Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Облігаціям ПАТ «Кредобанк» присвоєно кредитний рейтинг на рівні uaAAA


Изображение 1
27-11-2017

27 листопада 2017 року рейтинговий комітет прийняв рішення про присвоєння облігаціям ПАТ «КРЕДОБАНК» серій А та В на загальну суму 0,5 млрд. грн. рейтингу на рівні uaAAA за національною шкалою.

Також на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2017 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку.

1. Станом на 01.10.2017р. в порівнянні з 01.01.2017р. основні балансові показники Банку продемонстрували переважно зростаючу динаміку. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшились на 18,03% до 12,989 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 30,93%: з 5,595 млрд. грн. до 7,325 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом 9 місяців 2017 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте зростання активів, зобов'язань, капіталу та кредитного портфелю Банку вказує на збільшення масштабів роботи ПАТ «КРЕДОБАНК» в Україні.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.10.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти клієнтів

10 002 177

77,01%

8 172 964

74,27%

22,38%

Зобов'язання всього:

11 533 451

88,80%

9 916 717

90,12%

16,30%

Статутний капітал банку

2 248 969

17,31%

2 248 969

20,44%

0,00%

Власний капітал банку:

1 455 233

11,20%

1 087 781

9,88%

33,78%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

1 937 618

14,92%

1 379 352

12,53%

40,47%

Кошти в інших банках

9 344

0,07%

41 935

0,38%

-77,72%

Кредити та заборгованість клієнтів

7 325 000

56,40%

5 594 596

50,84%

30,93%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

1 564 722

12,05%

1 435 855

13,05%

8,97%

Цінні папери у портфелі банку на погашення

1 098 739

8,46%

1 712 872

15,57%

-35,85%

Нематеріальні активи

85 226

0,66%

61 329

0,56%

38,97%

Інші фінансові активи

134 966

1,04%

30 111

0,27%

348,22%

Активи всього:

12 988 684

100%

11 004 498

100%

18,03%

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.10.2017р. склав 1,440 млрд. грн. що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть з урахуванням підвищення з 11.07.2017 р. Станом на 01.11.2017р. Н1 Банку склав 1,467 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2017 році, коли вступають в силу нові вимоги до Н1, зводиться до нуля.

Станом на 01.10.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 17,05%, що на 7,05 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 1,78 п.п. більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.11.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 17,33%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці управління регулятивним капіталом.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.10.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

112 653,8

1 439 841

109 654

1 244 793

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

15,27%

17,05%

12,69%

15,38%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

53,24%

26,20%

60,79%

28,20%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

105,55%

52,39%

102,14%

54,99%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

97,47%

70,91%

92,09%

71,73%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,49%

5,42%

21,48%

8,21%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

233,41%

0,00%

308,27%

0,00%

3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2017 по 01.10.2017 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився з 28,20% до 26,20%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 54,99% до 52,39%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 71,73% до 70,91%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом жовтня та листопада 2017 року суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 і Н6. Станом на 01.11.2017 року норматив миттєвої ліквідності становив 27,02%, норматив поточної ліквідності – 51,90%, а норматив короткострокової ліквідності – 70,90%.

4. Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив майже всі статті ключових доходів, окрім результату від операцій з іноземною валютою. Так, за 9 місяців 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року процентний дохід Банку зріс на 16,15%, чистий процентний дохід – на 20,94%, комісійні доходи – на 40,79%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2017 року

За 9 місяців 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 112 500

957 772

154 728

16,15%

Чистий процентний дохід

790 135

653 330

136 805

20,94%

Комісійні доходи

338 820

240 651

98 169

40,79%

Результат від операцій із іноземною валютою

40 801

43 419

-2 618

-6,03%

Процентні витрати

322 365

304 442

17 923

5,89%

Комісійні витрати

59 219

39 570

19 649

49,66%

Адміністративні та інші операційні витрати

614 142

482 982

131 160

27,16%

Прибуток / (збиток)

315 317

224 912

90 405

40,20%

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» перші дев’ять місяців 2017 року закінчив із прибутком 315,317 млн. грн, що на 40,20% перевищує чистий прибуток за той же період 2016 року.

5. Агентство вітає рішення Банку випустити облігації як своєчасне управлінське рішення. Банк має достатній запас адекватності регулятивного капіталу та ліквідності для того щоб збільшити зобов’язання. За умови розміщення обох випусків облігацій Банк збільшить свої зобов’язання всього на 4-5%, що на фоні наявної зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. не буде впливати на його загальний кредитний ризик.

Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» на 40,20% збільшив обсяг чистого прибутку, на 20,94% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела