статутний капітал банку

416 969

12,91%

348 738

13,76%

19,57%

Власний капітал всього:

822 703

25,48%

798 437

31,50%

3,04%

Грошові кошти та їх еквіваленти

298 327

9,24%

351 390

13,86%

-15,10%

Кредити та заборгованість клієнтів

969 240

30,02%

986 024

38,90%

-1,70%

Інвестиційні цінні папери

1 515 012

46,92%

715 918

28,24%

111,62%

Основні засоби та нематеріальні активи

375 506

11,63%

411 093

16,22%

-8,66%

Інші активи

25 607

0,79%

31 242

1,23%

-18,04%

Активи всього:

3 228 779

100,00%

2 534 738

100,00%

27,38%

Джерело: звітність АТ “Полтава-Банк”, дані НБУ

Структура активів Банку за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 зазнала наступних змін:

  • частка кредитного портфеля зменшилась на 8,88 п.п.: з 38,90% до 30,02%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилась на 4,62 п.п.: з 13,86% до 9,24%;

  • частка інвестиційних цінних паперів збільшилась на 18,68 п.п.: з 28,24% до 46,92%.

Таким чином, за підсумками 2020 року Агентство відмічає різноспрямовану динаміку ключових балансових показників АТ Полтава-Банк”. Банк продемонстрував хороші темпи приросту активів, зобов’язань та ключових складових ресурсної бази. Також Агентство нагадує, що в другому кварталі минулого року акціонери АТ Полтава-Банк” збільшили обсяг статутного капіталу Банку на 19,57% (з 348,738 млн. грн. до 416,969 млн. грн.), що дозволило підтримувати показники відповідних нормативів на хорошому рівні та сприяло зростанню ділової активності АТ Полтава-Банк”.

2. Регулятивний капітал Банку (Н1) станом на 01.01.2021 склав 652,953 млн. грн., що на 452,953 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 виріс на 3,39 п.п.: з 36,92% до 40,31%. При цьому, Н2 Банку станом на 01.01.2021 перевищував встановлений регулятором мінімальний рівень на 30,31 п.п., а також був вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України на 18,33 п.п. Норматив достатності основного капіталу АТ “Полтава-Банк” (Н3) станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 збільшився на 5,90 п.п. і склав 31,58%, що було на 24,58 п.п. вище за встановлений НБУ граничний рівень, а також на 15,91 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.02.2021 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс до 653,844 млн. грн, Н2 збільшився до 40,71%, а Н3 – до 31,64%. Таким чином, впродовж аналізованого періоду АТ “Полтава-Банк” наростив значення всіх трьох нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) і станом на початок лютого 2021 року продовжував їх підтримувати на високому рівні, що позитивно вливає на кредитний рейтинг Банку.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2021

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

182 283,6

652 953

150 314

630 089

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,98%

40,31%

19,66%

36,92%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,67%

31,58%

13,50%

25,68%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

86,82%

102,30%

94,35%

102,70%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

420,75%

-

351,82%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

500,26%

-

157,68%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,14%

20,65%

17,61%

18,90%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

87,39%

80,47%

105,00%

69,70%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ “Полтава-Банк” за підсумками 2020 року продемонстрували таку динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 0,40 п.п. до 102,30%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 68,93 п.п. і склав 420,75%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 342,58 п.п. до 500,26%.

Станом на 01.01.2021 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був на 42,30 п.п. вищим за встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ “Полтава-Банк” (LCRвв) в 4,21 рази перевищував встановлений регулятором мінімальний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) був у 5 разів вищим за встановлене НБУ граничне значення. Крім того, норматив Н6 Банку на 15,48 п.п. перевищував середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

Станом на 01.02.2021 Н6 Банку виріс до 102,71%, LCRвв збільшився до 422,04%, а LCRів склав 295,47%.

Отже, станом на початок лютого 2021 року АТ “Полтава-Банк” був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які перевищували встановлені НБУ граничні показники та демонстрували високі значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

3. За підсумками 2020 року АТ “Полтава-Банк” отримав прибуток в обсязі 62,435 млн. грн., що на 49,34% менше прибутку Банку за 2019 рік. За вказаний період аналізу ключові статті доходів АТ “Полтава-Банк” також продемонстрували зменшення: процентні доходи Банку скоротились на 10,43%, комісійні доходи зменшились на 0,42%, чистий процентний дохід знизився на 5,65%, а чистий комісійний дохід зменшився на 0,16%.

Спадна динаміка прибутку Банку була очікуваною з огляду на складні умови діяльності, зумовлені довготривалим карантином. При цьому, здатність Банку генерувати прибуток в поточних макроекономічних умовах позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

За 2020 рік

За 2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

255 143

284 840

-29 697

-10,43%

Процентні витрати

101 068

121 540

-20 472

-16,84%

Чистий процентний дохід

154 075

163 300

-9 225

-5,65%

Комісійні доходи

110 083

110 545

-462

-0,42%

Комісійні витрати

4 006

4 303

-297

-6,89%

Чистий комісійний дохід

106 077

106 243

-166

-0,16%

Адміністративні та інші операційні витрати

202 216

161 316

40 900

25,35%

Прибуток

62 435

123 253

-60 818

-49,34%

Джерело: звітність АТ “Полтава-Банк”, дані НБУ

Таким чином, за підсумками 2020 року ключові балансові показники АТ Полтава-Банк” продемонстрували різноспрямовану динаміку. При цьому, Агентство відмічає хороші темпи приросту активів та ключових складових ресурсної бази Банку. Станом на початок лютого 2021 року АТ “Полтава-Банк” підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на високому рівні та був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі значення нормативів Н6, LCRвв та LCRів. За підсумками 2020 року АТ “Полтава-Банк” отримав прибуток в обсязі 62,435 млн. грн., що на 49,34% менше прибутку Банку за 2019 рік. Зменшення показників доходів та прибутку Банку було очікуваним з огляду на складні умови діяльності, зумовлені триваючим карантином, та відповідало загальним тенденціям у банківській системі України. Здатність АТ “Полтава-Банк” генерувати прибуток в поточних макроекономічних умовах позитивно оцінюється Агентством.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 


 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела