Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк»


Изображение 1
12-03-2018

12 березня 2018 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рішення про підтвердження кредитного рейтингу АТ
«Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року.

1. Ключові балансові показники АТ «Комерційний Індустріальний Банк» протягом дванадцяти місяців 2017 року продемонстрували наступні темпи росту:

  • активи зросли на 121.95%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 95,50%;

  • зобов'язання збільшились на 181,97%;

  • власний капітал зріс на 55.50%.

Додатково слід відзначити, що станом на 01.01.2018р. у порівнянні з 01.01.2017р. кошти юридичних осіб збільшились в 5,12 рази: з 43,454 млн. грн. до 222,558 млн. грн., а кошти фізичних осіб – в 2,08 рази: з 115,099 млн. грн. до 239,109 млн. грн. Кошти банків були відсутніми.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.01.2018

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти юридичних осіб

222 558

32,38%

43 454

14,03%

412,17%

Кошти фізичних осіб

239 109

34,79%

115 099

37,16%

107,74%

Зобов'язання всього:

474 478

69,03%

168 272

54,33%

181,97%

Статутний капітал банку

200 000

29,10%

128 621

41,53%

55,50%

Власний капітал банку:

212 949

30,98%

141 451

45,67%

50,50%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

40 101

5,83%

15 294

4,94%

162,20%

Кошти в інших банках

14 259

2,07%

32 845

10,60%

-56,59%

Кредити та заборгованість клієнтів

267 473

38,91%

136 815

44,17%

95,50%

Основні засоби та нематеріальні активи

37 182

5,41%

20 736

6,70%

79,31%

Інші фінансові активи

6 433

0,94%

2 821

0,91%

128,04%

Активи всього:

687 427

100%

309 723

100%

121,95%

Примітка: Сприймаючі данні таблиці 1, слід враховувати, що всі необхідні погоджувальні процедури АТ «КІБ» пройшов у НБУ, і станом на 19.07.2017 статутний капітал Банку вже складав 200 млн. грн.

Агентство звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за чотири квартали 2017 року:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 5,26 п.п. до 38,91%;

  • частка грошових коштів та еквівалентів збільшилась з 4,94% до 5,83%.

Приріст основних балансових показників АТ «КІБ», на думку Агентства, позитивно впливає на діяльність Банку, а також дозволяє нарощувати об’єми бізнесу. Незважаючи на помітне зростання зобов’язань, коефіцієнт капіталізації Банку знаходиться на достатньому рівні, що є важливим чинником стабільності в поточних умовах діяльності.

 

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за 12 місяців 2017 року виріс на 52,68% в порівнянні з початком року, та перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився з 62,36% до 60,46%, або на 3,05 п.п. Незважаючи на дане скорочення, Банк підтримував високий запас Н2, навіть по відношенню до середнього значення цього нормативу по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Додатково слід зазначити, що станом на 01.03.2018 Н1 Банку складав 202,346 млн. грн., а норматив Н2 складав 55,92%. Таким чином, значення нормативу Н1 Банку продовжує перевищувати нормативне значення Н1, яке було збільшено НБУ у липні 2017 року.

Агентство вкотре нагадує, що наприкінці листопада 2016 року ПАТ "Комерційний Індустріальний банк", який працює на ринку під оновленим брендом ComInBank, повідомив про завершення угоди з придбання 100% акцій Банку міжнародним інвестором - паном Стефаном Пінтером, який базується у м. Лондоні.

Пан Стефан Пол Пінтер є засновником та виконавчим директором GML Capital LLP (www.gmlcapital.net) – приватної інвестиційно-банківської та управляючої компаній з головним офісом у Лондоні (Великобританія). GML Capital LLP була заснована в 1983 році і спеціалізується в інвестуванні на ринках, що розвиваються, та має досвід роботи в Україні з 1993 року.  З 1996 року GML Capital LLP здійснює управління активами та виступає радником інвестиційних фондів, що зосереджені на інвестуванні в цінні папери, торгові та кредитні інструменти з високою доходністю та торговому фінансуванні на ринках, що розвиваються.  GML Capital LLP ліцензована Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у США як зареєстрований інвестиційний радник та також авторизована і регулюється Financial Conduct Authority у Великобританії.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2018

01.01.2017

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

115 817,6

204 690

109 653,6

134 062

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,10%

60,46%

12,69%

62,36%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

55,55%

177,80%

60,79%

573,78%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

108,08%

120,19%

102,14%

200,12%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

98,37%

107,78%

92,09%

148,82%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,29%

22,95%

21,48%

23,14%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

208,31%

45,25%

308,27%

80,40%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.01.2018 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 395,98 п.п. до 177,8%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 79,93 п.п. до 120,19%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 41,04 п.п. і досяг позначки в 107,78%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками чотирьох кварталів 2017 року була спадною. Також станом на кінець четвертого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності АТ «КІБ» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями цих нормативів по банківській системі. Станом на 01.03.2018 р. Н4 Банку складав 167,55%, Н5 – 163,3%, Н6 – 111,87%. Всі нормативи ліквідності Банку значно перевищували середні значення по системі, і станом на початок березня 2018 року Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками дванадцяти місяців 2017 року прибуток Банку склав 3,004 млн. грн., що на 20,30% більше показника за аналогічний період 2016 року. Незважаючи на помітне зростання адміністративних витрат, АТ «КІБ» продемонстрував прибуткову діяльність.

Крім того, Агентство звертає увагу на те, що за чотири квартали 2017 року Банк зміг збільшити процентні доходи на 41,33%, комісійний дохід – в 2,58 разів, а чистий процентний дохід – на 16,26%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КІБ», тис. грн., %

Показник

За 2017 рік

За 2016 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

72 135

51 042

21 093

41,33%

Чистий процентний дохід

38 198

32 855

5 343

16,26%

Комісійні доходи

39 070

15 131

23 940

158,22%

Процентні витрати

33 937

18 187

15 750

86,60%

Комісійні витрати

5 778

3 953

1 825

46,17%

Адміністративні та інші операційні витрати

79 091

42 736

36 355

85,07%

Прибуток / (збиток)

3 004

2 497

507

20,29%

Таким чином, згідно з даними фінансової звітності за 12 місяців 2017 року, АТ «КІБ» збільшив обсяги свого бізнесу, забезпечив хороший запас нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативів ліквідності, а також продемонстрував приріст по всім ключовим статтям доходів. Відповідні фактори, на фоні успішної докапіталізації Банку, дозволяють Агентству підтвердити рейтинг АТ «Комерційний індустріальний банк».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела