Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»


Изображение 1
18-05-2020

18 травня 2020 року Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» було прийнято на основі аналізу підсумків роботи Банку за 2019 рік, а також даних статистичної звітності Банку за січень-лютий 2020 року. 

1. За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продемонстрували наступну динаміку:

 • активи виросли на 9,22% до 2,986 млрд грн;
 • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 2,16% і склав 1,379 млрд грн;
 • грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст на 31,99% до 635,835 млн грн;
 • інвестиції в цінні папери скоротились на 0,37% до 716,873 млн грн;
 • зобов'язання збільшились на 10,36% до 2,347 млрд грн;
 • власний капітал виріс на 5,23% і склав 639,362 млн грн. 

В 2019 році Банк суттєво поповнив ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних осіб, обсяг яких за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 виріс на 181,840 млн або на 20,65% (з 880,678 млн грн до 1,063 млрд грн). Приріст також продемонстрували і кошти юридичних осіб, обсяг яких за вказаний період збільшився на 29,298 млн грн або на 3,28%. Наведена динаміка відобразилась на структурі пасивів Банку, а саме: частка коштів фізичних осіб виросла на 3,37 п.п. (з 32,21% до 35,58%), а частка коштів юридичних осіб знизилась на 1,77 п.п. (з 32,63% до 30,86%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., % 

Показник

01.01.2020

01.01.2019

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти юридичних осіб

921 414

30,86%

892 116

32,63%

3,28%

Кошти фізичних осіб

1 062 518

35,58%

880 678

32,21%

20,65%

Зобов'язання всього

2 346 810

78,59%

2 126 499

77,78%

10,36%

Акціонерний капітал банку

2 531 347

84,77%

2 531 347

92,58%

-

Власний капітал банку

639 362

21,41%

607 602

22,22%

5,23%

Грошові кошти та їх еквіваленти

635 845

21,29%

481 741

17,62%

31,99%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 379 409

46,19%

1 350 254

49,39%

2,16%

Основні засоби та нематеріальні активи

123 372

4,13%

76 836

2,81%

60,57%

Цінні папери

716 873

24,01%

719 513

26,32%

-0,37%

Інші активи

21 882

0,73%

13 736

0,50%

59,30%

Активи всього:

2 986 173

100,00%

2 734 101

100,00%

9,22%

Джерело: дані НБУ та фінансової звітності Банку 

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 в структурі активів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» відбулися наступні зміни:

 • частка кредитів та заборгованість клієнтів зменшилась на 3,20 п.п.: з 49,39% до 46,19%;
 • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 3,67 п.п.: з 17,62% до 21,29%;
 • частка вкладень в цінні папери скоротилась на 2,31 п.п.: з 26,32% до 24,01%. 

           Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.01.2020 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ, тобто з активів найвищої якості, які характеризуються низьким рівнем ризику. 

Таким чином, за підсумками 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» наростив масштаб своєї діяльності, продемонструвавши зростання обсягу активів, зобов’язань та власного капіталу.  При цьому Банк показав хороший темп приросту коштів фізичних осіб. Крім того, Агентство нагадує, що бізнес-стратегія АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» орієнтована на розширення кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ), якому сприяє співпраця Банку з Німецько-Українським фондом та Європейськиим банком реконструкції і розвитку (ЄБРР). Так, 10 липня 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та Німецько-Український фонд підписали угоду про партнерство з метою спільної реалізації програм Фонду з підтримки фінансування підприємств МСБ. Крім того, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» розширив рамки співпраці з ЄБРР, підписавши 07 лютого 2020 року дві угоди про співпрацю, націлені на підтримку підприємств МСБ. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» уже тривалий час є учасником Програми Сприяння Торгівлі ЄБРР. Зокрема, перший підписаний договір між АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та ЄБРР (з лімітом на 10 млн. євро) є угодою про розподіл ризиків непогашення за кредитами. У рамках цього договору ЄБРР бере на себе частину ризику в максимальному розмірі до 50% від кожного кредиту конкретному клієнту, що надається Банком. Друга угода гарантує надання фінансування в гривневому еквіваленті 5 млн. доларів США для кредитування малих і середніх підприємств. 

2. Регулятивний капітал АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н1) станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 збільшився на 5,69% і склав 625,298 млн грн, що в 3,1 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 виріс на 1,42 п.п. і склав 37,72%, що в 3,8 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення, і було на 18,06 п.п. вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н3) станом на 01.01.2020 складав 35,52%, що було на 27,895 п.п. вище за встановлене НБУ граничне значення (з врахуванням буферу запасу капіталу), і на 22,02 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Додатково Агентство відмічає, що станом на 01.03.2020 Н1 Банку складав 614,212 млн грн, Н2 Банку був на рівні 36,76%, а Н3 становив 35,27%. Високі значення нормативів капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» позитивно вливають на його кредитний рейтинг. 

      Також Агентство звертає увагу на дані за результатами оцінки стійкості банків (на підставі оцінки якості активів – AQR), проведеної Національним банком України в 2019 році, які засвідчили, що АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3. 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2020

01.01.2019

 

по системі

банк

по системі

банк

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

625 298

-

591 641

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,66%

37,72%

16,18%

36,30%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7,625%

13,50%

35,52%

-

33,09%*

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,35%

112,33%

93,52%

108,03%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

293,11%

-

175,83%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

303,49%

-

160,47%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,61%

13,00%

19,83%

14,11%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

105,00%

46,46%

176,23%

98,43%

 

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*дані за нормативом Н3 наведені станом на 01.02.2019 

Нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 продемонстрували висхідну динаміку:

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 4,30 п.п. і склав 112,33%;
 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 117,28 п.п. до 293,11%;
 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) показав приріст на 143,02 п.п. і склав 303,49%. 

 Станом на 01.01.2020 всі три нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності (Н6) був на 52,33 п.п. більше встановленого регулятором граничного показника, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був у 2,9 рази вище, ніж встановлене НБУ нормативне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) більше ніж втричі перевищував граничне значення. Крім того, Н6 Банку на 17,98 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2020 Н6 Банку складав 109,24%, LCRвв був на рівні 272,91%, а LCRів становив 283,92%. При цьому Агентство нагадує, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підтримував запас ліквідності на високому рівні, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку. 

3. За підсумками 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» отримав прибуток у розмірі 30,797 млн грн, що на 39,81% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками 2018 року. При цьому, ключові статті доходів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» показали приріст. Так, за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком чистий процентний дохід Банку збільшився на 2,18% і склав 225,377 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс на 3,28% до 102,352 млн. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

2019 рік

2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

297 809

273 902

23 906

8,73%

Процентні витрати

72 432

53 341

19 090

35,79%

Чистий процентний дохід

225 377

220 561

4 816

2,18%

Комісійні доходи

128 761

124 403

4 358

3,50%

Комісійні витрати

26 409

25 303

1 106

4,37%

Чистий комісійний дохід

102 352

99 100

3 252

3,28%

Адміністративні та інші операційні витрати

308 765

266 489

42 276

15,86%

Прибуток / (збиток)

30 797

51 165

-20 368

-39,81%

Джерело: дані НБУ та фінансової звітності Банку 

Агентство позитивно оцінює здатність Банку нарощувати доходи та генерувати прибуток. 

Таким чином, за підсумками 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» наростив масштаб своєї діяльності, продемонструвавши зростання обсягів активів, зобов’язань та власного капіталу. При цьому Банк показав хороший темп приросту коштів фізичних осіб та наростив ключові статті своїх доходів, а також на високому рівні підтримував значення нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та нормативів ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів). Відповідні фактори, а також той факт, що АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» є банком Piraeus Bank Group, одного з найбільших європейських системних банків, дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» на такому високому рівні. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела