Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «Мотор Банк»


Изображение 1
13-03-2019

13 березня 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2018 року:

В 2018 році АТ «МОТОР БАНК» продемонстрував позитивні тенденції розвитку, про що свідчила динаміка його ключових балансових показників. Так, за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 активи Банку зросли на 6,51% і склали 1,417 млрд. грн., обсяг зобов’язань збільшився на 4,95% до 1,107 млрд. грн., власний капітал виріс на 12,47% до відмітки 309,805 млн. грн., а кошти клієнтів збільшились на 4,46% до 1,096 млрд. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

01.01.2019

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти клієнтів

1 095 500

77,31%

1 048 725

78,82%

4,46%

Зобов'язання всього:

1 107 244

78,14%

1 055 052

79,30%

4,95%

Статутний капітал банку

200 000

14,11%

200 000

15,03%

-

Власний капітал банку

309 805

21,86%

275 445

20,70%

12,47%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

118 298

8,35%

63 908

4,80%

85,11%

Кошти в інших банках

246 372

17,39%

111 539

8,38%

 120,88%

Кредити та заборгованість клієнтів

676 959

47,77%

655 243

49,25%

3,31%

Основні засоби та нематеріальні активи

54 590

3,85%

39 438

2,96%

38,42%

Інші активи

19 270

1,36%

18 164

1,37%

6,09%

Активи всього

1 417 049

100,00%

1 330 498

100,00%

6,51%

Джерело: дані НБУ

В активах Банку високі темпи приросту продемонструвала стаття «Кошти в інших банках», а також «Готівкові кошти та їх еквіваленти». Так, станом на 01.01.2019 в порівнянні з 01.01.2018 обсяг коштів в інших банках зріс на 120,88%, а готівкові кошти та їх еквіваленти збільшились на 85,11%. За той же час кредитний портфель Банку виріс на 3,31% і станом на 01.01.2019 склав 676,959 млн. грн. В свою чергу, зазначена динаміка відповідним чином відобразилась на структурі активів Банку, а саме:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів зменшилась з 49,25% до 47,77%;

  • частка коштів в інших банках збільшилась з 8,38% до 17,39%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла з 4,80% до 8,35%.

Таким чином, в 2018 році Банк нарощував частку високоліквідних активів, що в непростих умовах діяльності на ринку банківських послуг посилює позиції його ліквідності.

2. Станом на 01.01.2019 регулятивний капітал АТ «МОТОР БАНК» (Н1) склав 288,226 млн. грн., що на 3,46% менше, ніж станом на 01.01.2018. При цьому, на початку 2019 року Н1 Банку на 88,226 млн. грн. перевищував граничну межу для даного нормативу, що встановлена НБУ на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МОТОР БАНК» (Н2) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 зменшився на 24,93 п.п., а саме: з 79,07% до 54,14%. Незважаючи на зменшення, Н2 Банку суттєво перевищував і встановлену НБУ граничну позначку, і середній показник даного нормативу по банківській системі, що вказує на високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом.

Станом на 01.03.2019 регулятивний капітал АТ «МОТОР БАНК» (Н1) складав 285,689 млн. грн., а норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) був на рівні 52,83%.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2019

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

126 116,70

288 226

115 817,60

298 565

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,18%

54,14%

16,10%

79,07%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

68,66%

109,75%

55,55%

118,98%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

99,12%

86,45%

108,08%

82,16%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,52%

115,87%

98,37%

114,92%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,83%

18,63%

20,29%

10,79%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

176,23%

71,42%

208,31%

33,83%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

В період з 01.01.2018 по 01.01.2019 нормативи ліквідності АТ «МОТОР БАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 9,23 п.п. і склав 109,75%

  • норматив поточної ліквідності (Н5) виріс на 4,29 п.п. до 86,45%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 0,95 п.п. до 115,87%.

Таким чином, в 2019 рік АТ «МОТОР БАНК» ввійшов з високими показниками нормативів ліквідності, які з суттєвим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н4 та Н6 перевищили і середні показники даних нормативів по банківській системі. Станом на 01.03.2019 Н4 Банку склав 125,31%, Н5 – 94,78%, Н6 – 119,80%. Всі нормативи ліквідності АТ «МОТОР БАНК» з помітним запасом перевищували граничні значення нормативів, встановлені НБУ, що вказує на дуже хороший рівень забезпеченості ліквідністю.

3. За підсумками 2018 року АТ «МОТОР БАНК» отримав прибуток у розмірі 34,992 млн. грн., що в 20 разів перевищило прибуток Банку за підсумками 2017 року. Починаючи з другого півріччя 2017 року АТ «МОТОР БАНК» демонстрував прибуткову діяльність і з кожним періодом нарощував обсяг прибутку. Високі темпи зростання фінансового результату Банку обумовлені відповідною динамікою ключових статей його доходів. Так, за вказаний період чистий процентний дохід виріс на 57,71% або на 28,288 млн. грн., а комісійні доходи зросли на 65,97% або на 18,609 млн. грн. Крім того, Банку вдалося скоротити обсяг комісійних витрат на 19,94%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За 2018 рік

За 2017 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

144 768

78 734

66 034

83,87%

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

77 309

49 021

28 288

57,71%

Комісійні доходи

46 817

28 208

18 609

65,97%

Результат від операцій з купівлі-продажу

7 783

5 174

2 609

50,43%

Процентні витрати

67 459

29 712

37 747

127,04%

Комісійні витрати

8 686

10 849

-2 163

-19,94%

Адміністративні та інші операційні витрати

83 400

73 683

9 717

13,19%

Прибуток / (збиток)

34 992

1 737

33 255

1914,51%

Джерело: дані НБУ

Таким чином, за підсумками 2018 року АТ «МОТОР БАНК» згенерував значний прибуток, обсяг якого в 20 разів перевищив прибуток Банку за підсумками 2018 року. В 2019 рік Банк увійшов з високим рівнем достатності регулятивного капіталу та сформував хороший запас за нормативами ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг АТ «МОТОР БАНК».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела