Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


Изображение 1
31-08-2020

27 серпня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів. 

1. За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 ключові балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували позитивну динаміку:

  • активи виросли на 9,09%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 21,55%;

  • зобов'язання зросли на 8,60%;

  • власний капітал збільшився на 14,07%. 

Агентство нагадує, що в першому кварталі 2020 року акціонери ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» поповнили статутний капітал Банку на 36,948 млн. грн., що відображено в статті балансу «незареєстрований статутний капітал». Крім того, Агентство нагадує, що за підсумками 2019 року статутний капітал Банку виріс на 16,283 млн. грн. або на 7,04%231,309 млн. грн. станом на 01.01.2019 до 247,592 млн. грн. станом на 01.01.2020). В свою чергу, збільшення обсягу статутного капіталу позитивно вплинуло на динаміку показників власного та регулятивного капіталу Банку (Н1). 

За підсумками першого півріччя 2020 року обсяг коштів фізичних осіб в зобов'язаннях ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс на 3,04% до 1,138 млрд. грн., тоді як обсяг коштів юридичних осіб зменшився на 31,32% до 1,026 млрд. грн. Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 частка коштів фізичних осіб в пасивах Банку знизилась на 2,04 п.п. (з 36,89% до 34,85%), а частка коштів юридичних осіб скоротилась на 18,48 п.п. (з 49,89% до 31,41%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти клієнтів

2 163 811

66,26%

2 597 903

86,78%

-16,71%

Кошти юридичних осіб

1 025 683

31,41%

1 493 400

49,89%

-31,32%

Кошти фізичних осіб

1 138 128

34,85%

1 104 503

36,89%

3,04%

Зобов’язання всього:

2 956 946

90,54%

2 722 868

90,95%

8,60%

Статутний капітал банку

247 592

7,58%

247 592

8,27%

-

Власний капітал всього:

308 905

9,46%

270 812

9,05%

14,07%

Грошові кошти та їх еквіваленти

855 552

26,20%

1 699 470

56,77%

-49,66%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 091 921

33,43%

898 294

30,01%

21,55%

Інвестиції в цінні папери

1 081 741

33,12%

197 929

6,61%

446,53%

Основні засоби та нематеріальні активи

41 743

1,28%

36 931

1,23%

13,03%

Інші активи

56 211

1,72%

51 750

1,73%

8,62%

Активи всього:

3 265 851

100,00%

2 993 680

100,00%

9,09%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2020 року

Структура активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 зазнала наступних змін:

  • частка кредитного портфеля Банку виросла на 3,42 п.п.: з 30,01% до 33,43%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 30,57 п.п.: з 56,77% до 26,20%;

  • частка інвестицій в цінні папери (ОВДП) збільшилась на 26,51 п.п.: з 6,61% до 33,12%. 

Таким чином, незважаючи на дію карантинних обмежень, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший рівень ділової активності, що засвідчили ключові балансові показники Банку, які за підсумками першого півріччя 2020 року продемонстрували позитивну динаміку. 

Також Агентство звертає увагу на те, що нещодавно Банк долучився до національної платіжної системи «ПРОСТІР». Крім того, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжує розширювати свою регіональну мережу, відкривши у другому кварталі 2020 року 4 нові відділення. Таким чином, мережа Банку станом на 01.07.2020 р. налічувала 77 відділень, а також понад 100 точок продажів кредитів по всій Україні. За показником регіональної мережі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» входить до ТОП–20 українських банків. 

2. Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 27,27% і склав 331,428 млн. грн., що на 131,428 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 зменшився на 1,92 п.п.: з 21,51% до 19,59%. При цьому Н2 Банку станом на 01.07.2020 перевищував встановлений регулятором граничний рівень на 9,59 п.п., але був менше за середнє значення даного нормативу по банківській системі України на 2,32 п.п. Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) протягом періоду з 01.01.2020 по 01.07.2020 скоротився на 2,62 п.п.: з 18,78% до 16,16%. Незважаючи на зменшення, Н3 Банку станом на 01.07.2020 перевищував встановлене НБУ граничне значення на 9,16 п.п., а також був на 0,41 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 03.08.2020 Н1 Банку складав 310,107 млн. грн., Н2 Банку був на рівні 18,33%, а Н3 становив 16,12%. Таким чином, станом на початок серпня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на достатньо високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2020

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

170 821,4

331 428

150 313,8

260 409

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

19,59%

19,66%

21,51%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,75%

16,16%

13,50%

18,78%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

88,15%

72,05%

94,35%

88,36%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

495,07%

-

287,24%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

428,79%

-

236,50%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,15%

19,51%

17,61%

21,10%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

90,11%

159,90%

105,00%

141,73%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Нормативи ліквідності Банку за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 16,31 п.п. і склав 72,05%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 207,83 п.п. і склав 495,07%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 192,29 п.п. і склав 428,79%. 

Станом на 01.07.2020 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був на 12,05 п.п. вищим за встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) в 4,95 рази перевищував встановлений регулятором мінімальний показник, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) був у 4,29 рази вищим за встановлене НБУ граничне значення. При цьому, Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на здатність Банку покривати відтік коштів клієнтів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. 

Додатково Агентство звертає увагу на те, що станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 64,55%, LCRвв був на рівні 426,02%, а LCRів становив 339,86%. Отже, станом на початок серпня поточного року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). 

3. За підсумками першого півріччя 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав прибуток у розмірі 1,089 млн. грн., що на 89,53% менше, ніж прибуток Банку за перше півріччя 2019 року. Низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України за рахунок збільшення витрат на формування резервів. При цьому, ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року процентні доходи Банку виросли на 35,38% і склали 169,373 млн. грн., комісійні доходи збільшились на 43,33% до 133,838 млн. грн., чистий процентний дохід показав приріст на 42,38%, а чистий комісійний дохід виріс на 43,39%. Здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в поточних макроекономічних умовах діяльності генерувати та нарощувати доходи заслуговує на позитивну оцінку. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2020 року

За І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

169 373

125 107

44 266

35,38%

Процентні витрати

82 499

64 090

18 409

28,72%

Чистий процентний дохід

86 874

61 017

25 857

42,38%

Комісійні доходи

133 838

93 377

40 461

43,33%

Комісійні витрати

11 779

8 251

3 528

42,76%

Чистий комісійний дохід

122 059

85 126

36 933

43,39%

Інші адміністративні та операційні витрати

64 221

43 058

21 163

49,15%

Прибуток

1 089

10 397

-9 308

-89,53%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2020 року 

Таким чином, незважаючи на карантинні обмеження, в першому півріччі 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрував хороший рівень ділової активності, що засвідчила позитивна динаміка ключових балансових показників Банку. Станом на початок серпня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на достатньо високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг. Банк був добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту, водночас прибуток Банку зменшився на 89,53% до 1,089 млн. грн. Низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України за рахунок збільшення витрат на формування резервів. При цьому, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в поточних макроекономічних умовах діяльності генерувати та нарощувати доходи заслуговує на високу оцінку. 

 ДжерелоРейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела