Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»


Изображение 1
09-10-2020

Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» було прийнято на основі аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року. 

1. За підсумками першого півріччя 2020 року ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

 • активи виросли на 7,05% до 3,197 млрд. грн.;

 • обсяг кредитів та авансів клієнтам зменшився на 3,40% і склав 1,333 млрд. грн.;

 • грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 56,25% до 992,665 млн. грн.;

 • інвестиції в цінні папери скоротились на 13,27% до 665,705 млн. грн.;

 • зобов'язання збільшились на 8,72% до 2,552 млрд. грн.;

 • власний капітал виріс на 0,94% і склав 644,444 млн. грн. 

Незважаючи на карантинні заходи, в першому півріччі 2020 року Банк продовжив нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. Так, за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 кошти фізичних осіб в зобов’язаннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» збільшились на 138,134 млн. грн. або на 12,98%, а обсяг коштів юридичних осіб виріс на 54,574 млн. грн. або на 5,92%. Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 в структурі пасивів Банку частка коштів фізичних осіб збільшилась на 1,97 п.п. (з 35,65% до 37,62%), а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 0,33 п.п. (з 30,88% до 30,55%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

01.07.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти юридичних осіб

976 594

30,55%

922 020

30,88%

5,92%

Кошти фізичних осіб

1 202 616

37,62%

1 064 482

35,65%

12,98%

Зобов'язання всього

2 552 470

79,84%

2 347 830

78,62%

8,72%

Акціонерний капітал банку

2 531 347

79,18%

2 531 347

84,77%

-

Власний капітал банку

644 444

20,16%

638 413

21,38%

0,94%

Грошові кошти та їх еквіваленти

992 665

31,05%

635 291

21,27%

56,25%

Кредити та аванси клієнтам

1 332 511

41,68%

1 379 409

46,19%

-3,40%

Основні засоби та нематеріальні активи

87 582

2,74%

83 760

2,80%

4,56%

Активи з права користування

31 853

1,00%

39 612

1,33%

-19,59%

Цінні папери

665 705

20,82%

767 604

25,70%

-13,27%

Інші активи

19 597

0,61%

19 535

0,65%

0,32%

Активи всього:

3 196 914

100,00%

2 986 243

100,00%

7,05%

Джерело: фінансова звітність Банку 

За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 в структурі активів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» відбулися наступні зміни:

 • частка кредитів та авансів клієнтам зменшилась на 4,51 п.п.: з 46,19% до 41,68%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 9,78 п.п.: з 21,27% до 31,05%;

 • частка вкладень в цінні папери скоротилась на 4,88 п.п.: з 25,70% до 20,82%. 

Також Агентство підкреслює, що станом на 01.07.2020 портфель цінних паперів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на 100% був сформований з державних облігацій України та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з активів найвищої якості, які характеризуються низьким рівнем ризику. 

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2020 року ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку: Банк збільшив активи, зобов’язання та власний капітал на фоні зменшення обсягу кредитного портфеля та вкладень в цінні папери. При цьому, Агентство звертає увагу на збільшення обсягу коштів фізичних та юридичних осіб в ресурсній базі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», що сприятиме зростанню кредитної активності Банку. 

Агентство нагадує, що бізнес-стратегія АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» орієнтована на розширення кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ), якому сприяє співпраця Банку з Німецько-Українським фондом та Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР). АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» розширив рамки співпраці з ЄБРР, підписавши 07 лютого 2020 року дві угоди про співпрацю, націлені на підтримку підприємств МСБ. Банк уже тривалий час є учасником Програми Сприяння Торгівлі ЄБРР. 

2. Регулятивний капітал АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н1) станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 2,86% і склав 607,421 млн. грн., що більш ніж втричі перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 знизився на 1,66.п.: з 37,72% до 36,06%. Незважаючи на зниження, Н2 Банку в 3,6 рази перевищував встановлену НБУ граничну позначку, а також був на 14,15 п.п. вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н3) станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 0,19 п.п. до 35,71%, що було на 28,71 п.п. вище за встановлене регулятором граничне значення, і на 19,96 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 03.08.2020 Н1 Банку складав 601,124 млн. грн., Н2 Банку був на рівні 32,26%, а Н3 становив 31,94%. Таким чином, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продовжує підтримувати показники нормативів капіталу на високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг. 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2020

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

607 421

-

625 298

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

36,06%

19,66%

37,72%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,75%

35,71%

13,50%

35,52%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

88,15%

109,17%

94,35%

112,33%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

259,45%

-

293,11%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

250,49%

-

303,49%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,15%

12,98%

17,61%

13,00%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

90,11%

48,23%

105,00%

46,46%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

 

Нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 продемонстрували зменшення показників:

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 3,16 п.п. до 109,17%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 33,66 п.п. і склав 259,45%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) скоротився на 53,00 п.п. до 250,49%. 

Незважаючи на зниження, станом на 01.07.2020 всі три нормативи ліквідності Банку з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності (Н6) був на 49,17 п.п. більше встановленої регулятором граничної позначки, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був у 2,6 рази вищим, ніж встановлене НБУ граничне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) в 2,5 рази перевищував нормативне значення. Крім того, Н6 Банку на 21,02 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.08.2020 Н6 Банку складав 107,82%, LCRвв був на рівні 247,81%, а LCRів становив 245,00%.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підтримував показники нормативів ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів) на достатньо високому рівні. Агентство вкотре нагадує, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відпливу коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. 

3. За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» показав прибуток в розмірі 48 тис. грн., що на 99,75% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2019 року. На зменшення прибутку Банку вплинуло скорочення обсягів його ключових доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 7,55% до 102,328 млн. грн., а чистий комісійний дохід знизився на 11,14% до 42,966 млн. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2020 року

За І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

142 744

146 984

-4 240

-2,88%

Процентні витрати

40 416

36 301

4 115

11,34%

Чистий процентний дохід

102 328

110 683

-8 355

-7,55%

Комісійні доходи

55 465

61 129

-5 664

-9,27%

Комісійні витрати

12 499

12 777

-278

-2,18%

Чистий комісійний дохід

42 966

48 352

-5 386

-11,14%

Адміністративні та інші операційні витрати

145 504

144 786

718

0,50%

Прибуток / (збиток)

48

19 246

-19 198

-99,75%

Джерело: фінансова звітність Банку

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2020 року динаміка ключових балансових показників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» була різноспрямованою: Банк збільшив активи, зобов’язання та власний капітал на фоні зменшення обсягу кредитного портфеля та вкладень в цінні папери. При цьому, Агентство звертає увагу на збільшення обсягів коштів фізичних та юридичних осіб в ресурсній базі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», що в подальшому сприятиме зростанню кредитної активності Банку. За підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року прибуток АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» зменшився на 99,75% до 48 тис. грн., що є очікуваним, зважаючи на вплив карантинних обмежень. Водночас АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продовжував підтримувати на високому рівні показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та нормативів ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів). Відповідні фактори, а також той факт, що АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» є банком Piraeus Bank Group, одного з найбільших європейських системних банків, дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» на такому високому рівні. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела