Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»


Изображение 1
29-12-2020

29 грудня 2020 року Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» було прийнято на основі аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року. 

1. Ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

 • активи виросли на 10,26% і склали 3,292 млрд. грн.;

 • обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився на 21,18% до 1,672 млрд. грн.;

 • грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст на 46,84% і склали 932,858 млн. грн.;

 • інвестиції в цінні папери зменшились на 44,76% до 424,056 млн. грн.;

 • зобов'язання збільшились на 12,84% і склали 2,649 млрд. грн.;

 • власний капітал виріс на 0,76% до 643,274 млн. грн. 

За підсумками 9 місяців 2020 року Банк показав приріст ключових складових ресурсної бази. Так, станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 кошти банків в зобов’язаннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» збільшились на 27,59% (до 323,148 млн. грн.), обсяг коштів фізичних осіб виріс на 13,65% (до 1,210 млрд. грн.), а кошти юридичних осіб продемонстрували приріст на 8,31% (до 998,629 млн. грн.). В свою чергу, за вказаний період в структурі пасивів Банку відбулися наступні зміни: частка коштів банків виросла на 1,33 п.п. (з 8,48% до 9,81%), частка коштів фізичних осіб збільшилась на 1,10 п.п. (з 35,65% до 36,75%), а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 0,55 п.п. (з 30,88% до 30,33%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

01.10.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

323 148

9,81%

253 269

8,48%

27,59%

Кошти юридичних осіб

998 629

30,33%

922 020

30,88%

8,31%

Кошти фізичних осіб

1 209 830

36,75%

1 064 482

35,65%

13,65%

Зобов'язання всього

2 649 224

80,46%

2 347 830

78,62%

12,84%

Акціонерний капітал банку

2 531 347

76,88%

2 531 347

84,77%

-

Власний капітал банку

643 274

19,54%

638 413

21,38%

0,76%

Грошові кошти та їх еквіваленти

932 858

28,33%

635 291

21,27%

46,84%

Кредити та аванси клієнтам

1 671 517

50,77%

1 379 409

46,19%

21,18%

Цінні папери

424 056

12,88%

767 604

25,70%

-44,76%

Основні засоби та нематеріальні активи

94 196

2,86%

83 760

2,80%

12,46%

Активи з права користування

71 169

2,16%

39 612

1,33%

79,67%

Інші активи

28 716

0,87%

19 535

0,65%

47,00%

Активи всього:

3 292 498

100,00%

2 986 243

100,00%

10,26%

Джерело: фінансова звітність Банку 

Структура активів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 зазнала наступних змін:

 • частка кредитів та авансів клієнтам збільшилась на 4,58 п.п.: з 46,19% до 50,77%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 7,06 п.п.: з 21,27% до 28,33%;

 • частка вкладень в цінні папери зменшилась на 12,82 п.п.: з 25,70% до 12,88%. 

При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2020 портфель цінних паперів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 100% був сформований з державних облігацій України та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з активів найвищої якості, які характеризуються низьким рівнем ризику. 

Отже, за підсумками 9 місяців 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продемонстрував різноспрямовану динаміку основних балансових показників. Агентство звертає увагу на зростання обсягу кредитного портфеля (+21,18%) та приріст ключових складових ресурсної бази Банку, що в умовах триваючого карантину заслуговує на позитивну оцінку. Також Агентство вкотре нагадує, що бізнес-стратегія АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» орієнтована на розширення кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ), якому сприяє співпраця Банку з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Німецько-Українським фондом (зокрема, на початку поточного року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та ЄБРР підписали дві угоди про співпрацю, націлені на підтримку підприємств МСБ). 

2. Регулятивний капітал Банку (Н1) за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 зменшився на 3,96% і склав 600,526 млн. грн., що більш ніж втричі перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.). Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н2) станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 знизився на 8,16.п. і склав 29,56%, що в 2,96 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 7,65 п.п. вище за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) за вказаний період аналізу зменшився на 6,26 п.п. до 29,26%, що при цьому було в 4,18 рази вище за встановлений регулятором граничний рівень, а також на 13,21 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Також Агентство звертає увагу, що станом на 02.11.2020 Н1 Банку збільшився до 601,785 млн. грн., Н2 Банку виріс до 30,35%, а Н3 показав приріст до 30,06%. Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), що позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2020

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

600 526

-

625 298

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

29,56%

19,66%

37,72%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

16,05%

29,26%

13,50%

35,52%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

89,68%

110,65%

94,35%

112,33%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

233,43%

-

293,11%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

240,36%

-

303,49%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,50%

15,43%

17,61%

13,00%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

88,35%

53,90%

105,00%

46,46%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продемонстрували наступну динаміку:

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 1,68 п.п. до 110,65%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 59,68 п.п. і склав 233,43%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) скоротився на 63,13 п.п. до 240,36%. 

Незважаючи на низхідну динаміку, станом на 01.10.2020 всі три нормативи ліквідності Банку з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності (Н6) був на 50,65 п.п. більше встановленого регулятором граничного рівня, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був у 2,3 рази вищим, ніж встановлене НБУ граничне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) в 2,4 рази перевищував нормативне значення. Крім того, Н6 Банку на 20,97 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 109,12%, LCRвв був на рівні 220,73%, а LCRів становив 202,58%. 

Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). При цьому, Агентство вкотре нагадує, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відпливу коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. 

3. За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» отримав прибуток в обсязі 1,687 млн. грн., що на 93,85% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками 9 місяців 2019 року. Низхідна динаміка прибутку Банку була обумовлена скороченням обсягів його ключових доходів та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» зменшився на 9,67% (з 167,282 млн. грн. до 151,099 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку знизився на 8,81% (з 74,082 млн. грн. до 67,552 млн. грн.). 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2020 року

За 9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

206 043

222 682

-16 639

-7,47%

Процентні витрати

54 944

55 400

-456

-0,82%

Чистий процентний дохід

151 099

167 282

-16 183

-9,67%

Комісійні доходи

86 988

93 797

-6 809

-7,26%

Комісійні витрати

19 436

19 715

-279

-1,42%

Чистий комісійний дохід

67 552

74 082

-6 530

-8,81%

Адміністративні та інші операційні витрати

217 957

220 037

-2 080

-0,95%

Прибуток / (збиток)

1 687

27 448

-25 761

-93,85%

Джерело: фінансова звітність Банку

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2020 року ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Агентство звертає увагу на зростання обсягу кредитного портфеля (+21,18%) та приріст ключових складових ресурсної бази Банку. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року прибуток АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» зменшився на 93,85% (до 1,687 млн. грн.), що є очікуваним з огляду на вплив карантинних обмежень та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, здатність Банку в умовах триваючого карантину підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством. Крім того, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продовжував підтримувати на високому рівні показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та був добре забезпечений ліквідністю. Відповідні фактори, а також той факт, що АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» є банком Piraeus Bank Group, одного з найбільших європейських системних банків, дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» на такому високому рівні.

 ДжерелоРейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела