Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»


Изображение 1
25-11-2020

25 листопада 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року. 

1. За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 ключові балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» продемонстрували висхідну динаміку:

  • активи виросли на 67,21%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 29,44%;

  • зобов'язання виросли на 79,57%;

  • власний капітал збільшився на 7,72%. 

За підсумками перших трьох кварталів 2020 року АТ «КІБ» показав суттєве зростання ключових складових ресурсної бази. Так, станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях Банку виріс на 36,99% (до 870,041 млн. грн.), а обсяг коштів юридичних осіб збільшився на 93,22% (до 1,041 млрд. грн.). При цьому, за вказаний період аналізу в структурі пасивів АТ «КІБ» відбулися наступні зміни: частка коштів фізичних осіб зменшилась на 7,87 п.п. (з 43,54% до 35,67%), тоді як частка коштів юридичних осіб виросла на 5,74 п.п. (з 36,93% до 42,67%).

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.10.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

1 040 836

42,67%

538 685

36,93%

93,22%

Кошти фізичних осіб

870 041

35,67%

635 096

43,54%

36,99%

Зобов'язання всього

2 168 903

88,92%

1 207 860

82,80%

79,57%

Статутний капітал банку

215 748

8,84%

215 748

14,79%

-

Власний капітал банку

270 323

11,08%

250 952

17,20%

7,72%

Грошові кошти та їх еквіваленти

257 547

10,56%

149 587

10,25%

72,17%

Кредити та заборгованість банків

77 639

3,18%

32 365

2,22%

139,89%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 204 099

49,36%

930 250

63,77%

29,44%

Інвестиції в цінні папери

782 885

32,10%

255 892

17,54%

205,94%

Основні засоби та нематеріальні активи

49 611

2,03%

47 532

3,26%

4,37%

Інші активи

22 429

0,92%

16 836

1,15%

33,22%

Активи всього:

2 439 226

100,00%

1 458 812

100,00%

67,21%

Джерело: звітність Банку

Структура активів Банку станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 зазнала наступних змін:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 14,41 п.п.: з 63,77% до 49,36%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 0,31 п.п.: з 10,25% до 10,56%;

  • частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 14,56 п.п.: з 17,54% до 32,10%.

Також Агентство звертає увагу на те, що у вересні поточного року між АТ «КІБ» та польською компанією «ЕКСІ Консалтинг» було підписано важливу міжнародну угоду для підтримки вітчизняного малого та середнього бізнесу. Цей крок спрямовано на підтримку приватного бізнесу в Україні, який відкриє шлях багатьом вітчизняним підприємствам до джерел середньострокового та довгострокового фінансування, яке буде надаватися польськими банками-партнерами «ЕКСІ Консалтинг». Угодою передбачено, що під час підготовки бізнес-проектів для фінансування, клієнти АТ «КІБ» зможуть отримати професійну підтримку «ЕКСІ Консалтинг» щодо пошуку оптимальних кредитних пропозицій, підготовки повної проектної документації та підготовки необхідних документів для отримання фінансування.

Таким чином, в умовах триваючого карантину АТ «КІБ» продовжив підтримувати високий рівень ділової активності: за підсумками 9 місяців 2020 року ключові балансові показники Банку продемонстрували хороші темпи приросту, що, в свою чергу, позитивно відобразилось на динаміці його доходів та фінансового результату.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 11,74% і склав 256,859 млн. грн., що на 56,859 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 зменшився на 6,01 п.п.: з 20,23% до 14,22%. При цьому, Н2 Банку на 4,22 п.п. перевищував встановлене регулятором граничне значення, але був на 7,69 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «КІБ» (Н3) станом на 01.10.2020 складав 11,21%, що на 6,56 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2020. Н3 Банку на 4,21 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був на 4,84 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 02.11.2020 Н1 Банку складав 259,971 млн. грн., Н2 становив 13,89%, а Н3 був на рівні 10,82%.

Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ «КІБ» підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних значень.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2020

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

178 767,6

256 859

150 313,8

229 869

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

14,22%

19,66%

20,23%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

16,05%

11,21%

13,50%

17,77%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

89,68%

81,30%

94,35%

84,27%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

186,34%

-

380,26%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

351,70%

-

704,73%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,50%

21,99%

17,61%

22,16%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

88,35%

246,65%

105,00%

218,92%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 продемонстрували наступні зміни:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 2,97 п.п. і склав 81,30%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) скоротився на 193,92 п.п. і склав 186,34%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) знизився на 353,03 п.п. і склав 351,70%.

Незважаючи на низхідну динаміку, станом на 01.10.2020 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 21,30 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «КІБ» (LCRвв) був у 1,86 рази вищим за встановлений регулятором граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRівв) у 3,52 рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Також Агентство звертає увагу, що станом на 02.11.2020 Н6 Банку виріс до 82,06%, LCRвв збільшився до 218,97%, а LCRів виріс до 420,17%. Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «КІБ» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

3. За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «КІБ» отримав прибуток в обсязі 22,419 млн. грн., що на 69,95% перевищило прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2019 року. Ключові статті доходів АТ «КІБ» також продемонстрували хороші темпи приросту. Так, за вказаний період процентні доходи Банку виросли на 33,98% і склали 181,792 млн. грн., чистий процентний дохід збільшився на 27,33% до 86,817 млн. грн., комісійні доходи показали приріст на 98,15% і склали 123,735 млн. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 37,16% до 52,959 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2020 року

За 9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

181 792

135 684

46 108

33,98%

Процентні витрати

94 975

67 504

27 471

40,69%

Чистий процентний дохід

86 817

68 180

18 637

27,33%

Комісійні доходи

123 735

62 445

61 290

98,15%

Комісійні витрати

70 776

23 834

46 942

196,96%

Чистий комісійний дохід

52 959

38 611

14 348

37,16%

Адміністративні та інші операційні витрати

37 643

32 927

4 716

14,32%

Прибуток / (збиток)

22 419

13 191

9 228

69,95%

Джерело: звітність Банку

Таким чином, в аналізованому періоді АТ «КІБ» продовжив підтримувати високий рівень ділової активності: за підсумками 9 місяців 2020 року ключові балансові показники Банку продемонстрували хороші темпи приросту, що позитивно відобразилось на динаміці його доходів та прибутку. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КІБ» збільшився на 27,33%, чистий комісійний дохід показав приріст на 37,16%, а прибуток виріс на 69,95% і склав 22,419 млн. грн. При цьому, станом на початок листопада 2020 року АТ «КІБ» підтримував помітний запас за нормативами капіталу та був добре забезпечений ліквідністю.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела