Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк»


Изображение 1
11-10-2017

11 жовтня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КІБ»
прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2017 року.

1. АТ «Комерційний Індустріальний Банк» продовжує розширювати та покращувати свої послуги. Так, в червні 2017 року Банк розпочав надання факторингового фінансування корпоративних клієнтів на взаємовигідних умовах.

Незважаючи на помітний приріст коштів юридичних та фізичних осіб, в структурі коштів клієнтів АТ «КІБ» на кінець першого півріччя 2017 року продовжують переважати кошти фізичних осіб. Кошти юридичних осіб зросли на 208,46%: з 43,454 млн. грн. до 134,039 млн. грн., а кошти фізичних осіб – на 60,89% до 185,187 млн. грн. Ключові балансові показники Банку протягом першого півріччя 2017 року продемонстрували наступні темпи росту:

  • активи зросли на 73,92%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 71,28%;

  • зобов'язання збільшились на 94,58%;

  • власний капітал зріс на 49,34%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2017

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

134 039

24,88%

43 454

14,03%

208,46%

Кошти фізичних осіб

185 187

34,38%

115 099

37,16%

60,89%

Зобов'язання всього:

327 428

60,79%

168 272

54,33%

94,58%

Статутний капітал банку

128 621

23,88%

128 621

41,53%

0,00%

Власний капітал банку:

211 236

39,21%

141 451

45,67%

49,34%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

49 979

9,28%

15 294

4,94%

226,79%

Кошти в інших банках

32 727

6,08%

32 845

10,60%

-0,36%

Кредити та заборгованість клієнтів

234 342

43,50%

136 815

44,17%

71,28%

Цінні папери у портфелі банку на продаж

110 198

20,46%

60

0,02%

183562,92%

Цінні папери у портфелі банку на погашення

64 108

11,90%

100 145

32,33%

-35,99%

Основні засоби та нематеріальні активи

21 530

4,00%

20 736

6,70%

3,83%

Інші фінансові активи

13 891

2,58%

2 821

0,91%

392,47%

Активи всього:

538 664

100%

309 723

100%

73,92%

Примітка: Сприймаючі данні таблиці 1 слід враховувати, що всі необхідні погоджувальні процедури ПАТ «КІБ» пройшов у НБУ і станом на 19.07.2017 статутний капітал банку вже складав 200 млн грн.

Додатково Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за перші шість місяців 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилася всього на 0,67 п.п. до 43,50%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів збільшилась з 4,34% до 9,28%.

Приріст основних балансових показників АТ «КІБ», на думку Агентства, позитивно впливає на діяльність Банку, а також дозволяє нарощувати об’єми бізнесу. Незважаючи на помітне зростання зобов’язань, коефіцієнт капіталізації Банку знаходиться на надлишковому рівні, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за перше півріччя 2017 року виріс на 51,12% в порівнянні з початком року, та перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 120 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 63,60% до 50,75%, або на 12,85 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Додатково слід зазначити, що станом на 31.08.2017 Н1 Банку складав 205,45 млн. грн., а норматив Н2 на 21.08.2017 складав 43,09%. Таким чином, значення Н1 Банку перевищило нормативне значення Н1, яке було збільшено НБУ у липні 2017 року.

Агентство звертає увагу, що наприкінці листопада 2016 року ПАТ "Комерційний Індустріальний банк", який працює на ринку під оновленим брендом ComInBank, повідомив про завершення угоди з придбання 100% акцій Банку міжнародним інвестором - паном Стефаном Пінтером, який базується у м. Лондоні.

Пан Стефан Пол Пінтер є засновником та виконавчим директором GML Capital LLP (www.gmlcapital.net) приватної інвестиційно-банківської та управляючої компаній з головним офісом в м Лондон, Великобританія. GML Capital LLP була заснована в 1983 році і спеціалізується в інвестуванні на ринках, що розвиваються і має досвід роботи в Україні з 1993 року.  З 1996 року GML Capital LLP здійснює управління активами та виступає радником інвестиційних фондів, що зосереджені на інвестуванні в цінні папери, торгові та кредитні інструменти з високою доходністю та торговому фінансуванні на ринках, що розвиваються.  GML Capital LLP ліцензована Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у США як зареєстрований інвестиційний радник та також авторизована і регулюється Financial Conduct Authority у Великобританії.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2017

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

92 550,7

202 590

109 653,6

134 062

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

12,42%

50,75%

12,69%

63,60%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

58,59%

114,84%

60,79%

573,78%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

106,61%

159,83%

102,14%

200,12%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,95%

115,45%

92,09%

148,82%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,64%

22,78%

21,48%

23,14%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

293,88%

71,02%

308,27%

80,40%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день.

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.07.2017 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 458,94 п.п. до 114,84%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 40,29 п.п. до 159,83%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 33,37 п.п. і досяг позначки в 115,45%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками першого кварталу 2017 року була спадною. Також станом на початок третього кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями цих нормативів по банківській системі. Станом на 31.08.2017 р. Н4 Банку складав 78,51%, станом на 21.08.2017 Н5 складав 161,62%, Н6 - 119,67%. Всі нормативи ліквідності Банку значно перевищували середні значення по системі, і станом на кінець серпня 2017 року Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками першого півріччя 2017 року прибуток Банку склав 1,683 млн. грн., що на 38,91% більше показника за аналогічний період 2016 року. Незважаючи на помітний ріст адміністративних витрат, АТ «КІБ» продемонстрував прибуткову діяльність.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що за перші шість місяці 2017 року Банк зміг збільшити процентні доходи на 24,57%, комісійний дохід - в 2,88 разів, а чистий процентний дохід - на 2,55%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КІБ», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2017 року

За I півріччя 2016 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

31 412

25 217

6 196

24,57%

Чистий процентний дохід

16 534

16 122

412

2,55%

Комісійні доходи

19 076

6 624

12 452

187,97%

Результат від операцій із іноземною валютою

3 616

-15 737

19 353

-

Процентні витрати

14 878

9 095

5 784

63,59%

Комісійні витрати

2 346

2 326

20

0,87%

Адміністративні та інші операційні витрати

34 575

22 603

11 972

52,97%

Прибуток / (збиток)

1 683

1 212

472

38,91%

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності за перше півріччя 2017 року, АТ «КІБ» збільшив об’єми свого бізнесу, забезпечив хороший запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, а також продемонстрував приріст по майже всім ключовим статтям доходів. Відповідні фактори, на фоні збільшеного статутного капіталу Банку, дозволяють Агентству підтвердити рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк». 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Мы создаем новые возможности и перспективы Мы создаем новые возможности и перспективы
Денис РАКОВСКИЙ, Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Качество и удобство в обслуживании для... Далее
Наші депозити надійні Наші депозити надійні
Олена ДМІТРІЄВА , заступник Голови Правління Глобус Банку: Глобус Банк є активним гравцем на ринку депозитів. У... Далее
Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти Пріоритетний напрямок розвитку Банку Альянс - корпоративні клієнти
Юлія ФРОЛОВА , виконуюча обов язки Голови Правління Банку Альянс Пріоритетним напрямком розвитку Банку Альянс в... Далее
Мы работаем по среднерыночной ставке Мы работаем по среднерыночной ставке
Андрей КИСЕЛЕВ , Председатель правления Forward Bank По нашим прогнозам в течение ближайших нескольких 2 3... Далее
Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк Уровень сервиса — главное, на что клиент обращает внимание, выбирая банк
Алексей ПУЗНЯК, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка ... Далее
Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам Мы работаем над тем, чтобы мобильный банкинг Industrial24 был основной точкой доступа к услугам
Марина НЕСТЕРОВСКАЯ , заместитель директора Департамента развития бизнеса Индустриалбанка В декабре 2017... Далее

Архив раздела