Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
06-08-2019

6 серпня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

 • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

 • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

 • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

 • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2019 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-червень 2019 року.

1. За підсумками першого півріччя 2019 року ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували зростання, зокрема:

 • активи виросли на 4,35%;

 • обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився на 12,68%;

 • зобов'язання показали приріст на 3,58%;

 • власний капітал виріс на 10,41%.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.07.2019

01.01.2019

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Заборгованість перед іншими банками

1 712 381

9,78%

2 021 544

12,05%

-15,29%

Кошти юридичних осіб

6 318 811

36,11%

6 157 554

36,71%

2,62%

Кошти фізичних осіб

6 347 560

36,27%

5 797 633

34,57%

9,49%

Зобов'язання всього

15 261 120

87,20%

14 733 571

87,85%

3,58%

Статутний капітал банку

2 248 969

12,85%

2 248 969

13,41%

0,00%

Власний капітал банку:

2 250 503

12,86%

2 038 279

12,15%

10,41%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 809 296

10,34%

2 157 346

12,86%

-16,13%

Заборгованість інших банків

15 503

0,09%

8 436

0,05%

83,77%

Кредити та аванси клієнтам

10 845 015

61,97%

9 624 870

57,39%

12,68%

Інвестиційні цінні папери

3 412 826

19,50%

3 783 284

22,56%

-9,79%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 120 752

6,40%

974 433

5,81%

15,02%

Інші фінансові активи

126 534

0,72%

49 384

0,29%

156,22%

Активи всього:

17 500 623

100,00%

16 771 850

100,00%

4,35%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку

В першому півріччі 2019 року Банк продовжив нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. При цьому, зменшилась заборгованість АТ «КРЕДОБАНК» перед іншими банками. Зокрема, за період з 01.01.2019 по 01.07.2019 обсяг коштів фізичних осіб виріс на 9,49%, кошти юридичних осіб збільшились на 2,62%, а заборгованість перед іншими банками знизилась на 15,29%. Вказана динаміка відобразилась на структурі пасивів Банку, в якій відбулися наступні зміни: частка коштів фізичних осіб збільшилась на 1,70 п.п. до 36,27%, частка коштів юридичних осіб зменшилась на 0,6 п.п. і склала 36,11%, а частка заборгованості перед іншими банками скоротилась на 2,27 п.п. до рівня в 9,78%.

Протягом перших двох кварталів 2019 року в структурі активів АТ «КРЕДОБАНК» відбулися наступні зміни:

 • частка кредитів та авансів клієнтам Банку збільшилась на 4,58 п.п.: з 57,39% до 61,97%;

 • частка інвестиційних цінних паперів скоротилась на 3,06 п.п.: з 22,56% до 19,50%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 2,52 п.п. з 12,86% до 10,34%.

 

Агентство звертає увагу, що станом на кінець другого кварталу 2019 року Банк сформував портфель інвестиційних цінних паперів в обсязі 3,413 млрд. грн., який більше ніж на 99% складався з державних облігацій України.

Таким чином, у першому півріччі 2019 році драйвером росту ділової активності АТ «КРЕДОБАНК» стало зростання кредитування, що позитивно вплинуло на динаміку доходів Банку. АТ «КРЕДОБАНК» продовжує активно кредитувати малий і середній бізнес: у травні 2019 року портфель кредитів, виданих Банком у сегменті малого та середнього бізнесу, перевищив 2 млрд. грн. Зростання кредитування малого та середнього бізнесу відбувається завдяки активному впровадженню Банком низки програм з пільгового кредитування підприємств від міжнародних фінансових організацій та органів державної влади, зокрема таких як: програма кредитування за пільговою ставкою з Німецько-Українським фондом, програма пільгового кредитування соціальних підприємств від Western NIS Enterprise Fund, програми компенсацій відсотків та частини кредитів для окремих галузей від Міністерства аграрної політики, а також регіональних програм відшкодування кредитних відсотків. Наприклад, в червні 2019 року на Чернігівщині було введено в експлуатацію найбільший у Східній Європі завод з виробництва картопляного крохмалю, будівництво якого було профінансувано АТ «Кредобанк» за програмою, що діє спільно з Німецько-Українським фондом.

Також Агентство зазначає, що Рішенням Правління НБУ від 27.06.2019 р. АТ «Кредобанк» визнаний одним з системно важливих українських банків. Таким чином, НБУ визнав значну роль Банку в банківській системі України.

2. Станом на 01.07.2019 регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) склав 1,841 млрд. грн., що на 1,93% більше, ніж станом на 01.01.2019. Н1 Банку більше ніж в 9 разів перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн. грн.). Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2019 по 01.07.2019 знизився на 2,07 п.п.: з 16,88% до 14,81%. Незважаючи на зниження, Н2 Банку був на 4,81 п.п. вище встановленого регулятором мінімального значення для даного нормативу.

Таким чином, АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший рівень достатності регулятивного капіталу, про що свідчать нормативи Н1 та Н2, які із запасом перевищують встановлені НБУ граничні значення.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2019

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 841 083

-

1 806 165

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

17,47%

14,81%

16,18%

16,88%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

66,63%

37,36%

68,66%

40,98%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

97,76%

44,89%

99,12%

51,77%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

91,61%

66,98%

93,52%

70,18%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,86%

5,06%

19,83%

3,98%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

146,97%

0,00%

176,23%

0,00%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

3. Нормативи ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2019 в порівнянні з 01.01.2019 показали спадну динаміку:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 3,62 п.п.: з 40,98% до 37,36%;

 • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився на 6,88 п.п.: з 51,77% до 44,86%;

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) знизився на 3,20 п.п.: з 70,18% до 66,98%.

Всі три нормативи ліквідності Банку станом на 01.07.2019 перевищували встановлені НБУ граничні значення, проте були нижчими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Так, норматив миттєвої ліквідності (Н4) був вищим за встановлене НБУ мінімальне значення на 17,36 п.п., норматив поточної ліквідності (Н5) – на 4,86 п.п., а норматив короткострокової ліквідності (Н6) – на 6,98 п.п.

Таким чином, значення Н4, Н5 та Н6 свідчили, що АТ «КРЕДОБАНК» продовжував дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю, наслідком якої стало зростання ключових статей його доходів, і яка є виправданою з огляду на масштаби діяльності Банку.

4. За підсумками першого півріччя 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у сумі 234,958 млн. грн., що на 4,28% менше обсягу прибутку Банку за підсумками першого півріччя 2018 року. В той же час Агентство відмічає зростання ключових статей доходів Банку. Зокрема, чистий процентний дохід Банку збільшився на 17,59% до 707,823 млн. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 12,26% і склав 223,328 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За перше півріччя 2019 року

За перше півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 096 799

842 054

254 745

30,25%

Процентні витрати

388 976

240 090

148 886

62,01%

Чистий процентний дохід

707 823

601 964

105 859

17,59%

Комісійні доходи

297 040

263 503

33 537

12,73%

Комісійні витрати

73 712

64 558

9 154

14,18%

Чистий комісійний дохід

223 328

198 945

24 383

12,26%

Адміністративні та інші операційні витрати

215 598

200 521

15 077

7,52%

Прибуток / (збиток)

234 958

245 471

-10 513

-4,28%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність Банку

Таким чином, в першому півріччі 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжив збільшувати кредитну активність та нарощував ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. За підсумками першого півріччя 2019 року порівняно з першим півріччям 2018 року АТ «КРЕДОБАНК» наростив обсяги ключових статей доходів. Банк продовжив дотримуватись орієнтованої на дохідність політики управління ліквідністю та підтримував хороший рівень достатності регулятивного капіталу, що, за наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє оновити кредитний рейтинг Банку з найвищою оцінкою за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела