Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
01-04-2021

1 квітня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

  • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за дванадцять місяців 2020 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-лютий 2020 року.

1. За підсумками 2020 року ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували позитивну динаміку:

  • власний капітал виріс на 20,70%;

  • активи збільшились на 31,84%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 13,68%;

  • зобов'язання збільшились на 33,58%.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.01.2021

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

2 839 280

11,25%

1 612 017

8,42%

76,13%

Кошти юридичних осіб

10 434 943

41,36%

7 395 349

38,65%

41,10%

Кошти фізичних осіб

7 675 437

30,42%

6 566 196

34,31%

16,89%

Зобов'язання всього

22 106 547

87,63%

16 549 492

86,48%

33,58%

Статутний капітал банку

2 248 969

8,91%

2 248 969

11,75%

0,00%

Власний капітал банку

3 121 583

12,37%

2 586 285

13,52%

20,70%

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 172 866

16,54%

2 923 310

15,28%

42,74%

Кредити та заборгованість клієнтів

13 282 029

52,65%

11 684 083

61,06%

13,68%

Інвестиційні цінні папери

7 387 528

29,28%

3 072 580

16,06%

140,43%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 183 682

4,69%

1 208 253

6,31%

-2,03%

Інші фінансові активи

177 516

0,70%

70 042

0,37%

153,44%

Активи всього:

25 228 130

100,00%

19 135 777

100,00%

31,84%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку, дані НБУ

Впродовж зазначеного періоду Банк суттєво наростив ресурсну базу: станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 16,89% (до 7,675 млрд. грн.), кошти юридичних осіб збільшились на 41,10% (до 10,435 млрд. грн.), а обсяг коштів банків виріс на 76,13% (до 2,839 млрд. грн.). При цьому, за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 в структурі пасивів АТ «КРЕДОБАНК» відбулися наступні зміни: частка коштів фізичних осіб скоротилась на 3,89 п.п. (з 34,31% до 30,42%), частка коштів юридичних осіб виросла на 2,71 п.п. (з 38,65% до 41,36%), а частка коштів банків збільшилась на 2,83 п.п. (з 8,42% до 11,25%).

Структура активів АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 зазнала наступних змін:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 8,41 п.п.: з 61,06% до 52,65%;

  • частка інвестиційних цінних паперів виросла на 13,22 п.п.: з 16,06% до 29,28%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 1,26 п.п.: з 15,28% до 16,54%.

Агентство звертає увагу, що за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 портфель інвестиційних цінних паперів Банку збільшився на 4,315 млрд. грн. або в 2,4 рази (до 7,388 млрд. грн.), при цьому, його обсяг на 81,77% було сформовано за рахунок ОВДП.

Агентство зазначає, що АТ «КРЕДОБАНК» залишається активним учасником ринку кредитування фізичних осіб та зберігає лідерство на ринку доступних іпотечних кредитів. Зокрема, в 2020 році Банк видав іпотечних кредитів на понад 1 млрд. грн., а загальний іпотечний кредитний портфель фізичних осіб банку перетнув позначку у 2 млрд. грн. Також 26 лютого 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» одним з перших банків в Україні підписав договір на реалізацію Державної програми здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%». Особливістю даної програми є встановлення для позичальника фіксованої ставки у 7% річних на весь строк кредитування, при цьому, питання компенсації частини відсотків вирішується між Фондом розвитку підприємництва і Банком.

Таким чином, в умовах триваючого карантину АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової та кредитної активності, що підтверджують хороші темпи приросту ключових балансових показників Банку, продемонстровані за підсумками 2020 року.

2. Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 виріс на 16,50% і склав 2,285 млрд. грн., що в 11,4 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 збільшився на 0,88 п.п. до 16,21%, що на 6,21 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 5,77 п.п. нижче ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 виріс на 2,03 п.п. і склав 15,45%, що на 8,45 п.п. перевищило встановлене регулятором граничне значення, але було на 0,22 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Також Агентство зазначає, що станом на 01.03.2021 Н1 Банку становив 2,269 млрд. грн., Н2 виріс до 16,33%, а Н3 збільшився до 15,56%. Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3).

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.01.2021

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

182 283,6

2 284 846

-

1 961 172

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,98%

16,21%

19,66%

15,33%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,67%

15,45%

13,50%

13,42%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

86,82%

71,84%

94,35%

70,38%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

142,16%

-

110,59%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

112,41%

-

105,46%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%

19,14%

7,42%

17,61%

4,89%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

87,39%

0,00%

105,00%

0,00%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

3. Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 всі три нормативи ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували приріст, а їх значення із запасом перевищували встановлені НБУ граничні показники. Зокрема, норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 11,84 п.п. був вищим за встановлений НБУ мінімальний рівень для даного нормативу, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 42,16 п.п. перевищував граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 12,41 п.п. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2021 Н6 Банку виріс до 73,29%, LCRвв збільшився до 150,53%, а LCRів – до 113,75%.

Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» із запасом виконував нормативи ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів), продовжуючи при цьому дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю. Така політика була виправданою з огляду на масштаби діяльності Банку та на рівень його зовнішньої підтримки зі сторони акціонера (PKO Bank Polski S.A.).

4. За підсумками дванадцяти місяців 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 531,227 млн. грн., що було на 1,27% менше ніж прибуток Банку за дванадцять місяців 2019 року. При цьому, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» за вказаний період продемонстрували позитивну динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 21,39% (до 1,789 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 1,85% (до 473,048 млн. грн.).

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 2020 рік

За 2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

2 433 350

2 279 278

154 072

6,76%

Процентні витрати

644 668

805 787

-161 119

-20,00%

Чистий процентний дохід

1 788 683

1 473 491

315 192

21,39%

Комісійні доходи

634 972

615 575

19 397

3,15%

Комісійні витрати

161 924

151 129

10 795

7,14%

Чистий комісійний дохід

473 048

464 446

8 602

1,85%

Адміністративні та інші операційні витрати

1 418 932

1 274 396

144 536

11,34%

Прибуток / (збиток)

531 227

538 070

-6 843

-1,27%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку, дані НБУ

Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень та складної макроекономічної ситуації АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової та кредитної активності, про що свідчать хороші темпи приросту ключових балансових показників Банку. За підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком АТ «КРЕДОБАНК» збільшив чистий процентний дохід на 21,39%, а чистий комісійний дохід – на 1,85%, отримавши прибуток в обсязі 531,227 млн. грн. При цьому, Банк продовжував дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, що було виправдано з огляду на масштаби його діяльності та на рівень зовнішньої підтримки Банку зі сторони акціонера (PKO Bank Polski S.A.). Станом на початок березня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, що, з урахуванням наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє оновити кредитний рейтинг Банку з найвищою оцінкою за національною шкалою.


 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела