Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

ВІДМІННІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ


Изображение 1
31-10-2019

Креді Агріколь Банк демонструє позитивну динаміку фінансових показників у 2019 році. Така тенденція підтверджує стабільність та надійність банку.

"2019 – це перший рік нового Середньострокового плану на 2019-2022 роки, і банк підтверджує свою здатність досягти відмінних фінансових показників із чистим результатом понад 1,3 млрд грн за 9 місяців 2019 року. Креді Агріколь Банк є одним із основних джерел фінансування для компаній, особливо міжнародних корпорацій і представників агробізнесу, а також для приватних клієнтів, які прагнуть високої якості обслуговування. Для задоволення потреб наших клієнтів ми продовжуємо інвестувати кошти у вдосконалення наших стандартних і цифрових процесів", - коментує Джорджіо Сопранзі, член Правління, фінансовий директор Креді Агріколь Банку.

Портфель працюючих кредитів (за вирахуванням резервів) продемонстрував невпинне зростання на +22% або +4,9 млрд грн порівняно з кінцем грудня 2018 року. Якість кредитного портфеля залишається на високому рівні: коефіцієнт проблемних кредитів банку є одним із найнижчих серед банків в Україні (4,4%), а коефіцієнт покриття проблемних кредитів залишається вкрай зваженим (95,2%).

Депозитний портфель Креді Агріколь Банку на кінець вересня 2019 року склав 29,9 млрд грн, що на +11% або на +2,9 млрд грн більше, ніж на кінець 2018 року, що підтверджує високу оцінку продуктів банку з боку клієнтів. Депозити клієнтів забезпечують банку комфортний рівень ліквідності як у гривні, так і в іноземній валюті. Наявний запас ліквідності у гривні розміщено у високоліквідних інструментах (депозитні сертифікати та ОВДП).

Банк продовжує демонструвати сильну позицію капіталу: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) становить 16,2%, що вище за мінімально необхідний рівень (10%).

Чистий дохід банку зростає з року в рік (2,7 млрд грн на кінець вересня 2019 року, що на +10% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року). Банк показав зростання всіх складових чистого банківського доходу, що підтверджує ефективність його бізнес-моделі та послідовність реалізації стратегії розвитку банку.

Операційні витрати банку зросли порівняно з 9 місяцями 2018 року переважно за рахунок витрат на утримання персоналу – внаслідок тиску з боку ринку праці. Зростання інших витрат на 71 млн грн або +17% було зумовлено переважно значними інвестиціями у трансформацію банку та його розвиток.

Співвідношення витрат до доходів Креді Агріколь Банку залишається одним із найнижчих серед універсальних банків України і не погіршилося в умовах тиску на загальні витрати та інвестиції.

Загалом, незважаючи на обставини, валовий операційний дохід зберігає тенденцію до зростання (+2% проти 9 місяців 2018 року).

Вартість ризику у 2019 році була позитивною (+129 млн грн за 9 місяців 2019 року проти -36 млн грн за 9 місяців 2018 року). Ці показники є результатом активної роботи з проблемними кредитами, зваженої політики управління ризиками, а також ефективної роботи зі стягнення проблемної заборгованості.

Чистий прибуток за 9 місяців 2019 року склав +1 332 млн грн, що на +12% або 147 млн грн вище, ніж за 9 місяців 2018 року.

Додаток 1
Короткий звіт про фінансовий результат*
(млн грн)

Найменування статті
9M-18
9M-19
9M-19 проти 9M-18
Чистий дохід банку (ЧД)

2 466

2 701

235

2 466

Чистий процентний дохід

1 629

1 787

159

1 629

Чистий комісійний дохід

569

643

73

569

Інший ЧД

268

271

3

268

Адміністративні витрати 

-991

-1 204

-213

-991

Витрати на персонал

-583

-725

-142

-583

Інші витрати

-408

-479

-71

-408

Чистий операційний дохід

1 475

1 497

22

1 475

Вартість ризику

-36

129

165

-36

Прибуток до оподаткування

1 439

1 626

187

1 439

Податки

-254

-294

-40

-254

Чистий прибуток

1 185

1 332

147

1 185

Додаток 2
Короткий балансовий звіт*
(млн грн)

Найменування статті
Гру-18
Вер-19
Вер-19 проти Гру-18
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

8 217

4 703

-3 514

8 217

Кошти в інших банках та НБУ

1 091

2 580

1 489

1 091

Цінні папери та інвестиції

1 000

1 247

247

1 000

Кредити та заборгованість клієнтів

23 953

28 437

4 484

23 953

Кредити, що надані юридичним особам

20 096

23 811

3 715

20 096

Кредити, що надані фізичним особам

3 857

4 626

769

3 857

Резерви

-2 266

-1 887

379

-2 266

Кредити за вирахуванням резервів

21 686

26 549

4 863

21 686

Інші активи

795

978

183

795

Усього активів

32 789

36 057

3 268

32 789

Зобов’язання
Кошти банків

6

10

4

6

Кошти клієнтів

27 054

29 926

2 872

27 054

Депозити юридичних осіб

20 107

23 264

3 157

20 107

Депозити фізичних осіб

6 947

6 662

-285

6 947

Інші зобов’язання

463

684

222

463

Субординований борг

1 065

696

-368

1 065

Усього зобов’язань

28 587

31 316

2 729

28 587

Власний капітал

4 201

4 741

540

4 201

Усього зобов’язань та власного капіталу

32 789

36 057

3 268

32 789

Джерело: Креді Агріколь Банк

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела