Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
01-12-2020

1 грудня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою: 

 • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

 • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

 • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

 • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою. 

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року. 

1. За підсумками 9 місяців 2020 року ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували позитивну динаміку:

 • власний капітал збільшився на 16,97%;

 • активи виросли на 20,66%;

 • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів показав приріст на 13,95%;

 • зобов'язання виросли на 21,24%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.10.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

2 927 101

12,68%

1 612 017

8,42%

81,58%

Кошти юридичних осіб

9 076 819

39,31%

7 395 349

38,65%

22,74%

Кошти фізичних осіб

7 139 711

30,92%

6 566 196

34,31%

8,73%

Зобов'язання всього

20 063 810

86,90%

16 549 492

86,48%

21,24%

Статутний капітал банку

2 248 969

9,74%

2 248 969

11,75%

-

Власний капітал банку

3 025 105

13,10%

2 586 285

13,52%

16,97%

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 833 574

16,60%

2 923 310

15,28%

31,14%

Кредити та заборгованість клієнтів

13 313 934

57,66%

11 684 083

61,06%

13,95%

Інвестиційні цінні папери

4 364 137

18,90%

3 072 580

16,06%

42,03%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 182 081

5,12%

1 208 253

6,31%

-2,17%

Інші фінансові активи

153 867

0,67%

70 042

0,37%

119,68%

Активи всього:

23 088 915

100,00%

19 135 777

100,00%

20,66%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку 

Впродовж вказаного періоду Банк суттєво наростив ресурсну базу: станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 8,73% (до 7,140 млрд. грн.), кошти юридичних осіб збільшились на 22,74% (до 9,077 млрд. грн.), а обсяг коштів банків виріс на 81,58% (до 2,927 млрд. грн.). При цьому, за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 в структурі пасивів АТ «КРЕДОБАНК» відбулися наступні зміни: частка коштів фізичних осіб зменшилась на 3,39 п.п. (з 34,31% до 30,92%), частка коштів юридичних осіб збільшилась на 0,66 п.п. (з 38,65% до 39,31%), а частка коштів банків виросла на 4,26 п.п. (з 8,42% до 12,68%).

Структура активів АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 зазнала наступних змін:

 • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 3,40 п.п.: з 61,06% до 57,66%;

 • частка інвестиційних цінних паперів виросла на 2,84 п.п.: з 16,06% до 18,90%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 1,32 п.п.: з 15,28% до 16,60%. 

Агентство звертає увагу, що за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 портфель інвестиційних цінних паперів Банку виріс на 1,292 млрд. грн. або на 42,03% (до 4,364 млрд. грн.), а його обсяг на 99,99% було сформовано за рахунок державних облігацій України. 

Також Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ «КРЕДОБАНК» активно кредитує малий і середній бізнес та є учасником багатьох міжнародних, національних й регіональних програм пільгового кредитування та відшкодування відсотків за кредитами малому та середньому бізнесу. Зокрема, восени 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» та CNH Industrial Capital (бізнес-підрозділ з надання фінансової підтримки CNH Industrial N.V.) підписали угоду про стратегічне партнерство для запуску вендорської програми продажу на території України, яка дозволить сільськогосподарським та будівельним підприємствам купувати техніку Case IH, New Holland Agriculture та Сase Construction у кредит та лізинг на вигідних фінансових умовах. Вендорська програма має на меті фінансування клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу та фізичних осіб-підприємців, які хочуть придбати нову сільськогосподарську та будівельну техніку виробництва брендів CNH Industrial в Україні. В рамках програми діятимуть конкурентні ставки від АТ «КРЕДОБАНК» як у гривні, так і в іноземних валютах, а також спрощені процедури та підходи до фінансування клієнтів. Окрім того, українським підприємствам буде запропоновано спеціальні акційні пропозиції зі зниженими ставками на конкретні моделі техніки, що дозволить українському бізнесу розвиватися та оновлювати свої основні засоби. 

Агентство вкотре підкреслює, що в період дії карантину Банк продовжує кредитувати корпоративних клієнтів. Зокрема, влітку поточного року АТ «КРЕДОБАНК» та ТОВ «Белогві» підписали лізингову угоду на поставку автотехніки для будівництва доріг (загальна вартість угоди складає 173,7 млн. грн., з них фінансування Банку становить 120 млн. грн.). 

Крім того, АТ «КРЕДОБАНК» залишається активним учасником ринку кредитування фізичних осіб. Так, з початку 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» видав більше 2000 кредитів (на понад 1 млрд. грн.) на придбання нових автомобілів, більше ніж 250 кредитів на придбання вживаних автомобілів на загальну суму понад 100 млн. грн., а понад 40 клієнтів Банку отримали кредит на поточні потреби під заставу авто на суму, що перевищує 17 млн. грн. 

Таким чином, в умовах триваючого карантину АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової та кредитної активності, що, зокрема, засвідчили хороші темпи приросту ключових балансових показників Банку, продемонстровані за підсумками 9 місяців 2020 року. 

2. Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 4,60% і склав 2,051 млрд. грн., що в 10,3 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 зменшився на 1,10 п.п. до 14,23%, що на 4,23 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,68 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 0,05 п.п. і склав 13,47%, що на 6,47 п.п. перевищило встановлену регулятором граничну відмітку, але було на 2,58 п.п. менше середньо-ринкового показника. 

Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2020 всі три нормативи АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували приріст: Н1 Банку виріс до 2,113 млрд. грн., Н2 – до 14,85%, а Н3 – до 14,08%. Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3). 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.10.2020

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

2 051 379

-

1 961 172

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

14,23%

19,66%

15,33%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

16,05%

13,47%

13,50%

13,42%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

89,68%

68,27%

94,35%

70,38%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

125,11%

-

110,59%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

117,27%

-

105,46%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%*

18,50%

8,23%

17,61%

4,89%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

88,35%

0,00%

105,00%

0,00%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше 20% 

3. Станом на 01.10.2020 всі три нормативи ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) – на 8,27 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – на 25,11 п.п., а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 17,27 п.п. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2020 Н6 Банку виріс до 70,92%, LCRвв збільшився до 128,81%, а LCRів виріс до 119,45%. 

Таким чином, показники нормативів ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6, LCRвв та LCRів) демонструють, що Банк продовжував дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, яка була виправданою з огляду на масштаби діяльності Банку та на рівень його зовнішньої підтримки зі сторони акціонера (PKO Bank Polski S.A.). 

4. За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 392,053 млн. грн., що на 1,01% перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2019 року. При цьому, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» за вказаний період продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід виріс на 18,20% (до 1,292 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід зменшився на 2,63% (до 335,472 млн. грн.).

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2020 року

За 9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 804 678

1 690 816

113 862

6,73%

Процентні витрати

512 227

597 345

-85 118

-14,25%

Чистий процентний дохід

1 292 451

1 093 471

198 980

18,20%

Комісійні доходи

448 746

457 076

-8 330

-1,82%

Комісійні витрати

113 274

112 548

726

0,65%

Чистий комісійний дохід

335 472

344 528

-9 056

-2,63%

Адміністративні та інші операційні витрати

322 022

329 860

-7 838

-2,38%

Прибуток / (збиток)

392 053

388 135

3 918

1,01%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку 

Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової та кредитної активності, що продемонстрували хороші темпи приросту ключових балансових показників Банку. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 18,20%, а прибуток збільшився на 1,01% і склав 392,053 млн. грн. При цьому, Банк дотримувався орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, що було виправдано з огляду на масштаби його діяльності та на рівень зовнішньої підтримки Банку зі сторони акціонера (PKO Bank Polski S.A.). Станом на початок листопада 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, що, з урахуванням наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє оновити кредитний рейтинг Банку з найвищою оцінкою за національною шкалою. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела