Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA


Изображение 1
03-10-2018

03 жовтня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

  • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2018 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-серпень 2018 року.

1. Станом на 01.07.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. основні балансові показники Банку продемонстрували різну динаміку зростання. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшились на 0,51% до 14,38 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 12,79%: з 7,857 млрд. грн. до 8,862 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом 6 місяців 2018 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте слід звернути увагу на помітне зростання кредитного портфелю Банку та такої ліквідної статті балансу, як «готівкові кошти та їх еквіваленти».

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.07.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

1 449 679

10,08%

1 585 372

11,08%

-8,56%

Кошти юридичних осіб

5 275 864

36,69%

5 770 145

40,33%

-8,57%

Кошти фізичних осіб

5 413 378

37,65%

4 872 272

34,05%

11,11%

Зобов'язання всього:

12 655 822

88,01%

12 804 172

89,49%

-1,16%

Статутний капітал банку

2 248 969

15,64%

2 248 969

15,72%

0,00%

Власний капітал банку:

1 724 124

11,99%

1 503 496

10,51%

14,67%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

1 261 957

8,78%

820 549

5,74%

53,79%

Кошти в інших банках

528 486

3,68%

1 344 845

9,40%

-60,70%

Кредити та заборгованість клієнтів

8 861 845

61,63%

7 856 641

54,91%

12,79%

Основні засоби та нематеріальні активи

894 609

6,22%

833 511

5,83%

7,33%

Інші фінансові активи

148 714

1,03%

31 017

0,22%

379,46%

Активи всього:

14 379 946

100%

14 307 668

100%

0,51%

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2018р. становив 1,599 млрд. грн. що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть з урахуванням підвищення нормативу до 200 млн. грн. з 11.07.2017 р. Станом на 03.09.2018р. Н1 Банку склав 1,68 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2018 році зводиться до нуля.

Станом на 01.07.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 15,86%, що на 5,86 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 0,58 п.п. менше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 03.09.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 15,48%, при середньому показнику по банківській системі в 16,15%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці Банку щодо управління регулятивним капіталом.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 598 791

-

1 410 537

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,44%

15,86%

16,10%

15,27%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,61%

25,05%

55,55%

29,30%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

104,21%

45,06%

108,08%

47,62%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,82%

67,70%

98,37%

68,90%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,02%

4,28%

20,29%

5,38%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

155,56%

0,00%

208,31%

0,00%

3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2018 по 01.07.2018 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився з 29,30% до 25,05%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 47,69% до 45,06%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 68,9% до 67,7%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» на 03.09.2018 року також суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6. Станом на 03.09.2018 року норматив миттєвої ліквідності становив 36,26% норматив поточної ліквідності – 47,52%, а норматив короткострокової ліквідності – 67,85%.

4. Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив всі статті ключових доходів. Так, за перше півріччя 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року процентний дохід Банку зріс на 17,13%, чистий процентний дохід – на 18,14%, комісійні доходи – на 22,97%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2018 року

За І півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

844 355

720 892

123 463

17,13%

Чистий процентний дохід

604 265

511 465

92 799

18,14%

Комісійні доходи

263 503

214 278

49 226

22,97%

Процентні витрати

240 090

209 426

30 664

14,64%

Комісійні витрати

64 558

36 402

28 156

77,35%

Адміністративні та інші операційні витрати

498 597

397 393

101 204

25,47%

Прибуток / (збиток)

245 471

205 119

40 352

19,67%

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» перше півріччя 2018 року закінчив із прибутком 245,471 млн. грн, що на 19,67% перевищує чистий прибуток за той же період 2017 року.

Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» за перше півріччя 2018 року на 19,67% збільшив обсяг чистого прибутку, на 18,14% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку, наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела