Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинг ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


Изображение 1
02-04-2018

30 березня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 12 місяців 2017 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2017 рік та січень-лютий 2018 року. 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками 

Капітал та адекватність капіталу  

Станом 01.03.2018 регулятивний капітал ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н1) складав 359,543 млн. грн., що на 2,32% більше ніж станом на 03.01.2017 р. Показник регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" суттєво перевищував не тільки встановлене НБУ граничне значення, але й середній показник Н1 по банківській системі.

Станом на 01.03.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н2) становив 96,40%, що на 20,68 п.п. менше ніж станом на початок 2017 року, на 86,40 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, і на 79,49 п.п. більше середнього показника по банківській системі. За весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, він суттєво перевищував середнє значення по банківській системі. Отже Банк сформував безпрецедентно великий запас Н2.

Таким чином, на думку Агентства, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на 01.03.2018 року та протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був дуже великим, що зводило до нуля ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ та ризик потреби у докапіталізації. 

Структура та якість активів

Сприймаючі данні про якість активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій ПАТ "Дойче Банк ДБУ", на балансі якого переважають високоліквідні активи. Так, станом на 31.12.2017 активи Банку становили 2,088 млрд. грн., з яких 54,51% були представлені грошовими коштами та коштами в НБУ. Станом на 31.12.2017 р. 53,1% або 1,109 млрд. грн. активів Банку були розміщені у депозитних сертифікатах НБУ. Тобто, на початок першого кварталу 2018 року близько 55% активів Банку відносилось до категорії високоліквідних активів з найвищою якістю, яка можлива в Україні.

Вивчаючі данні по кредитному портфелю ПАТ "Дойче Банк ДБУ", Агентство звертає увагу на його певну специфіку:

- частка кредитів Банку в активах протягом 11 останніх кварталів коливалась в межах 8,17-38,36%;

- в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті.

Крім того, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" не має non-performing loans (NPL), які розраховуються як сума 5 класу боржників-фізосіб та 10 класу боржників-юридичних осіб.

Отже, близько 55% активів Банку були представлені ліквідними активами і мали найвищу якість. Кредитний портфель Банку також відрізняється дуже високою якістю. 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н4) станом на 01.03.2018 складав 144,26%, що на 124,26 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, і на 85,27 п.п. більше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 по лютий 2018 року) Н4 Банку перевищував як граничний розмір Н4, встановлений НБУ, так і середнє значення нормативу по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н5) станом на 01.03.2018 був на рівні 129,59%, що на 89,59 п.п. більше граничної відмітки, встановленої НБУ. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 по лютий 2018 року) Н5 Банку був більше за граничний розмір Н5, встановлений НБУ, та за середнє значення по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.03.2018 становив 118,63%, що на 58,63 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом всього періоду аналізу (тобто з квітня 2016 по лютий 2018 року) Н6 Банку перевищував як граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, так і його середнє значення по банківський системі.

Агентство наголошує, що за всіма трьома нормативами Банку спостерігалась схожа картина: протягом всього періоду аналізу Банк сформував помітний запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ та до середніх значень по банківській системі. Запас нормативів ліквідності, сформований ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на 01.03.2018 р., був дуже великим, що вказує на консервативний підхід Банку до управління активами. Але саме цей підхід є передумовою дуже високої якості активів Банку та здатний забезпечувати стабільну роботу Банку навіть при реалізації дуже несприйнятливих сценаріїв на українському ринку. 

Доходність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток ПАТ "Дойче Банк ДБУ" сягнув 112,796 млн. грн. У першому півріччі 2017 року прибуток Банку складав 20,232 млн. грн., а за 9 місяців 2017 року прибуток Банку становив 29,974 млн. грн. За результатами 2017 року Банк отримав прибуток в розмірі 38,071 млн. грн., що на 66,25% нижче показника 2016 року.

Зниження прибутку Банку було зумовлено об’єктивними ринковими умовами. Додатково Агентство звертає увагу на зниження чистого процентного доходу Банку (з 175,988 до 104,626 млн. грн.) і на відносно стабільний рівень чистого комісійного доходу Банку.

Слід також звернути увагу, що за останні одинадцять кварталів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на регулярній основі працював прибутково. Отже прибуткова робота для Банку була звичайною практикою, що також позитивно впливало на кредитний рейтинг Банку.

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

ПАТ "Дойче Банк ДБУ" користувався дуже високим рівнем зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank завершила 12 місяців 2017 рік з прибутком до оподаткування 1,228 млрд. євро, проти збитку у 810 млн. євро за аналогічний період минулого року. Коефіцієнт адекватності капіталу Групи (СЕТ1) збільшився з 11,8% (на 31.12.2016 р.) до 14,0% на 31.12.2017 року, а загальний обсяг активів Групи за той же період знизився з 1,591 до 1,475 трлн. євро.

Наведені показники підтверджують, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою. Додатково Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках у статутний капітал, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. На момент оновлення рейтингу такі гарантії мали 32 дочірніх банки Deutsche Bank, до складу яких входив і ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, — це дуже суттєвий позитивний фактор, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

Узагальнення

Таким чином, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на початок березня 2018 року був дуже добре забезпечений капіталом, сформував і підтримував значний запас нормативів ліквідності та забезпечував дуже високу якість активів. Діяльність Банку протягом періоду аналізу була прибутковою.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела