Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «Мотор Банк»


Изображение 1
20-03-2020

20 березня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2019 рік. 

Ключові балансові показники АТ «МОТОР БАНК» станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 продемонстрували наступну динаміку:

  • власний капітал виріс на 7,77% і склав 334,191 млн. грн.;

  • активи Банку зменшились на 13,38% до 1,228 млрд. грн.;

  • обсяг зобов’язань знизився на 19,30% і склав 893,362 млн. грн.;

  • кошти клієнтів зменшились на 19,69% до 880,730 млн. грн.;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 1,55% і склав 666,457 млн. грн. 

За підсумками 2019 року обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях Банку знизився на 9,20% (з 533,307 млн. грн. до 484,230 млн. грн.), а кошти юридичних осіб зменшились на 29,61% (з 563,313 млн. грн. до 396,500 млн. грн.). За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 в ресурсній базі АТ «МОТОР БАНК» частка коштів фізичних осіб виросла на 1,82 п.п. і склала 39,45%, а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 7,45 п.п. до 32,30%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

01.01.2020

01.01.2019

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти клієнтів

880 730

71,75%

1 096 620

77,38%

-19,69%

Кошти юридичних осіб

396 500

32,30%

563 313

39,75%

-29,61%

Кошти фізичних осіб

484 230

39,45%

533 307

37,63%

-9,20%

Зобов’язання всього:

893 362

72,78%

1 107 077

78,12%

-19,30%

Статутний капітал банку

200 000

16,29%

200 000

14,11%

-

Власний капітал всього:

334 191

27,22%

310 086

21,88%

7,77%

Грошові кошти та їх еквіваленти

120 404

9,81%

118 298

8,35%

1,78%

Кредити та заборгованість клієнтів

666 457

54,29%

676 959

47,77%

-1,55%

Кошти в інших банках

120 189

9,79%

232 344

16,40%

-48,27%

Інвестиційні цінні папери

260 387

21,21%

300 768

21,22%

-13,43%

Основні засоби та нематеріальні активи

55 453

4,52%

54 590

3,85%

1,58%

Інші активи

3 619

0,29%

33 419

2,36%

-89,17%

Активи всього:

1 227 553

100,00%

1 417 163

100,00%

-13,38%

Джерело: дані НБУ та фінансова звітність Банку 

Станом на 01.01.2020 порівняно з 01.01.2019 структура активів Банку зазнала наступних змін:

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 1,46 п.п.: з 8,35% до 9,81%;

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів збільшилась на 6,52 п.п.: з 47,77% до 54,29%;

  • частка коштів в інших банках зменшилась на 6,61 п.п.: з 16,40% до 9,79%;

  • частка інвестиційних цінних паперів знизилась на 0,01 п.п.: з 21,22% до 21,21%. 

Отже, за підсумками 2019 року ключові балансові показники АТ «МОТОР БАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. При цьому, Банк збільшив обсяг власного капіталу, що заслуговує на позитивну оцінку. 

2. Регулятивний капітал АТ «МОТОР БАНК» (Н1) за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 зменшився на 2,05%: з 298,565 млн. грн. до 292,448 млн. грн. При цьому, станом на 01.01.2020 Н1 Банку на 92,448 млн. грн. перевищував граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МОТОР БАНК» (Н2) станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 знизився на 26,61 п.п. і склав 52,46%, що на 42,46 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, а також було на 32,80 п.п. більше за середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) станом на 01.01.2020 склав 42,18%, що було на 34,56 п.п. вище за встановлену НБУ мінімальну позначку (з врахуванням буферу запасу капіталу в розмірі 0,625%) і на 28,68 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 02.03.2020 Н1 Банку складав 306,109 млн. грн., Н2 Банку знаходився на рівні 51,56%, а Н3 складав 39,58%. Високі показники нормативів капіталу Банку позитивно впливають на його кредитний рейтинг. 

Також Агентство звертає увагу на результати оцінки стійкості банків, проведеної Національним банком України в 2019 році, згідно з якими АТ «МОТОР БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3. 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2020

01.01.2019

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

150 313,80

292 448

126 116,70

298 565

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,66%

52,46%

16,18%

79,07%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7,625%

13,50%

42,18%

-

46,26%*

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,35%

125,49%

93,52%

114,92%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

318,20%

-

278,28%*

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

331,93%

-

312,91%*

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,61%

21,52%

19,83%

10,79%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

105,00%

81,62%

176,23%

33,83%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*дані за нормативами Н3, LCRвв та LCRів наведені станом на 01.02.2019 

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МОТОР БАНК» (Н6) станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 виріс на 10,57 п.п. і склав 125,49%, що на 65,49 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення і було на 31,14 п.п. більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. 

За період з 01.02.2019 по 01.01.2020 норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «МОТОР БАНК» (LCRвв) виріс на 39,92 п.п. і склав 318,20%, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) збільшився на 19,02 п.п. до 331,93%. Станом на 01.01.2020 нормативи LCRвв та LCRів Банку більш ніж втричі перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про те, що АТ «МОТОР БАНК» сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію. Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 02.03.2020 Н6 Банку складав 121,45%, норматив LCRвв становив 523,00%, а норматив LCRів був на рівні 372,32%. 

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ «МОТОР БАНК» підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні рівні. 

3. За підсумками 2019 року АТ «МОТОР БАНК» отримав прибуток в розмірі 24,106 млн. грн., що на 31,66% менше, ніж прибуток Банку за 2018 рік. Серед факторів зменшення прибутку Банку варто відмітити зменшення обсягу процентних доходів (на 18,615 млн. грн. або на 12,86%) та комісійних доходів (на 3,340 млн. грн. або на 7,13%), а також зростання комісійних витрат (на 1,675 млн. грн. або на 19,28%). При цьому Агентство звертає увагу на збільшення на 7,68% обсягу чистого процентного доходу Банку, яке стало результатом досить вагомого зниження обсягу процентних витрат (на 36,39%). 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За 2019 рік

За 2018 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

126 153

144 768

-18 615

-12,86%

Процентні витрати

42 908

67 459

-24 551

-36,39%

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

83 244

77 309

5 935

7,68%

Комісійні доходи

43 477

46 817

-3 340

-7,13%

Комісійні витрати

10 361

8 686

1 675

19,28%

Чистий комісійний дохід / (Чисті комісійні витрати)

33116

38131

-5015

-13,15%

Інші адміністративні та операційні витрати

12 049

26 070

-14 021

-53,78%

Прибуток/(збиток)

24 106

35 273

-11 167

-31,66%

Джерело: дані НБУ та фінансова звітність Банку 

Таким чином, за підсумками 2019 року ключові балансові показники АТ «МОТОР БАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. При цьому Банк збільшив обсяг власного капіталу, що заслуговує на позитивну оцінку. Станом на початок березня 2020 року АТ «МОТОР БАНК» підтримував хороший запас ліквідності та високий рівень достатності капіталу (основного та регулятивного), про що свідчать значення відповідних нормативів Банку. За підсумками 2019 року АТ «МОТОР БАНК» згенерував досить вагомий обсяг прибутку, а також показав приріст чистого процентного доходу в порівнянні з 2018 роком. Здатність Банку генерувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела