Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «АЛЬФА-БАНК»


Изображение 1
05-09-2019

5 вересня 2019 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігаціям Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за друге півріччя 2019 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за січень-липень 2019 року. 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК"  (Н1) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 3,805-6,401 млрд. грн. У вказаному періоді аналізу Н1 Банку показав нерівномірну динаміку. Станом на 01.08.2019 регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" склав 5,784 млрд. грн., що в 29 разів перевищувало встановлене НБУ мінімальне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в діапазоні 10,04-15,88%. Протягом вказаного періоду АТ "АЛЬФА-БАНК" підтримував запас за Н2 по відношенню до встановленої НБУ граничного значення, проте значення Н2 Банку не перевищували середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) склав 13,99%, що на 3,99 п.п. було вище встановленої НБУ мінімальної позначки, але на 3,43 п.п. менше середньо-ринкового значення.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" не порушував нормативи Н1 та Н2 та підтримував запас по відношенню до встановлених НБУ граничних значень. Станом на початок серпня 2019 року Н1 та Н2 Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що вказує на достатній рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом. 

Структура та якість активів

В кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.07.2019 в порівнянні з 01.01.2019 відбулися наступні зміни: 

  • частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 2,93 п.п.: з 53,82% до 50,89%;
  • частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку скоротилась на 6,71 п.п.: з 51,66% до 44,95%;
  • частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку (без врахування резервів) виросла на 3,59 п.п.: з 36,89% до 40,48%.

Частка неробочих кредитів Банку (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі Банку протягом 2018 року та першої половини 2019 року коливалась в діапазоні 19,13%-27,35% (дані на графіку 4 розраховані без врахування резервів).

За період з 01.01.2019 по 01.07.2019 частка неробочих кредитів (NPL) АТ "АЛЬФА-БАНК" виросла на 7,60 п.п.: з 19,44% до 27,04%. При цьому, показник NPL в середньому по банківській системі станом на 01.07.2019 складав 52,31%. Таким чином, незважаючи на зростання, частка NPL в кредитному портфелі Банку була практично вдвічі нижчою за середньо-ринковий показник. 

Ліквідність

Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019  норматив миттєвої ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н4) коливався в рамках 27,34-87,44%. Тобто протягом вказаного періоду аналізу Н4 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ гранично допустиме значення в 20% і періодично перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н4 Банку складав 55,56%, що було на 35,56 п.п. вище встановленої НБУ граничної відмітки, але на 9,37 п.п. менше середньо-ринкового показника для даного нормативу.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середніх показників Н5 по банківській системі України. В період з 02.01.2018 по 01.08.2019 Н5 Банку коливався в діапазоні 52,85-79,09%. Станом на 01.08.2019 норматив поточної ліквідності Банку (Н5) склав 74,51%, що на 34,51 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 24,67 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в межах 67,25-75,89%, тобто з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) складав 74,08%, що було на 14,08 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення, але на 19,25 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року нормативи ліквідності (Н4, Н5 та Н6) Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але при цьому нормативи ліквідності Банку переважно не перевищували середньо-ринкових показників. На думку Агентства, стратегія управління ліквідністю АТ "АЛЬФА-БАНК" відповідає масштабу його діяльності та позитивно відображається на показниках його доходів і прибутку. 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року прибуток АТ "АЛЬФА-БАНК" склав 909,674 млн. грн., що було в 2,3 рази вище прибутку Банку за перше півріччя 2018 року. Агентство нагадує, що за 2018 рік  прибуток Банку склав 1,310 млрд. грн.

Суттєве зростання прибутку Банку стало результатом високих темпів приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з першим півріччям 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 16,65% і склав 2,007 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 54,74% до рівня в 1,347 млрд. грн.

За спостереженнями Агентства, протягом останніх десяти кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" показував здатність нарощувати обсяги доходів і генерувати значні обсяги прибутку, що підтверджує ефективність бізнес-стратегії управління Банком, та заслуговує на позитивну оцінку. 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство нагадує, що в травні 2018 року АТ «АЛЬФА-БАНК» увійшов до переліку 34 банків, які уповноважені Міністерством фінансів України на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Таким чином, рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом є достатнім: станом на початок серпня 2019 року нормативи Н1 та Н2 Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.  Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" не порушував встановлені НБУ граничні значення нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6, а також сформував та підтримував за ними помітний запас. За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "АЛЬФА-БАНК" згенерував прибуток в обсязі 909,674 млн. грн., що в 2,3 рази перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2018 року. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку станом на 01.07.2019 була практично вдвічі нижчою за середньо-ринковий показник.

Джерело: Рейтингове агенство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела