Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


Изображение 1
21-05-2020

21 травня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів. 

1. Ключові балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 продемонстрували наступну динаміку:

  • активи зменшились на 19,20%;
  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 3,17%;
  • зобов'язання скоротились на 22,66%;
  • власний капітал збільшився на 15,55%. 

В першому кварталі 2020 року акціонери ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» збільшили статутний капітал Банку на 36,948 млн. грн., що відображено в статті балансу «незареєстрований статутний капітал». Також Агентство нагадує, що за підсумками 2019 року статутний капітал Банку виріс на 16,283 млн. грн. або на 7,04% (з 231,309 млн. грн. станом на 01.01.2019 до 247,592 млн. грн. станом на 01.01.2020). Збільшення статутного капіталу Банку позитивно відобразилось на динаміці показників власного та регулятивного капіталу (Н1). 

          Обсяг коштів юридичних осіб в зобов'язаннях ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 41,86% (з 1,493 млрд. грн. до 868,266 млн. грн.), а обсяг коштів фізичних осіб скоротився на 0,62% (з 1,105 млрд. грн. до 1,098 млрд. грн.). Впродовж зазначеного періоду частка коштів фізичних осіб в пасивах Банку виросла на 8,49 п.п. (з 36,89% до 45,38%), а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 13,99 п.п. (з 49,89% до 35,90%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

01.04.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти клієнтів

1 965 923

81,28%

2 597 903

86,78%

-24,33%

Кошти юридичних осіб

868 266

35,90%

1 493 400

49,89%

-41,86%

Кошти фізичних осіб

1 097 657

45,38%

1 104 503

36,89%

-0,62%

Зобов’язання всього:

2 105 856

87,06%

2 722 868

90,95%

-22,66%

Статутний капітал банку

247 592

10,24%

247 592

8,27%

-

Власний капітал всього:

312 911

12,94%

270 812

9,05%

15,55%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 059 289

43,79%

1 699 470

56,77%

-37,67%

Кредити та заборгованість клієнтів

926 789

38,32%

898 294

30,01%

3,17%

Інвестиції в цінні папери

199 494

8,25%

197 929

6,61%

0,79%

Основні засоби та нематеріальні активи

37 891

1,57%

36 931

1,23%

2,60%

Інші активи

87 472

3,62%

51 750

1,73%

69,03%

Активи всього:

2 418 767

100,00%

2 993 680

100,00%

-19,20%

Джерело: звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 відбулися наступні зміни:

  • частка кредитного портфеля Банку виросла на 8,31 п.п.: з 30,01% до 38,32%;
  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 12,98 п.п.: з 56,77% до 43,79%;
  • частка інвестицій в цінні папери (ОВДП) збільшилась на 1,64 п.п.: з 6,61% до 8,25%. 

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року ключові балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку: на фоні зменшення активів та зобов’язань Банк наростив власний капітал та збільшив обсяг кредитного портфеля. 

2. Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 виріс на 14,53% і склав 298,251 млн. грн., що на 98,251 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 0,03 п.п.: з 21,51% до 21,48%. Незважаючи на зниження, Н2 Банку станом на 01.04.2020 перевищував встановлене регулятором граничне значення на 11,48 п.п., а також був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України на 2,19 п.п. Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.04.2020 виріс на 1,03 п.п. до 19,81%, що на 12,81 п.п. перевищило встановлений НБУ граничний рівень, а також було на 6,80 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Додатково Агентство звертає увагу на те, що станом на 04.05.2020 Н1 Банку складав 304,706 млн. грн., Н2 Банку був на рівні 21,12%, а Н3 становив 19,08%. Таким чином, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжує підтримувати показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на достатньо високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг. 

Таблиця 2

Основні нормативи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.04.2020

01.01.2020

 

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

155 287,7

298 251

150 313,8

260 409

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,29%

21,48%

19,66%

21,51%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

13,01%

19,81%

13,50%

18,78%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,56%

88,30%

94,35%

88,36%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

334,31%

-

287,24%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

473,34%

-

236,50%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,44%

19,26%

17,61%

21,10%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

112,08%

150,72%

105,00%

141,73%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Нормативи ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 0,06 п.п. і склав 88,30%;
  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 47,07 п.п. і склав 334,31%;
  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 236,84 п.п. і склав 473,34%. 

Станом на 01.04.2020 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був на 28,30 п.п. вищим за встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) в 3,3 рази перевищував встановлений регулятором нормативний показник, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) був у 4,7 рази вищим за встановлене НБУ граничне значення. Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 72,10%. 

Таким чином, в аналізованому періоді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував запас ліквідності на хорошому рівні, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). При цьому Агентство нагадує, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів свідчать про здатність Банку покривати відтік коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. 

3. За підсумками першого кварталу 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 5,095 млн. грн., що в 2,37 рази перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року. Ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» також продемонстрували хороші темпи приросту. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2019 року процентні доходи Банку виросли на 43,76% до 84,339 млн. грн., комісійні доходи збільшились на 50,79% і склали 65,105 млн. грн., чистий процентний дохід показав приріст на 30,97%, а чистий комісійний дохід виріс на 51,56%. Здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в поточних макроекономічних умовах генерувати та нарощувати доходи і прибуток заслуговує на високу оцінку. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

За І квартал 2020 року

За І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

84 339

58 665

25 674

43,76%

Процентні витрати

43 671

27 613

16 058

58,15%

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

40 668

31 052

9 616

30,97%

Комісійні доходи

65 105

43 177

21 928

50,79%

Комісійні витрати

5 417

3 794

1 623

42,78%

Чистий комісійний дохід / (Чисті комісійні витрати)

59 688

39 383

20 305

51,56%

Інші адміністративні та операційні витрати

32 990

25 808

7 182

27,83%

Прибуток/(збиток)

5 095

2 152

2 943

136,76%

Джерело: звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року ключові балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку: Банк збільшив власний капітал та наростив кредитний портфель, при цьому зменшилися обсяги активів та зобов’язань Банку. Станом на початок травня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на достатньо високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг. Банк був добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ  граничні значення. За підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту, а прибуток Банку збільшився в 2,37 рази і склав 5,095 млн. грн. Здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в поточних макроекономічних умовах діяльності генерувати та нарощувати доходи і прибуток заслуговує на високу оцінку. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела