Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «МОТОР-БАНК»


Изображение 1
02-03-2021

2 березня 2021 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «МОТОР-БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2020 рік.

Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 ключові балансові показники АТ «МОТОР-БАНК» продемонстрували наступні зміни:

  • власний капітал знизився на 3,25% до 321,335 млн. грн.;

  • активи Банку показали приріст на 53,18% до 1,877 млрд. грн.;

  • обсяг зобов’язань виріс на 74,17% і склав 1,555 млрд. грн.;

  • кошти клієнтів збільшились на 74,31% до 1,535 млрд. грн.;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 19,36% до 537,410 млн. грн.

За підсумками діяльності в 2020 році АТ «МОТОР-БАНК» показав високий темп приросту ресурсної бази за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. Зокрема, за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях Банку виріс на 37,52% до 666,04 млн. грн., а обсяг коштів юридичних осіб збільшився в 2,19 рази до 869,368 млн. грн. Відповідна динаміка ключових складових ресурсної бази АТ «МОТОР-БАНК» вплинула на зміни в її структурі. Так, станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 частка коштів фізичних осіб в пасивах Банку зменшилась на 4,04 п.п. (з 39,53% до 35,49%), а частка коштів юридичних осіб виросла на 13,96 п.п. (з 32,36% до 46,32%).

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «МОТОР-БАНК», тис. грн., %

Показник

01.01.2021

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти клієнтів

1 535 408

81,81%

880 826

71,89%

74,31%

Кошти юридичних осіб

869 368

46,32%

396 502

32,36%

119,26%

Кошти фізичних осіб

666 040

35,49%

484 324

39,53%

37,52%

Зобов’язання всього:

1 555 476

82,88%

893 060

72,89%

74,17%

Статутний капітал банку

200 000

10,66%

200 000

16,32%

0,00%

Власний капітал всього:

321 335

17,12%

332 134

27,11%

-3,25%

Грошові кошти та їх еквіваленти

614 480

32,74%

226 285

18,47%

171,55%

Кредити та заборгованість клієнтів

537 410

28,63%

666 457

54,40%

-19,36%

Інвестиції в цінні папери

525 110

27,98%

260 387

21,25%

101,67%

Основні засоби та нематеріальні активи

51 621

2,75%

50 078

4,09%

3,08%

Інші активи

3 244

0,17%

18 173

1,48%

-82,15%

Активи всього:

1 876 811

100,00%

1 225 194

100,00%

53,18%

Джерело: фінансова звітність Банку

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 структура активів АТ «МОТОР-БАНК» змінилась наступним чином:

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 14,27 п.п.: з 18,47% до 32,74%;

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів зменшилась на 25,77 п.п.: з 54,40% до 28,63%;

  • частка інвестицій в цінні папери виросла на 6,73 п.п.: з 21,25% до 27,98%.

Таким чином, за підсумками 2020 року ключові балансові показники АТ «МОТОР-БАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку: Банк наростив активи та зобов’язання на фоні зменшення кредитного портфеля та власного капіталу. При цьому, Агентство зазначає, що АТ «МОТОР-БАНК» істотно наростив ресурсну базу за рахунок залучення коштів як фізичних, так і юридичних осіб.

2. Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 4,84% і склав 278,303 млн. грн., що на 78,303 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.). Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МОТОР-БАНК» (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 зменшився на 17,23 п.п.: з 52,46% до 35,23%. Проте, незважаючи на зниження, станом на початок 2021 року Н2 Банку на 25,23 п.п. перевищував встановлене регулятором граничне значення та був на 13,25 п.п. вище, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «МОТОР-БАНК» (Н3) станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 12,31 п.п. і склав 29,87%, що було на 22,87 п.п. вище ніж встановлене НБУ мінімальне значення, а також на 14,20 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2021 Н1 Банку склав 244,183 млн. грн., Н2 склав 31,57%, а Н3 становив 30,44%.

Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «МОТОР-БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать значення відповідних нормативів. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що високі показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) позитивно впливають на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «МОТОР-БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2021

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

182 283,6

278 303

150 313,8

292 448

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,98%

35,23%

19,66%

52,46%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,67%

29,87%

13,50%

42,18%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

86,82%

113,25%

94,35%

125,49%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

602,05%

-

318,20%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

412,75%

-

331,93%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,14%

20,50%

17,61%

21,52%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

87,39%

146,83%

105,00%

81,62%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МОТОР-БАНК» (Н6) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 зменшився на 12,24 п.п.: з 125,49% до 113,25%. Незважаючи на зниження, станом на 01.01.2021 Н6 Банку був на 53,25 п.п. вище за встановлене НБУ граничне значення, а також на 26,43 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2021 Н6 Банку становив 113,03%.

Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «МОТОР-БАНК» (LCRвв) виріс на 283,85 п.п. і склав 602,05%, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) збільшився на 80,82 п.п. до 412,75%. Таким чином, станом на 01.01.2021 LCRвв Банку в 6,02 разів перевищував встановлене НБУ граничне значення, а LCRів був у 4,13 рази вищим за встановлений регулятором мінімальний рівень. Також Агентство зазначає, що станом на 01.02.2020 LCRвв Банку становив 618,28%, а LCRів – 186,19%.

Отже, станом на початок березня 2021 року АТ «МОТОР-БАНК» мав дуже високе значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6), а станом на початок лютого 2021 року високі значення LCRвв та LCRів, що свідчить про те, що Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками 2020 року АТ «МОТОР-БАНК» отримав прибуток в розмірі 10,141 млн. грн., що на 54,00% менше ніж прибуток Банку за 2019 рік. Низхідна динаміка прибутку Банку була зумовлена зменшенням сум його ключових доходів. Зокрема, за підсумками 2020 року порівняно з 2019 роком чистий процентний дохід АТ «МОТОР-БАНК» скоротився на 24,61% і склав 62,757 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку знизився на 26,17% до 31,337 млн. грн. Падіння обсягів прибутку Банку є наслідком впливу поточної макроекономічної ситуації та характерне для банківської системи України на поточному етапі. Водночас, здатність АТ «МОТОР-БАНК» підтримувати прибуткову діяльність в умовах дії карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За 2020 рік

За 2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

106 519

126 153

-19 634

-15,56%

Процентні витрати

43 762

42 908

854

1,99%

Чистий процентний дохід

62 757

83 245

-20 488

-24,61%

Комісійні доходи

43 274

43 477

-203

-0,47%

Комісійні витрати

11 937

1 031

10 906

1 057,81%

Чистий комісійний дохід

31 337

42 446

-11 109

-26,17%

Адміністративні та інші операційні витрати

98 724

97 412

1 312

1,35%

Прибуток

10 141

22 048

-11 907

-54,00%

Джерело: фінансова звітність Банку

Таким чином, за підсумками 2020 року АТ «МОТОР-БАНК» продемонстрував різноспрямовану динаміку ключових балансових показників: зростання активів та зобов’язань Банку відбувалось при зменшенні обсягів його кредитного портфеля. При цьому, АТ «МОТОР-БАНК» істотно наростив ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб, які в аналізованому періоді показали хороші темпи приросту. Станом на початок березня 2021 року Банк продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. Також АТ «МОТОР-БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок лютого 2021 року нормативи LCRвв та LCRів істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н6 Банку станом на початок березня 2021 року був на 53,03 п.п. вищим за нормативне значення. За підсумками 2020 року АТ «МОТОР-БАНК» отримав прибуток в обсязі 10,141 млн. грн., що на 54,00% менше ніж прибуток Банку за 2019 рік. Низхідна динаміка прибутку АТ «МОТОР-БАНК» є наслідком впливу карантинних обмежень та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, здатність АТ «МОТОР-БАНК» підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 


 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела