Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «Полтава-Банк»


Изображение 1
19-11-2019

19 листопада 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ “Полтава-Банк” (код ЄДРПОУ 09807595) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу АТ “Полтава-Банк”, Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2019 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів.

1. Ключові балансові показники АТ Полтава-Банк” станом на 30.09.2019 в порівнянні з 31.12.2018 зазнали наступних змін:

  • активи виросли на 2,64%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 15,81%;

  • зобов'язання показали приріст на 1,10%;

  • власний капітал виріс на 6,12%.

За період з 31.12.2018 по 30.09.2019 кошти клієнтів в зобов’язаннях Банку виросли на 0,43%: з 1,546 млрд. грн. до 1,552 млрд. грн. Протягом перших трьох кварталів 2019 року АТ Полтава-Банк” продемонстрував хорошу динаміку залучення коштів фізичних осіб, обсяг яких з початку поточного року виріс на 108,799 млн. грн. або на 16,09% і станом на 30.09.2019 склав 785,137 млн. грн. В той же час протягом зазначеного періоду кошти юридичних осіб в зобов’язаннях Банку зменшились на 11,74% (з 869,278 млн. грн. до 767,193 млн. грн.). При цьому, Агентство нагадує, що в першому півріччі 2019 року Банк збільшив статутний капітал на 45,488 млн. грн. або 15,00%: з 303,250 млн. грн. до 348,738 млн. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

30.09.2019

31.12.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти клієнтів

1 552 330

65,11%

1 545 616

66,54%

0,43%

Кошти юридичних осіб

767 193

32,18%

869 278

37,42%

-11,74%

Кошти фізичних осіб

785 137

32,93%

676 338

29,12%

16,09%

Зобов’язання всього:

1 624 212

68,12%

1 606 614

69,17%

1,10%

Статутний капітал банку

348 738

14,63%

303 250

13,06%

15,00%

Власний капітал всього:

759 954

31,88%

716 138

30,83%

6,12%

Грошові кошти та їх еквіваленти

240 944

10,11%

185 773

8,00%

29,70%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 102 242

46,23%

951 763

40,98%

15,81%

Інвестиційні цінні папери

529 474

22,21%

693 565

29,86%

-23,66%

Основні засоби та нематеріальні активи

417 146

17,50%

404 432

17,41%

3,14%

Інші активи

55 078

2,31%

36 319

1,56%

51,65%

Активи всього:

2 384 166

100,00%

2 322 752

100,00%

2,64%

Джерело: звітність АТ “Полтава-Банк”

Впродовж 9 місяців 2019 року в структурі активів АТ “Полтава-Банк” відбулися наступні зміни:

  • частка кредитного портфеля Банку виросла на 5,25 п.п.: з 40,98% до 46,23%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 2,11 п.п.: з 8,00% до 10,11%;

  • частка інвестиційних цінних паперів знизилась на 7,65 п.п.: з 29,86% до 22,21%.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 АТ “Полтава-Банк” продемонстрував зростання активів, зобов’язань та власного капіталу. Агентство позитивно оцінює збільшення обсягів статутного капіталу Банку та коштів фізичних осіб, що сприяло нарощуванню кредитного портфеля Банку, і, в результаті, позитивно вплинуло на динаміку його доходів та прибутку.

2. Збільшення статутного капіталу АТ “Полтава-Банк” відповідним чином відобразилось на динаміці регулятивного капіталу Банку (Н1), обсяг якого за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 виріс на 5,65%: з 559,431 млн. грн. до 591,033 млн. грн. Станом на 01.10.2019 Н1 Банку на 391,033 млн. грн. перевищував нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн. Протягом вказаного періоду аналізу норматив адекватності регулятивного капіталу АТ “Полтава-Банк” (Н2) зменшився на 0,56 п.п.: з 35,64% до 35,08%. Станом на 01.10.2019 норматив Н2 Банку перевищував встановлене НБУ граничне значення на 25,08 п.п., і був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України на 16,65 п.п. Додатково Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.11.2019 Н1 Банку складав 609,523 млн. грн., що на 409,523 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення, а Н2 Банку становив 34,78%, що на 24,78 п.п. було вище за встановлену регулятором граничну відмітку. Таким чином, Банк продовжує підтримувати значення нормативів капіталу (Н1 та Н2) на високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

143 946,1

591 033

126 116,7

559 431

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

18,43%

35,08%

16,18%

35,64%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,86%

95,26%

93,52%

84,67%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>90%

-

284,35%

-

359,36%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>90%

-

187,90%

-

467,48%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,84%

18,35%

19,83%

17,24%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

120,79%

75,59%

176,23%

87,80%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 нормативи ліквідності АТ “Полтава-Банк” продемонстрували наступну динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 10,59 п.п. і склав 95,26%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) зменшився на 75,01 п.п. і склав 284,35%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) знизився на 279,58 п.п. і склав 187,90%.

Незважаючи на різноспрямовану динаміку, станом на 01.10.2019 всі три нормативи ліквідності Банку з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності (Н6) був вищим за встановлене регулятором мінімальне значення на 35,26 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – на 194,35 п.п., а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 97,90 п.п. Крім того, норматив Н6 Банку на 1,40 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 97,64%, норматив LCRвв знаходився на рівні 283,02%, а норматив LCRів становив 224,66%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ “Полтава-Банк” продовжував підтримувати хороший запас ліквідності: всі нормативи ліквідності Банку демонстрували високі значення, які суттєво перевищували встановлені НБУ граничні показники. Високі значення нормативів LCRвв та LCRів свідчать про те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів за умови реалізації стрес-сценарію.

3. За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток АТ “Полтава-Банк” склав 84,329 млн. грн., що на 31,79% перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. Зростання прибутку Банку стало результатом хорошої динаміки росту ключових статтей його доходів. Так, за вказаний період процентні доходи Банку збільшились на 18,38% і склали 209,899 млн. грн., комісійні доходи виросли на 15,26% до 81,301 млн. грн., а чистий процентний дохід показав приріст на 20,01% і склав 118,761 млн. грн.

Здатність АТ “Полтава-Банк” генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів і прибутку заслуговує на високу оцінку.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

209 899

177 306

32 593

18,38%

Процентні витрати

91 138

78 347

12 791

16,33%

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

118 761

98 959

19 802

20,01%

Комісійні доходи

81 301

70 535

10 766

15,26%

Комісійні витрати

3 111

2 478

633

25,54%

Інші адміністративні та операційні витрати

34 462

29 836

4 626

15,50%

Прибуток/(збиток)

84 329

63 989

20 340

31,79%

Джерело: звітність АТ “Полтава-Банк”

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ “Полтава-Банк” продемонстрував приріст активів, зобов’язань та власного капіталу. Банк наростив обсяг коштів фізичних осіб та підтримував хороший рівень кредитної активності, що позитивно відобразилось на динаміці ключових статтей його доходів та прибутку. За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток АТ “Полтава-Банк” склав 84,329 млн. грн., що на 31,79% перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. Станом на початок листопада 2019 року Банк підтримував показники нормативів капіталу та ліквідності на високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела