Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» присвоєно рейтинг


Изображение 1
31-01-2020

31 січня 2020 року за результатами дослідження, рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняв рішення про присвоєння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Узагальнюючи результати аналізу, Агентство спиралось на наступні висновки:

1. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був заснований у 2008 році, і на сьогодні демонструє високу динаміку розвитку, надаючи широкий спектр банківських продуктів та послуг юридичним та фізичним особам. Станом на 01.12.2019 частка ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у банківський системі України за розміром загальних активів становила 0,134%. Із 75 платоспроможних банків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» займав 36 місце за загальними активами. Масштаб діяльності Банку є незначним, однак Банк є більш керованим під час кризи та здатний до більш гнучких рішень при управлінні активами та пасивами. 

2. Станом на початок 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що за результатами оцінки якості активів банків, яку проводив Національний банк України у 2018-му та 2019-му роках, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не мав потреби (нестачі) в капіталі. Таким чином, оцінкою регулятора було підтверджено достатність регулятивного та основного капіталу в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 

3. Власником істотної участі в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» є Волинець Данило Мефодійович, якому належить частка в розмірі 70,286024% статутного капіталу Банку. Також Агентство звертає увагу, що 16 грудня 2019 року Національний банк України надав ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» попередню згоду на здійснення капіталізації за спрощеною процедурою на 36,948 млн. грн. до 284,540 млн. грн. 

4. Станом на початок 2020 року 30,19% активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» складав кредитний портфель, а 61,51% активів Банку було сформовано за рахунок високоліквідних фінансових інструментів (грошових коштів та їх еквівалентів, а також портфеля цінних паперів). Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку станом на 01.12.2019 була в 5 разів нижчою, ніж в середньому по банківській системі України, що вказує на його хорошу якість. Портфель цінних паперів Банку складався виключно з депозитних сертифікатів НБУ та боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, тобто з активів найвищої якості. 

5. У 2020 рік ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» увійшов з хорошим запасом ліквідності, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Зокрема, станом на 01.01.2020 LCRвв в 2,9 рази, а LCRів – у 2,4 рази перевищували встановлені НБУ граничні значення для даних нормативів. Високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. 

6. Протягом 2018-2019 років ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згенерував вагомі обсяги доходів та прибутку, а також показав високі темпи приросту чистого процентного доходу (+98,71%) та чистого комісійного доходу (+48,92%). Агентство позитивно оцінює здатність Банку генерувати та нарощувати доходи у поточних макроекономічних умовах діяльності. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела