Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

СКРЫТЬ

История банка «Полтава-Банк»

Акціонерний банк "Полтава-банк" зареєстрований 16 жовтня 1991 року. Сьогодні АТ “Полтава-банк” здійснює свою діяльність на підставі Банківської ліцензії № 73 від 20 жовтня 2011 року на право надання банківських послуг, виданої Національним банком України, та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 20 жовтня 2011 року № 73, виданої Національним банком України. Банк має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на наступні види діяльності: брокерська діяльність, дилерська діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та діє у відповідності з Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. 

АТ “Полтава-банк” виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  Пенсійний фонд рішенням від 07.05.2018 подовжив співпрацю з АТ "Полтава-банк" на 2018 рік. 

Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним та фізичним особам на території міста, області та регіонах України. Банк приймає вклади населення, надає кредити та здійснює перекази грошових коштів на території України та за її межами, проводить валютообмінні операції, а також надає інші банківські послуги юридичним та фізичним особам. Головний офіс Банку знаходиться у місті Полтава. Станом на 31 грудня 2018 року Банк мав 85 працюючих відділень. 

Банк здійснює кредитування будівництва, сільського господарства, промислових підприємств та споживче кредитування фізичних осіб. АТ  "Полтава-банк" щомісячно залучає більше 70 млн. грн. депозитів фізичних осіб, та щоденно відкриває близько 20 рахунків юридичних осіб.  

Банк постійно підвищує ефективність системи ризик-менеджменту, проводить зважену, обережну політику щодо прийняття управлінських рішень, особливо в питаннях забезпечення ліквідності, перевірки надійності позичальників, роботи з проблемними кредитами та управління доходами-витратами.

СКРЫТЬ

Дополнительная справка по акцонерам банка «Полтава-Банк»

СКРЫТЬ

Акционеры банка «Полтава-Банк»

Станом на 31.12.2018 власником істотної участі в АТ “Полтава-банк” був пан Некрасов Олександр Васильович. Пан Некрасов О.В. мав пряму участь у статутному капіталі Банку – 87,0309%. Також 8,9225% акцій Банку належало Гофману Вячеславу Вітеславовичу.

Таким чином, станом на 31 грудня 2018 року фактичний контроль Банку здійснював громадянин України пан Некрасов О.В., який станом на початок 2019 року виступав бенефіціарним власником ще кількох юридичних осіб з реального сектору економіки.

СКРЫТЬ

ТОП-менеджмент банка «Полтава-Банк»

Переверзев Віталій Станіславович, Голова Правління

СКРЫТЬ

Отчеты перед регулятором рынка ценных бумаг банка «Полтава-Банк»

Название банка

Полтава-банк

Акционеры

Станом на 31.12.2018 власником істотної участі в АТ Полтава-банк був пан Некрасов Олександр Васильович. Пан Некрасов О.В. мав... подробнее

Рейтинг

РА " Стандарт-Рейтинг"

uaАА  Подробнее

Новости банка

ТОП-менеджмент

Переверзев Віталій Станіславович, Голова Правління подробнее

Реквизиты

36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а

ЄДРПОУ: 09807595

WEB-сайты банка:

www.poltavabank.com

История банка

Акціонерний банк "Полтава-банк" зареєстрований 16 жовтня 1991 року. Сьогодні АТ Полтава-банк здійснює свою діяльність на підставі... подробнее

Финансовая отчетность

Полный перечень отчетов

Отчеты перед регулятором рынка ценных бумаг

Полный перечень отчетов

Основные показатели работы банка, млн грн, %

Активи АТ “Полтава-банк”

(тис. грн., %)

Показники

01.01.2019

01.01.2018

Зміна

Темп приросту, %

Грошові кошти та їх еквіваленти

185 773

172 847

12 926

7,48%

Кредити та заборгованість в банках

737

753

-16

-2,12%

Кредити та заборгованість клієнтів (без урахування резервів), у т.ч.:

951 763

862 527

89 236

10,35%

- кредити та заборгованість юридичних осіб (з урахуванням резервів)

969 709

861 537

108 172

12,56%

- кредити та заборгованість фізичних осіб (з урахуванням резервів)

64 113

68 582

-4 469

-6,52%

Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

82 059

67 592

14 467

21,40%

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

435 930

540 655

-104 725

-19,37%

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю

257 635

34 143

223 492

654,58%

Основні засоби та нематеріальні активи

404 432

345 509

58 923

17,05%

Інші активи

36 319

43 597

-7 278

-16,69%

Активи всього:

2 322 752

2 049 611

273 141

13,33%

 

Экспертное мнение

Восени плануємо запустити повноцінну віддалену ідентифікацію клієнта з використанням додатку Дія Восени плануємо запустити повноцінну віддалену ідентифікацію клієнта з використанням додатку Дія
Єжи Яцек ШУГАЄВ, Голова Правління АТ КРЕДОБАНК Війна суттєво вплинула на термін депозитних вкладів.... Далее
Всупереч війні Банк поступово повертається до проектів розвитку Всупереч війні Банк поступово повертається до проектів розвитку
Андрій ГРІГЕЛЬ , Голова Правління АТ РАДАБАНК До війни ми мали сталі темпи розвитку... Далее
Кредобанк адаптував депозитну лінійку до вимог воєнного часу Кредобанк адаптував депозитну лінійку до вимог воєнного часу
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Рішення про різке підвищення облікової ставки з... Далее
Не слід очікувати на стрімке зростання ставок за депозитами Не слід очікувати на стрімке зростання ставок за депозитами
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління Forward Bank Підвищення облікової ставки НБУ має на меті як... Далее
Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів Кредобанк готує на 2022 рік оновлення депозитних продуктів
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ КРЕДОБАНК Зважаючи на темпи росту кредитування та... Далее
Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів Глобус Банк робить акцент на залученні довгострокових депозитів
Олена ДМІТРІЄВА , Перший заступник Голови Правління АТ КБ ГЛОБУС Для Глобус Банку... Далее

Архив раздела