Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


Изображение 1
19-11-2020

19 листопада 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів. 

1. Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 ключові балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту:

  • активи виросли на 39,50%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 88,55%;

  • зобов'язання зросли на 41,84%;

  • власний капітал збільшився на 15,97%. 

За підсумками 9 місяців 2020 року обсяг коштів клієнтів в зобов'язаннях ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс на 19,21% (до 3,097 млрд. грн.), при цьому, кошти фізичних осіб збільшились на 19,53% (до 1,320 млрд. грн.), а кошти юридичних осіб виросли на 18,98% (до 1,777 млрд. грн.). Крім того, у другому кварталі 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» поповнив ресурсну базу за рахунок залучення коштів банків, обсяг яких станом на 01.10.2020 склав 620,004 млн. грн., що займало 14,85% пасивів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». При цьому, за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 частка коштів фізичних осіб в пасивах Банку знизилась на 5,28 п.п. (з 36,89% до 31,61%), а частка коштів юридичних осіб скоротилась на 7,34 п.п. (з 49,89% до 42,55%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

01.10.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

620 004

14,85%

-

-

-

Кошти клієнтів

3 097 039

74,16%

2 597 903

86,78%

19,21%

Кошти юридичних осіб

1 776 846

42,55%

1 493 400

49,89%

18,98%

Кошти фізичних осіб

1 320 193

31,61%

1 104 503

36,89%

19,53%

Зобов’язання всього:

3 862 228

92,48%

2 722 868

90,95%

41,84%

Статутний капітал банку

284 540

6,81%

247 592

8,27%

14,92%

Власний капітал всього:

314 059

7,52%

270 812

9,05%

15,97%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 318 704

31,58%

1 699 470

56,77%

-22,40%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 693 746

40,56%

898 294

30,01%

88,55%

Інвестиції в цінні папери

923 957

22,12%

197 929

6,61%

366,81%

Основні засоби та нематеріальні активи

42 743

1,02%

36 931

1,23%

15,74%

Інші активи

64 601

1,55%

51 750

1,73%

24,83%

Активи всього:

4 176 287

100,00%

2 993 680

100,00%

39,50%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за дев’ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2020 року 

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 структура активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонструвала наступні зміни:

  • частка кредитного портфеля Банку виросла на 10,55 п.п.: з 30,01% до 40,56%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 25,19 п.п.: з 56,77% до 31,58%;

  • частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 15,51 п.п.: з 6,61% до 22,12%. 

Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2020 портфель цінних паперів Банку був повністю сформований з ОВДП (779,532 млн. грн. або 84,37% портфеля) та облігацій місцевих позик (144,425 млн. грн. або 15,63%). 

Таким чином, незважаючи на наявні карантинні обмеження, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрував хороший рівень ділової активності, про що свідчить позитивна динаміка ключових балансових показників Банку за підсумками 9 місяців 2020 року. При цьому, Агентство нагадує, що в першому кварталі 2020 року акціонери ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» поповнили статутний капітал Банку на 36,948 млн. грн. або на 14,92%, а за підсумками 2019 року статутний капітал Банку виріс на 16,283 млн. грн. або на 7,04%. Збільшення обсягу статутного капіталу позитивно вплинуло на динаміку показників власного та регулятивного капіталу Банку (Н1), що, в свою чергу, сприяло росту кредитної та ділової активності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 

2. За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 33,10%: з 260,409 млн. грн. до 346,605 млн. грн. Станом на 01.10.2020 регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) на 146,605 млн. грн. перевищував граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 0,78 п.п. і склав 20,73%, що на 10,73 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний показник, але було на 1,18 п.п. менше за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2020 знизився на 2,50 п.п.: з 18,78% до 16,28%. Незважаючи на зменшення, Н3 Банку станом на 01.10.2020 перевищував встановлене НБУ граничне значення на 9,28 п.п., а також був на 0,23 п.п. вищим за середньо-ринковий показник.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 02.11.2020 Н1 Банку складав 300,568 млн. грн., Н2 Банку становив до 14,80%, а Н3 – 13,39%. Отже, станом на початок листопада 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на достатньо високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2020

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

178 767,6

346 605

150 313,8

260 409

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

20,73%

19,66%

21,51%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

16,05%

16,28%

13,50%

18,78%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

89,68%

85,65%

94,35%

88,36%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

363,35%

-

287,24%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

299,11%

-

236,50%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,50%

19,04%

17,61%

21,10%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

88,35%

199,35%

105,00%

141,73%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 динаміка нормативів ліквідності Банку була різноспрямованою:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 2,71 п.п. і склав 85,65%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 76,11 п.п. і склав 363,35%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 62,61 п.п. і склав 299,11%. 

Станом на 01.10.2020 норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) був на 25,65 п.п. вищим за встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) в 3,63 рази перевищував встановлений регулятором мінімальний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (LCRів) був у 2,99 рази вищим за встановлений НБУ граничний показник. Агентство вкотре нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про здатність Банку покривати відтік коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. Додатково Агентство зазначає, що станом на 02.11.2020 Н6 Банку становив 78,11%. 

Таким чином, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). 

3. За підсумками 9 місяців 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 6,243 млн. грн., що на 68,90% менше, ніж прибуток Банку за 9 місяців 2019 року. Водночас, ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту: процентні доходи виросли на 39,95% (до 286,311 млн. грн.), комісійні доходи збільшились на 45,16% (до 214,398 млн. грн.), чистий процентний дохід показав приріст на 54,39%, а чистий комісійний дохід виріс на 44,04%. Низхідна динаміка прибутку Банку була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів, що відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в поточних макроекономічних умовах діяльності нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2020 року

За 9 місяців 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

286 311

204 586

81 725

39,95%

Процентні витрати

133 840

105 831

28 009

26,47%

Чистий процентний дохід

152 471

98 755

53 716

54,39%

Комісійні доходи

214 398

147 696

66 702

45,16%

Комісійні витрати

20 522

13 097

7 425

56,69%

Чистий комісійний дохід

193 876

134 599

59 277

44,04%

Інші адміністративні та операційні витрати

88 358

67 241

21 117

31,40%

Прибуток

6 243

20 072

-13 829

-68,90%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за дев’ятимісячний період, що закінчився 30 вересня 2020 року 

Таким чином, в умовах дії карантинних обмежень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової активності, що продемонстрували хороші темпи приросту ключових балансових показників Банку за підсумками 9 місяців 2020 року. Станом на початок листопада поточного року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та мав хороший запас за нормативом короткострокової ліквідності, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Станом на початок жовтня 2020 року Банк підтримував вагомий запас за нормативами LCRвв та LCRів. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту, але прибуток Банку зменшився на 68,90% і склав 6,243 млн. грн. Низхідна динаміка прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів, що в поточних макроекономічних умовах діяльності є очікуваним та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, здатність Банку нарощувати доходи та генерувати прибуток позитивно оцінюється Агентством. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела