Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Мотор Банк»


Изображение 1
12-03-2018

12 березня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA-. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року:

1. Згідно звітності за чотири квартали 2017 року, в структурі статті балансу «кошти клієнтів» ПАТ «МОТОР БАНК» продовжують переважати кошти фізичних осіб, незважаючи на їх зниження. Так, кошти юридичних осіб зросли на 89,46% до 507,997 млн. грн., а кошти фізичних осіб скоротились на 30% до 540,728 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками 12 місяців 2017 року продемонстрували такі темпи змін:

  • активи збільшились на 13,03%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс більше ніж в 4,92 рази;

  • зобов'язання збільшились на 1,05%;

  • власний капітал збільшився на 78,31%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

01.01.2018

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти юридичних осіб

507 997

37,46%

268 127

22,35%

89,46%

Кошти фізичних осіб

540 728

39,87%

772 516

64,39%

-30,00%

Зобов'язання всього:

1 056 297

77,89%

1 045 324

87,12%

1,05%

Статутний капітал банку

200 000

14,75%

80 759

6,73%

147,65%

Власний капітал банку:

275 445

20,31%

154 476

12,88%

78,31%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

63 908

4,71%

88 488

7,38%

-27,78%

Кошти в інших банках

111 539

8,22%

774 136

64,52%

-85,59%

Кредити та заборгованість клієнтів

655 243

48,31%

133 243

11,11%

391,77%

Основні засоби та нематеріальні активи

39 438

2,91%

37 882

3,16%

4,11%

Інші фінансові активи

244

0,02%

5 588

0,47%

-95,64%

Активи всього:

1 356 192

100%

1 199 801

100%

13,03%

Агентство також звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за 12 місяців 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 37,20 п.п. до 48,31%;

  • частка коштів в інших банках зменшилась до 8,22%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів скоротилась на 2,67 п.п. до 4,71%.

Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів ПАТ «МОТОР БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. Значне зростання обсягів кредитів і заборгованості клієнтів свідчить про нарощування обсягів бізнесу, що підтверджується відкриттям нових відділень, та планами щодо відкриття п’яти нових відділень у різних регіонах країни.

2. Регулятивний капітал ПАТ «МОТОР БАНК» (Н1) за 12 місяців 2017 року збільшився на 80,74% до 298,565 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ в липні 2017 року, в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) виріс з 26,87% до 79,07%, або на 52,2 п.п. Таким чином, Банк підтримував високий запас Н2, який був вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Станом на 01.03.2018 Н1 Банку складав 281,828 млн. грн., а Н2 – 59,58%.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2018

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

115 817,6

298 565

109 653,6

165 191

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,10%

79,07%

12,69%

26,87%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

55,55%

118,98%

60,79%

103,36%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

108,08%

82,16%

102,14%

98,65%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

98,37%

114,92%

92,09%

107,27%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,29%

10,79%

21,48%

19,17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

208,31%

33,83%

308,27%

60,22%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

Нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» станом на 01.01.2018 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився на 15,62 п.п. і склав 118,98%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 16,49 п.п. – до 82,16%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 7,65 п.п. і досяг позначки в 114,92%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками дванадцяти місяців 2017 року була різноспрямованою. Тим не менш, станом на кінець четвертого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.03.2018 р. Н4 Банку складав 110,98%, Н5 – 92,17%, Н6 – 109,52%. Всі нормативи ліквідності перевищували граничні значення нормативів, встановлені НБУ. Станом на 01.03.2018 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками 12 місяців 2017 року прибуток Банку склав 1,737 млн. грн., за 9 місяців 2017 року прибуток склав 2,559 млн. грн., за перше півріччя 2017 року збиток Банку склав 3,401 млн. грн., за перший квартал 2017 року збиток становив 4,196 млн. грн., за перші три квартали 2016 року Банк отримав прибуток у розмірі 29,135 млн. грн. Агентство звертає увагу, що ПАТ «МОТОР БАНК» зміг вийти на прибуткову діяльність, що заслуговує позитивної оцінки.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За 2017 рік

За 2016 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

78 734

68 363

10 371

15,17%

Чистий процентний дохід

49 021

41 385

7 636

18,45%

Комісійні доходи

28 208

26 276

1 932

7,35%

Процентні витрати

29 712

26 978

2 734

10,13%

Комісійні витрати

10 849

22 354

-11 505

-51,47%

Адміністративні та інші операційні витрати

73 683

52 369

21 314

40,70%

Прибуток / (збиток)

1 737

21 349

-19 612

-91,86%

Згідно з таблицею 3, Банк продемонстрував зростаючий тренд по всім статтям доходів. Так, процентні доходи збільшились на 15,17% до 78,734 млн. грн., комісійні доходи – на 7,35% до 28,208 млн. грн., а чистий процентний дохід виріс на 18,45% до 49,021 млн. грн. Незважаючи на суттєве збільшення адміністративних та інших операційних витрат, Банк продемонстрував прибуткову діяльність.

Таким чином, збільшуючи свій кредитний портфель та пропонуючи нові продукти, Банк розширює свою діяльність та збільшує присутність на українському ринку банківських послуг. За підсумками чотирьох кварталів 2017 року Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела