Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»


Изображение 1
04-08-2020

4 серпня 2020 року Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» було прийнято на основі аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-травень 2020 року. 

1. Ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

 • активи виросли на 10,34% до 3,295 млрд. грн.;

 • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 4,80% і склав 1,446 млрд. грн.;

 • грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 57,99% до 1,004 млрд. грн.;

 • інвестиції в цінні папери скоротились на 17,51% до 633,228 млн. грн.;

 • зобов'язання збільшились на 13,22% до 2,658 млрд. грн.;

 • власний капітал зменшився на 0,26% і склав 636,743 млн. грн. 

За підсумками першого кварталу 2020 року Банк показав хороші темпи приросту обсягу коштів фізичних та юридичних осіб. Так, станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 кошти фізичних осіб в зобов’язаннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» збільшились на 181,101 млн. грн. або на 17,01%, а обсяг коштів юридичних осіб виріс на 112,654 млн. грн. або на 12,22%. За вказаний період в структурі пасивів Банку частка коштів фізичних осіб виросла на 2,15 п.п. (з 35,65% до 37,80%), а частка коштів юридичних осіб на 0,52 п.п. (з 30,88% до 31,40%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

01.04.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти юридичних осіб

1 034 674

31,40%

922 020

30,88%

12,22%

Кошти фізичних осіб

1 245 583

37,80%

1 064 482

35,65%

17,01%

Зобов'язання всього

2 658 140

80,67%

2 347 830

78,62%

13,22%

Акціонерний капітал банку

2 531 347

76,83%

2 531 347

84,77%

-

Власний капітал банку

636 743

19,33%

638 413

21,38%

-0,26%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 003 666

30,46%

635 291

21,27%

57,99%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 445 603

43,87%

1 379 409

46,19%

4,80%

Основні засоби та нематеріальні активи

82 127

2,49%

83 760

2,80%

-1,95%

Орендовані активи

33 322

1,01%

39 612

1,33%

-15,88%

Цінні папери

633 228

19,22%

767 604

25,70%

-17,51%

Інші активи

26 064

0,79%

19 535

0,65%

33,42%

Активи всього:

3 294 883

100,00%

2 986 243

100,00%

10,34%

Джерело: дані НБУ 

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 структура активів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» зазнала наступних змін:

 • частка кредитів та заборгованості клієнтів зменшилась на 2,32 п.п.: з 46,19% до 43,87%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 9,19 п.п.: з 21,27% до 30,46%;

 • частка вкладень в цінні папери знизилась на 6,48 п.п.: з 25,70% до 19,22%. 

Крім того, Агентство підкреслює, що станом на 01.04.2020 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ, тобто з активів найвищої якості, які характеризуються низьким рівнем ризику. 

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року динаміка ключових балансових показників АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» була різноспрямованою. При цьому Банк продемонстрував хороші темпи приросту обсягу коштів фізичних та юридичних осіб, а також зростання кредитного портфеля. 

Також Агентство нагадує, що бізнес-стратегія АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» орієнтована на розширення кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ), якому сприяє співпраця Банку з Німецько-Українським фондом та Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР). Зокрема, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» розширив рамки співпраці з ЄБРР, підписавши 07 лютого 2020 року дві угоди про співпрацю, націлені на підтримку підприємств МСБ. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» уже тривалий час є учасником Програми Сприяння Торгівлі ЄБРР. Перший підписаний договір між АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та ЄБРР (з лімітом на 10 млн. євро) є угодою про розподіл ризиків непогашення за кредитами. У рамках цього договору ЄБРР бере на себе частину ризику в максимальному розмірі до 50% від кожного кредиту конкретному клієнту, що надається Банком. Друга угода гарантує надання фінансування в гривневому еквіваленті 5 млн. доларів США для кредитування малих і середніх підприємств. 

2. За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 регулятивний капітал АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н1) зменшився на 2,35% і склав 610,581 млн. грн., що в 3,1 рази перевищило нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 знизився на 3,05 п.п. і склав 34,67%, що в 3,5 рази перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, а також було на 15,38 п.п. вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н3) за вказаний період аналізу скоротився на 2,07 п.п. і склав 33,45%, що було на 26,45 п.п. вище за встановлене НБУ граничне значення, і на 20,44 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Додатково Агентство відмічає, що станом на 01.06.2020 Н1 Банку складав 607,999 млн. грн., Н2 Банку був на рівні 36,57%, а Н3 становив 35,34%. Високі показники нормативів капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» позитивно вливають на його кредитний рейтинг. 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.04.2020

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

610 581

-

625 298

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,29%

34,67%

19,66%

37,72%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

13,01%

33,45%

13,50%

35,52%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,56%

108,66%

94,35%

112,33%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

288,16%

-

293,11%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

365,94%

-

303,49%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,44%

15,22%

17,61%

13,00%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

112,08%

53,48%

105,00%

46,46%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

 

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 нормативи ліквідності Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку:

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 3,67 п.п. до 108,66%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) скоротився на 4,95 п.п. і склав 288,16%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) виріс на 62,45 п.п. до 365,94%. 

Станом на 01.04.2020 всі три нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності (Н6) був на 48,66 п.п. більше встановленої регулятором граничної відмітки, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був у 2,9 рази вище, ніж встановлене НБУ граничне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) в 3,7 рази перевищував нормативне значення. Крім того, Н6 Банку на 16,10 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.06.2020 Н6 Банку виріс до 109,94%, LCRвв був на рівні 275,19%, а LCRів становив 279,75%. Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відпливу коштів клієнтів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підтримував запас ліквідності на високому рівні, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. 

3. За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» отримав прибуток в обсязі 1,185 млн. грн., що на 89,12% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2019 року. Ключові статті доходів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» також продемонстрували зменшення показників. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку скоротився на 8,24% і склав 50,647 млн. грн., а чистий комісійний дохід зменшився на 4,03% до 22,768 млн. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

І квартал 2020 року

І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

74 334

72 609

1 725

2,38%

Процентні витрати

23 687

17 415

6 272

36,01%

Чистий процентний дохід

50 647

55 194

-4 547

-8,24%

Комісійні доходи

29 277

29 800

-523

-1,76%

Комісійні витрати

6 509

6 075

434

7,14%

Чистий комісійний дохід

22 768

23 725

-957

-4,03%

Адміністративні та інші операційні витрати

72 895

68 559

4 336

6,32%

Прибуток / (збиток)

1 185

10 894

-9 709

-89,12%

Джерело: дані НБУ

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продемонстрував різноспрямовану динаміку ключових балансових показників. При цьому Агентство відмічає хороші темпи приросту обсягу коштів фізичних та юридичних осіб, а також зростання кредитного портфеля Банку. За підсумками першого кварталу 2020 року прибуток АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» склав 1,185 млн. грн., що на 89,12% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2019 року. При цьому, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підтримував на високому рівні показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та нормативів ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів). Відповідні фактори, а також той факт, що АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» є банком Piraeus Bank Group, одного з найбільших європейських системних банків, дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» на такому високому рівні. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела