Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
29-09-2020

29 вересня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою: 

 • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

 • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

 • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

 • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою. 

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року. 

1. За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували висхідну динаміку:

 • власний капітал збільшився на 10,94%;

 • активи виросли на 9,24%;

 • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів показав приріст на 4,46%;

 • зобов'язання збільшились на 8,98%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.07.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

1 923 153

9,20%

1 612 017

8,42%

19,30%

Кошти юридичних осіб

8 084 134

38,67%

7 395 349

38,65%

9,31%

Кошти фізичних осіб

7 112 197

34,02%

6 566 196

34,31%

8,32%

Зобов'язання всього

18 035 451

86,28%

16 549 492

86,48%

8,98%

Статутний капітал банку

2 248 969

10,76%

2 248 969

11,75%

-

Власний капітал банку

2 869 140

13,72%

2 586 285

13,52%

10,94%

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 169 584

15,16%

2 923 310

15,28%

8,42%

Кредити та заборгованість клієнтів

12 205 229

58,39%

11 684 083

61,06%

4,46%

Інвестиційні цінні папери

3 983 747

19,06%

3 072 580

16,06%

29,65%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 204 640

5,76%

1 208 253

6,31%

-0,30%

Інші фінансові активи

173 437

0,83%

70 042

0,37%

147,62%

Активи всього:

20 904 591

100,00%

19 135 777

100,00%

9,24%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку 

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував хороші показники зростання ключових складових ресурсної бази. Так, станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів фізичних осіб виріс на 546,001 млн. грн. або на 8,32%, кошти юридичних осіб збільшились на 688,785 млн. грн. або на 9,31%, а кошти банків показали приріст на 311,136 млн. грн. або на 19,30%. Впродовж зазначеного періоду структура пасивів АТ «КРЕДОБАНК» зазнала наступних змін: частка коштів фізичних осіб зменшилась на 0,29 п.п. до 34,02%, частка коштів юридичних осіб збільшилась на 0,02 п.п. до 38,67%, а частка коштів банків виросла на 0,78 п.п. до 9,20%.

В структурі активів АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

 • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 2,67 п.п.: з 61,06% до 58,39%;

 • частка інвестиційних цінних паперів виросла на 3,00 п.п.: з 16,06% до 19,06%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 0,12 п.п.: з 15,28% до 15,16%. 

Також Агентство звертає увагу, що за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 портфель інвестиційних цінних паперів Банку виріс на 29,65% і склав 3,984 млрд. грн., а його обсяг на 99% було сформовано за рахунок державних облігацій України. 

Агентство вкотре підкреслює, що АТ «КРЕДОБАНК» активно кредитує малий і середній бізнес та є учасником багатьох міжнародних, національних й регіональних програм пільгового кредитування та відшкодування відсотків за кредитами малого та середнього бізнесу. Зокрема, Банк розпочав роботу в державній програмі підтримки мікро- та малих підприємств «Доступні кредити 5−7−9%», за якою малий бізнес може отримати кредити під 5%, 7% або 9% річних або ж рефінансувати раніше виданий кредит із повною компенсацією відсотків (відповідна угода з Фондом розвитку підприємництва була підписана 18 травня 2020 року). Станом на 8 липня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» видав 99 кредитів українському бізнесу за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму понад 353 млн. грн., що становить більш як третину від загального обсягу виданих за цією програмою кредитів. За інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, АТ «КРЕДОБАНК» став лідером з видачі кредитів за даною програмою. 

Також Агентство нагадує, що АТ «КРЕДОБАНК» став партнером оновленої програми підтримки малого і середнього бізнесу Києва, розробленої Київською міською державною адміністрацією у співпраці з Фондом розвитку підприємництва. Програма передбачає компенсацію 50% номінальної ставки за кредитами, яка дає змогу київським підприємцям отримати кредит за реальною ставкою від 6,5% річних. 

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що АТ «КРЕДОБАНК» продовжує кредитувати корпоративних клієнтів у період карантину: за період з 25 березня поточного року приріст кредитів Банку для великого бізнесу склав більше 300 млн. грн., або 5% від загального портфеля кредитів юридичних осіб. 

Таким чином, незважаючи на карантин, в першому півріччі 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати хороший рівень ділової активності, що підтверджують ключові балансові показники Банку, які продемонстрували хорошу динаміку зростання. 

2. Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 виріс на 0,36% до 1,968 млрд. грн., що в 9,8 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн. грн.). 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2020

01.01.2020

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 968 181

-

1 961 172

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

14,62%

19,66%

15,33%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,75%

13,81%

13,50%

13,42%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

88,15%

66,20%

94,35%

70,38%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

127,72%

-

110,59%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

109,68%

-

105,46%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,15%

5,74%

17,61%

4,89%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

90,11%

0,00%

105,00%

0,00%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 0,71 п.п. і склав 14,62%, що на 4,62 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,29 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України. За аналогічний період норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) виріс на 0,39 п.п. до 13,81%, що на 6,81 п.п. перевищило встановлений регулятором граничний рівень, але було на 1,94 п.п менше середньо-ринкового показника. 

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 03.08.2020 Н1 Банку складав 2,029 млрд. грн., Н2 становив 14,58%, а Н3 був на рівні 13,80%. 

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3). 

3. Станом на 01.07.2020 всі три нормативи ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) – на 6,20 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – на 27,72 п.п., а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – на 9,68 п.п. Також Агентство звертає увагу, що станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 64,45%, LCRвв був на рівні 119,85%, а LCRів становив 110,09%. 

Отже, показники нормативів ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6, LCRвв та LCRів) вказують на те, що Банк продовжував дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, яка була виправданою з огляду на масштаби діяльності Банку та на рівень його зовнішньої підтримки зі сторони акціонера (PKO Bank Polski S.A.). 

4. За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 237,767 млн. грн., що на 1,20% перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2019 року. При цьому, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за вказаний період чистий процентний дохід Банку виріс на 17,24% до 829,842 млн. грн., тоді як чистий комісійний дохід АТ «КРЕДОБАНК» зменшився на 7,36% до 206,886 млн. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2020 року

За I півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 203 593

1 096 799

106 794

9,74%

Процентні витрати

373 751

388 976

-15 225

-3,91%

Чистий процентний дохід

829 842

707 823

122 019

17,24%

Комісійні доходи

278 514

297 040

-18 526

-6,24%

Комісійні витрати

71 628

73 712

-2 084

-2,83%

Чистий комісійний дохід

206 886

223 328

-16 442

-7,36%

Адміністративні та інші операційні витрати

208 292

215 598

-7 306

-3,39%

Прибуток / (збиток)

237 767

234 958

2 809

1,20%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку 

Таким чином, незважаючи на наявні карантинні обмеження, в першому півріччі 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати хороший рівень ділової активності, що продемонструвала висхідна динаміка ключових балансових показників Банку. За підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 17,24%, а прибуток збільшився на 1,20%. При цьому, Банк дотримувався орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, що було виправдано з огляду на масштаби його діяльності та на рівень зовнішньої підтримки Банку зі сторони акціонера. Станом на початок серпня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, що, з урахуванням наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє оновити кредитний рейтинг Банку з найвищою оцінкою за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела