Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» оновлено на рівні uaAAA


Изображение 1
12-10-2017

11 жовтня 2017 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2017 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку.

1. Станом на 01.07.2017р. в порівнянні з 01.01.2017р. основні балансові показники Банку продемонстрували переважно зростаючу динаміку. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшились на 12,67% до 12,398 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 18,77%: з 5,595 млрд. грн. до 6,645 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом першого півріччя 2017 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте зростання активів, зобов'язань, капіталу та кредитного портфелю Банку вказує на збільшення масштабів роботи ПАТ «КРЕДОБАНК» в Україні.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.07.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

1 153 151

9,30%

1 018 163

9,25%

13,26%

Кошти юридичних осіб

4 786 546

38,61%

4 104 018

37,29%

16,63%

Кошти фізичних осіб

4 461 153

35,98%

3 817 348

34,69%

16,87%

Зобов'язання всього:

11 090 814

89,45%

9 916 717

90,12%

11,84%

Статутний капітал банку

2 248 969

18,14%

2 248 969

20,44%

0,00%

Власний капітал банку:

1 307 551

10,55%

1 087 781

9,88%

20,20%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

1 803 305

14,54%

1 379 352

12,53%

30,74%

Кошти в інших банках

27 192

0,22%

41 935

0,38%

-35,16%

Кредити та заборгованість клієнтів

6 644 583

53,59%

5 594 596

50,84%

18,77%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

1 310 611

10,57%

1 435 855

13,05%

-8,72%

Цінні папери у портфелі банку на погашення

1 643 811

13,26%

1 712 872

15,57%

-4,03%

Основні засоби та нематеріальні активи

729 389

5,88%

660 458

6,00%

10,44%

Інші фінансові активи

65 537

0,53%

30 111

0,27%

117,65%

Активи всього:

12 398 365

100%

11 004 498

100%

12,67%

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2017р. склав 1,310 млрд. грн. що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть із урахуванням підвищення з 11.07.2017 р. Станом на 01.09.2017р. Н1 Банку склав 1,393 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2017 році, коли вступають в силу нові вимоги до Н1, зводиться до нуля.

Станом на 01.07.2017р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 16,80%, що на 6,80 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 4,38 п.п. більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.09.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 16,74%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці управління регулятивним капіталом.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

92 550,7

1 309 708

109 654

1 244 793

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

12,42%

16,80%

12,69%

15,38%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

58,59%

26,70%

60,79%

28,20%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

106,61%

49,56%

102,14%

54,99%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,95%

71,43%

92,09%

71,73%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,64%

6,75%

21,48%

8,21%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

293,88%

0,00%

308,27%

0,00%

Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2017 по 01.07.2017 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився з 28,20% до 26,70%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 54,99% до 49,56%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 71,73% до 71,43%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом липня та серпня 2017 року суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 і Н6. Станом на 01.09.2017 року норматив миттєвої ліквідності становив 24,98%, норматив поточної ліквідності – 48,53%, а норматив короткострокової ліквідності – 70,92%.

Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив майже всі статті ключових доходів, окрім результату від операцій з іноземною валютою. Так, за перше півріччя 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року процентний дохід Банку зріс на 14,61%, чистий процентний дохід – на 19,09%, комісійні доходи – на 46,04%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2017 року

За I півріччя 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

720 892

628 985

91 907

14,61%

Чистий процентний дохід

511 465

429 466

81 999

19,09%

Комісійні доходи

214 278

146 727

67 551

46,04%

Результат від операцій із іноземною валютою

18 485

27 900

-9 415

-33,74%

Процентні витрати

209 426

199 518

9 908

4,97%

Комісійні витрати

36 402

24 176

12 226

50,57%

Адміністративні та інші операційні витрати

397 393

305 115

92 278

30,24%

Прибуток / (збиток)

205 119

142 887

62 232

43,55%

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» перші шість місяців 2017 року закінчив із прибутком 205,119 млн. грн, що на 43,55% перевищує чистий прибуток за той же період 2016 року.

 Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» на 43,55% збільшив обсяг чистого прибутку, на 19,09% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Мы создаем новые возможности и перспективы Мы создаем новые возможности и перспективы
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Качество и удобство в обслуживании для... Далее
Наші депозити надійні Наші депозити надійні
Олена ДМІТРІЄВА , заступник Голови Правління Глобус Банку: Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У... Далее
Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти
Юлія ФРОЛОВА , виконуюча обов язки Голови Правління Банку Альянс Пріоритетним напрямком розвитку Банку Альянс в... Далее
Мы работаем по среднерыночной ставке Мы работаем по среднерыночной ставке
Андрей КИСЕЛЕВ , Председатель правления Forward Bank По нашим прогнозам в течение ближайших нескольких 2 3... Далее
Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк
Алексей ПУЗНЯК, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам
Марина НЕСТЕРОВСКАЯ , заместитель директора Департамента развития бизнеса Индустриалбанка В декабре 2017... Далее

Архив раздела