Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк»


Изображение 1
08-08-2018

8 серпня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaА+. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2018 року.

1. Ключові балансові показники АТ «Комерційний Індустріальний Банк» станом на 01.07.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. продемонстрували зростаючий тренд:

  • активи зросли на 9,97%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 48,44%;

  • зобов'язання збільшились на 13,28%;

  • власний капітал зріс на 4,81%.

Додатково слід відзначити, що станом на початок третього кварталу 2018 року в порівнянні з початком 2018 року кошти юридичних та фізичних осіб збільшились на 13,28%: з 461,838 млн. грн. до 523,153 млн. грн. Кошти банків були відсутніми.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних і фізичних осіб

523 153

69,17%

461 838

67,15%

13,28%

Зобов'язання всього:

532 968

70,47%

474 664

69,01%

12,28%

Статутний капітал банку

200 000

26,44%

200 000

29,08%

-

Власний капітал банку:

223 373

29,53%

213 117

30,99%

4,81%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

84 370

11,16%

40 101

5,83%

110,39%

Кредити та заборгованість клієнтів

398 018

52,62%

268 138

38,99%

48,44%

Основні засоби та нематеріальні активи

41 100

5,43%

37 182

5,41%

10,54%

Інші активи

13 540

1,79%

7 714

1,12%

75,53%

Активи всього:

756 341

100,00%

687 781

100,00%

9,97%

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку станом на кінець другого кварталу 2018 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зросла на 13,63 п.п. до 52,62%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів виросла з 5,83% до 11,16%, або на 5,33 п.п.

Приріст основних балансових показників АТ «КІБ», на думку Агентства, позитивно впливає на діяльність Банку, а також дозволяє нарощувати обсяги бізнесу. Незважаючи на зростання зобов’язань, коефіцієнт капіталізації Банку знаходиться на достатньому рівні, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) станом на 01.07.2018р. в порівнянні з початком 2018 року виріс на 1,92%, та перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 60,34% до 39,94%, або на 20,4 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Додатково слід зазначити, що станом на 01.08.2018 Н1 Банку становив 210,175 млн. грн., а норматив Н2 складав 40,15%. Таким чином, значення Н1 Банку продовжує перевищувати нормативне значення даного нормативу, яке було збільшене НБУ у липні 2017 року.

Агентство вкотре нагадує, що наприкінці листопада 2016 року ПАТ "Комерційний Індустріальний банк", який працює на ринку під оновленим брендом ComInBank, повідомив про завершення угоди з придбання 100% акцій Банку міжнародним інвестором - паном Стефаном Пінтером, який базується у м. Лондоні.

Пан Стефан Пол Пінтер є засновником та виконавчим директором GML Capital LLP (www.gmlcapital.net) – приватної інвестиційно-банківської та управляючої компаній з головним офісом у Лондоні (Великобританія). GML Capital LLP була заснована в 1983 році і спеціалізується на інвестуванні на ринках, що розвиваються, і має досвід роботи в Україні з 1993 року.  З 1996 року GML Capital LLP здійснює управління активами та виступає радником інвестиційних фондів, що зосереджені на інвестуванні в цінні папери, торгові та кредитні інструменти з високою доходністю та на торговому фінансуванні на ринках, що розвиваються.  GML Capital LLP ліцензована Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у США як зареєстрований інвестиційний радник та також авторизована і регулюється Financial Conduct Authority у Великобританії.

Національний банк України визнав банківську групу ДЖІ ЕМ ЕЛ (GML BANKING GROUP), до складу якої входять АТ "Комерційний Індустріальний Банк" та ТОВ "Факторингова компанія "ПРЕМ’ЄРА".

Контролером банківської групи є Стефан Пол Пінтер, який у лютому 2018 року повідомив Національний банк про намір стати контролером банківської групи ДЖІ ЕМ ЕЛ (GML BANKING GROUP), а у квітні звернувся до Національного банку з проханням визнати групу ДЖІ ЕМ ЕЛ (GML BANKING GROUP) та погодити АТ "Комерційний Індустріальний Банк" відповідальною особою цієї групи.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

208 624

-

204 690

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,44%

39,94%

16,10%

60,34%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,61%

115,91%

55,55%

177,80%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

104,21%

124,68%

108,08%

120,19%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,82%

103,22%

98,37%

107,78%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,02%

23,40%

20,29%

22,95%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

155,56%

103,51%

208,31%

45,25%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.07.2018 в порівнянні з 01.01.2018 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 61,89 п.п. до 115,91%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився на 4,49 п.п. до 124,68%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився на 4,56 п.п. до 103,22%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками другого кварталу 2018 року була різноспрямованою. Також станом на початок третього кварталу 2018 року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями цих нормативів по банківській системі. Станом на 01.08.2018 р. Н4 Банку складав 141,42%, Н5 – 127,62%, Н6 – 103,09%. Всі нормативи ліквідності Банку значно перевищували середні значення по системі, і станом на початок серпня 2018 року Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками перших шести місяців 2018 року прибуток Банку склав 8,45 млн. грн., що в 5,02 разів перевищує показник за аналогічний період 2017 року. Незважаючи на зростання адміністративних витрат, АТ «КІБ» продемонстрував прибуткову діяльність.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що за перше півріччя 2018 року в порівнянні з тим самим періодом 2017 року Банк зміг збільшити процентні доходи на 63,83%, комісійний дохід – на 37,64%, а чистий процентний дохід – на 93,30%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КІБ», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2018 року

За І півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

51 462

31 412

20 050

63,83%

Чистий процентний дохід

31 960

16 534

15 426

93,30%

Комісійні доходи

26 257

19 076

7 181

37,64%

Результат від операцій із іноземною валютою

8 369

3 616

4 753

131,44%

Процентні витрати

19 502

14 878

4 624

31,08%

Комісійні витрати

5 572

2346

3 226

137,51%

Адміністративні та інші операційні витрати

14 935

12 015

2 920

24,30%

Прибуток / (збиток)

8 450

1683

6 767

402,08%

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності за перше півріччя 2018 року, АТ «КІБ» забезпечив хороший запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, а також продемонстрував приріст по всім ключовим статтям доходів. Додатково Агентство звертає увагу на той факт, що АТ «КІБ» увійшов до оновленого списку банків від Міністерства Фінансів України, через які можна здійснювати виплати пенсій, соціальної допомоги та зарплати бюджетним установам. Відповідні фактори дозволяють Агентству оновити рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела