Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Мотор Банк»


Изображение 1
21-09-2017

21 вересня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA-. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2017 року:

 1. Згідно зі звітністю, за перші шість місяців 2017 року в структурі статті балансу «кошти клієнтів» ПАТ «МОТОР БАНК» продовжують переважати кошти фізичних осіб, незважаючи на зниження. Так, кошти юридичних осіб зросли на 8,83% до 291,803 млн. грн., кошти фізичних осіб скоротились на 18,20% до 631,943 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками першого півріччя 2017 року продемонстрували такі темпи приросту:

  • активи знизились на 6,27%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс більше ніж в 5 разів;

  • зобов'язання скоротились на 10,65%;

  • власний капітал збільшився на 23,34%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти юридичних осіб

291 803

25,95%

268 127

22,35%

8,83%

Кошти фізичних осіб

631 943

56,20%

772 516

64,39%

-18,20%

Зобов'язання всього:

933 995

83,06%

1 045 324

87,12%

-10,65%

Статутний капітал банку

120 000

10,67%

80 759

6,73%

48,59%

Власний капітал банку:

190 537

16,94%

154 476

12,88%

23,34%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

107 244

9,54%

88 488

7,38%

21,20%

Кошти в інших банках

193 169

17,18%

774 136

64,52%

-75,05%

Кредити та заборгованість клієнтів

668 075

59,41%

133 243

11,11%

401,40%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

0

0,00%

0

0,00%

-

Цінні папери у портфелі банку на погашення

80 055

7,12%

130 197

10,85%

-38,51%

Основні засоби та нематеріальні активи

36 126

3,21%

37 882

3,16%

-4,63%

Інші фінансові активи

7 087

0,63%

5 588

0,47%

26,83%

Активи всього:

1 124 532

100%

1 199 801

100%

-6,27%

 Агентство також звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за перше півріччя 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 48,30 п.п. до 59,41%;

  • частка коштів в інших банках зменшилась до 17,18%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів зросла на 2,16 п.п. до 9,54%.

 Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів ПАТ «МОТОР БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. Висока частка коштів фізичних осіб в активах Банку вказує на спрямованість діяльності Банку саме на населення, а значний зріст обсягів кредитів і заборгованості клієнтів свідчить про нарощення об’ємів бізнесу.

2. Регулятивний капітал ПАТ «МОТОР БАНК» (Н1) за перше півріччя 2017 року збільшився на 13,37% до 187,275 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ в розмірі 120 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) виріс з 26,87% до 50,41%, або на 23,54 п.п. Таким чином, Банк підтримував хороший запас Н2, який був вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Додатково Банк повідомив Агентство, що станом на 01.09.2017 норматив Н1 Банку складав 270,246 млн. грн., а Н2 – 78,12%. Наведені данні вказують, що Банк повністю виконав нові вимоги НБУ щодо розміру регулятивного капіталу, які вступили в силу з 11.07.2017 р.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

92 550,7

187 275,0

109 653,6

165 191

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

12,42%

50,41%

12,69%

26,87%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

58,59%

62,16%

60,79%

103,36%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

106,61%

59,69%

102,14%

98,65%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,95%

109,33%

92,09%

107,27%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,64%

17,16%

21,48%

19,17%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

293,88%

58,70%

308,27%

60,22%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

 Нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» станом на 01.07.2017 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 41,2 п.п. і склав 62,16%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 38,96 п.п. – до 59,69%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 2,06 п.п. і досяг позначки в 109,33%.

 Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками перших шести місяців 2017 року була різноспрямованою. Тим не менше, станом на кінець другого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.09.2017 р. Н4 Банку складав 87,10%, Н5 – 80,29%, Н6 – 118,29%. Всі нормативи ліквідності значно перевищували середні значення по банківській системі, і станом на 01.09.2017 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками першого півріччя 2017 року збиток Банку склав 3,401 млн. грн., за перший квартал 2017 року збиток становив 4,196 млн. грн., за перше півріччя 2016 року Банк отримав прибуток у розмірі 15,564 млн. грн. Агентство звертає увагу, що збиток має тимчасовий характер, не несе в собі загрози фінансовій стійкості ПАТ «МОТОР БАНК» і в майбутніх періодах Банк зможе вийти на прибуткову діяльність.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2017 року

За I півріччя 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

26 373

40 762

-14 389

-35,30%

Чистий процентний дохід

14 085

23 709

-9 624

-40,59%

Комісійні доходи

12 259

12 040

219

1,82%

Результат від операцій із іноземною валютою

1 925

6 108

-4 183

-68,48%

Процентні витрати

12 288

17 053

-4 765

-27,94%

Комісійні витрати

6 440

10 456

-4 016

-38,41%

Адміністративні та інші операційні витрати

29 066

20 873

8 193

39,25%

Прибуток / (збиток)

-3 401

15 564

-18 964

-121,85%

 Згідно з таблицею 3 Банк продемонстрував тенденцію до зниження майже по всім статтям доходів. Виключенням є комісійні доходи, які збільшились на 1,82% до 12,259 млн. грн. Збиткова діяльність Банку не загрожує його фінансовому стану, оскільки Банк мав дуже добрий запас регулятивного капіталу та ліквідності, а розмір отриманого у першому півріччі збитку був незначним.

Таким чином, збільшуючи свій кредитний портфель та пропонуючи нові продукти, Банк розширює свою діяльність та збільшує свою присутність на українському ринку банківських послуг. За підсумками першого півріччя 2017 року Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК». 

Источник: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела