Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


Изображение 1
25-05-2021

25 травня 2021 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2021 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів.

 1. Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 ключові балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували зростаючу динаміку:

  • активи виросли на 17,56%;
  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 39,73%;
  • зобов'язання виросли на 18,42%;
  • власний капітал показав приріст на 0,99%.  

          За підсумками першого кварталу 2021 року обсяг коштів клієнтів в зобов'язаннях ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс на 15,73% до 4,507 млрд. грн. При цьому, кошти фізичних осіб збільшились на 17,10% (до 1,832 млрд. грн.), а кошти юридичних осіб виросли на 14,82% (до 2,675 млрд. грн.). За період з 01.01.2021 по 01.04.2021 частка коштів фізичних осіб в пасивах Банку зменшилась на 0,09 п.п. (з 24,17% до 24,08%), а частка коштів юридичних осіб знизилась на 0,84 п.п. (з 35,99% до 35,15%). Впродовж першого кварталу 2021 року обсяг залучених від Національного банку коштів виріс на 23,09% до 2,560 млрд. грн., а їх частка в пасивах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» збільшилась на 1,52 п.п. до 33,65%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

01.04.2021

01.01.2021

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

2 560 344

33,65%

2 080 018

32,13%

23,09%

Кошти клієнтів

4 507 217

59,23%

3 894 456

60,17%

15,73%

Кошти юридичних осіб

2 675 075

35,15%

2 329 892

35,99%

14,82%

Кошти фізичних осіб

1 832 142

24,08%

1 564 564

24,17%

17,10%

Зобов’язання всього:

7 288 910

95,79%

6 155 302

95,09%

18,42%

Статутний капітал банку

284 540

3,74%

284 540

4,40%

0,00%

Власний капітал всього:

320 664

4,21%

317 533

4,91%

0,99%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 476 544

19,40%

1 217 079

18,80%

21,32%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 923 568

25,28%

1 376 646

21,27%

39,73%

Інвестиції в цінні папери

3 757 440

49,38%

3 623 544

55,98%

3,70%

Основні засоби та нематеріальні активи

46 348

0,61%

44 809

0,69%

3,43%

Інші активи

84 700

1,11%

78 580

1,21%

7,79%

Активи всього:

7 609 574

100,00%

6 472 835

100,00%

17,56%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за тримісячний період, що завершився 31 березня 2021 року

 Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 у структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відбулись наступні зміни:

  • частка кредитного портфеля Банку виросла на 4,01 п.п.: з 21,27% до 25,28%;
  • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 0,60 п.п.: з 18,80% до 19,40%;
  • частка інвестицій в цінні папери знизилась на 6,60 п.п.: з 55,98% до 49,38%. 

Також Агентство зазначає, що станом на 01.04.2021 портфель цінних паперів Банку був сформований виключно з ОВДП (3,616 млрд. грн. або 96,23% портфеля) та облігацій місцевих позик (3,77% портфеля). 

Таким чином, в першому кварталі 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжив нарощувати ділову активність, свідченням чого є висхідна динаміка ключових балансових показників Банку. 

2. За період з 01.01.2021 по 01.04.2021 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 1,55%: з 345,318 млн. грн. до 350,666 млн. грн. Таким чином, станом на 01.04.2021 регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) на 150,666 млн. грн. перевищував граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 виріс на 0,48 п.п. до 13,96%, що було на 3,96 п.п. вище за встановлене регулятором граничне значення, але на 8,63 п.п. менше за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.04.2021 виріс на 0,20 п.п. до 10,83%. Отже, станом на 01.04.2021 Н3 Банку перевищував встановлене НБУ граничне значення на 3,83 п.п., але був на 5,35 п.п. меншим за середньо-ринковий показник.                

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.05.2021 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 348,615 млн. грн., Н2 Банку виріс до 15,58%, а Н3 збільшився до 12,16%. Таким чином, станом на початок травня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на достатньому рівні, що позитивно вливає на кредитний рейтинг Банку.                                                                                                                                                      

Таблиця 2

Основні нормативи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.04.2021

01.01.2021

 

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

178607,2

350666

182 283,6

345 318

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

22,59%

13,96%

21,98%

13,48%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

16,18%

10,83%

15,67%

10,63%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

88,91%

72,33%

86,82%

70,18%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

183,09%

-

493,53%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

511,29%

-

387,66%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>80%

-

139,35%

 

 

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,69%

21,39%

19,14%

21,06%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

91,48%

397,59%

87,39%

269,94%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

За період з 01.01.2021 по 01.04.2021 динаміка нормативів ліквідності Банку була різноспрямованою:

·         норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 2,15 п.п. і склав 72,33%;

·         норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) зменшився на 310,44 п.п. до 183,09%;

·         норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) виріс на 123,63 п.п. до 511,29%. 

Отже, станом на 01.04.2020 норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) був на 12,33 п.п. вищим за встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) в 1,83 рази перевищував встановлений регулятором мінімальний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (LCRів) був у 5,11 разів вищим за встановлений НБУ граничний рівень. 

Також Агентство зазначає, що обов’язковий до виконання з 1 квітня 2021 року коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік, у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.04.2021 становив 139,35%, що на 59,35 п.п. перевищувало мінімально необхідний рівень для даного нормативу, встановлений НБУ на рівні 80%. 

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.05.2021 Н6 Банку становив 68,86, LCRвв виріс до 194,70%, LCRів збільшився до 896,94%, а NSFR виріс до 144,55%. 

Таким чином, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). 

3. За підсумками першого кварталу 2021 року прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» склав 3,131 млн. грн., що на 38,55% менше, ніж прибуток за перший квартал 2021 року. Проте ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показали високі темпи приросту. Зокрема, процентні доходи Банку виросли в 2,3 рази, комісійні доходи збільшились на 35,59%, чистий процентний дохід виріс в 2,71 рази, а чистий комісійний дохід показав приріст на 28,92%. Низхідна динаміка прибутку Банку була обумовлена зростанням обсягів відрахувань на формування резервів, що відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

За І квартал 2021 року

За І квартал 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

193 595

84 339

109 256

129,54%

Процентні витрати

83 196

43 671

39 525

90,51%

Чистий процентний дохід

110 399

40 668

69 731

171,46%

Комісійні доходи

88 278

65 105

23 173

35,59%

Комісійні витрати

11 329

5 417

5 912

109,14%

Чистий комісійний дохід

76 949

59 688

17 261

28,92%

Адміністративні та інші операційні витрати

144 577

106 138

38 439

36,22%

Прибуток

3 131

5 095

-1 964

-38,55%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за тримісячний період, що завершився 31 березня 2021 року 

Таким чином, в першому кварталі 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової активності, про що свідчать істотні темпи приросту ключових балансових показників Банку. Станом на початок травня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), мав достатній запас за нормативом короткострокової ліквідності (Н6), та підтримував вагомий запас за нормативами ліквідності LCRвв, LCRів та NSFR. За підсумками першого кварталу 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК отримав прибуток в розмірі 3,131 млн. грн. (що на 38,55% менше ніж за перший квартал 2020 року), а його ключові статті доходів показали високі темпи приросту. При цьому, низхідна динаміка прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» була обумовлена зростанням обсягів відрахувань на формування резервів, що відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. Агентство позитивно оцінює здатність Банку нарощувати доходи та генерувати прибуток. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки Відкривайте та поповнюйте депозити у 2 кліки
Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За перше півріччя 2021 року депозитний... Далее
Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62% Депозитний портфель Forward Bank зріс на 1,62%
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку вдалося в повній... Далее
Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U Близько чверті наших клієнтів розміщують депозити онлайн у додатку TAS2U
Артур МУРАВИЦЬКИЙ , Заступник Голови Правління ТАСКОМБАНКУ За підсумками першого кварталу, депозити... Далее
Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках Ставки по гривні будуть залежати від ліквідності в банках
Семен БАБАЄВ , Заступник Голови Правління, керівник головного управління роздрібного бізнесу ПРАВЕКС БАНКу (фото... Далее
У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів У Глобус Банку темп приросту коштів випереджає середньоринковий у 6 разів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Підсумок роботи Глобус Банку... Далее
Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється Тенденція зниження ставок за депозитами сповільнюється
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління Forward Bank За підсумками 1 кварталу 2021 року банку вдалося... Далее

Архив раздела